HOG10 DN 1024 I + FSL | Baumer HOG10 DN 1024 I + FSL | Bộ mã hóa | Encoder Baumer | Baumer Vietnam

(0 đánh giá)

HOG10 DN 1024 I + F

Baumer Vietnam | Greentech Vietnam

HOG10 DN 1024 I + FSL | Baumer HOG10 DN 1024 I + FSL | Bộ mã hóa | Encoder Baumer | Baumer Vietnam

Technical data - electrical ratings
Voltage supply 4.75...30 VDC
Consumption typ. 100 mA (24 VDC, w/o load)
Pulses per revolution 100...25000
Sensing method Optical
Output frequency ≤300 kHz
Output signals A 90° B
Output stages Push-pull antivalent, short-circuit proof (HTL)
Interference immunity DIN EN 61000-6-2
Emitted interference DIN EN 61000-6-3
Technical data - mechanical design
Size (flange) ø40 mm
Shaft type ø6 mm solid shaft
Protection DIN EN 60529 IP 64
Operating speed ≤3000 rpm
Operating torque typ. 0.0075 Nm (3000 rpm / 20 °C)
Materials Encoder housing: aluminium
Measuring arm: Aluminium/steel
Measuring wheel: Aluminium/NBR
Operating temperature -20...+85 °C
Relative humidity 95 % non-condensing
Resistance DIN EN 60068-2-6 
Vibration 10 g, 10-200 Hz
DIN EN 60068-2-27 
Shock 50 g, 11 ms
Connection Connector M12, 8-pin
Cable 2 m
Weight approx. 100 g

 

Data type Design Download Size
Data sheet MA20    |  |  333 kb

 

Sample picture Product family Description


Connectors and cables
Female connector M12, 8-pin, straight, without cable

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MTS-6143 GHT0120UD602DE2 
MAGNEMAG-0638 ML6205 
MTS-0665 251542 ∮33 
HYDAC-8524 0060D010BN3HC/-V 
HUETTINGER-0032 914389 
MARY-0001 EAS 10930/E0641 2/400.505.0 
HYDAC-1588 HDA3840-A-350-124 HYDAC-0433 
  
HBC-0012 PROD-CODE FSE 716 
HEGENSCHEIDT-0108 10287228 
IGUS-0299 SIHF/7*1.5
MTS-8461 RHM0630MP081S1B6100 
MOELLER-0228 M22-XAM 
METO-FER-0064 ML13-25 
HUBA-0005 511.931003142 
HYDAC-3541 ZBM14T-013G1/2 
HAGGLUNDS-0057 400*160,15kg
LINE-0003 CB-1000-HC
  
MUTEK-0001 CD-04 
  
IH-0001 2CFD55-4W-3W 40S
MTS-4913 LHMPR50M02502R2 
HYDAC-3336 D24D010BN/HC
HYDAC-3901 2600R005ECON2 
HONEYWELL-0018 51309204-125 
METO-FER-0089 IM008-NS-UZL 
HYDAC-3605 SAF32M12YN210A-S309 
HYDAC-4174 RFBN/HC330DG10D1.0/-L24 
HUBNER-1180 AMG209-PS29G-H25-ZO 
MANOTHERM-0002 RCHGG 63-3/10 RM- 
IFM-0035 RV-1024-I24/L2 
MTS-4938 GHM0600MRR41R01
MAGPOWR-0013 SMCL25M
MTS-5461 RPS1100MD701S1G2100 
HOFFMAN-0005 SUBPANEL FOR ITEM#1 
LOVIBOND-0008 ET99718 
HIQUEL-0002  HQT3F 
MEYLE-0057 SHU9_20//5SSG//13B12//S7R 
HYDROPA-0067 DS307/G DV=20-150BAR 
MTS-8311 BH-M0685-S1-PH20-S2G50-Z31 
HYDAC-8611 FSA-127-1.X/FT300/12 
MAGNEMAG-0152 M007932 
HUBNER-0909 HOG10D1024I  S/N:1207041 
HYDAC-4666 24/28-28/22.22F 
HYDAC-2206 DFBH/HC240G3D1.1/-L24 
NEW-ERA-0219 HP06-14JA-S*ZE135AZ 
HUETTINGER-0012 C75-0009 
MUTOH-0046 MUTOH RJ-8000 64 
HEIDENHAIN-0234 ERN 1387 3233-2048 ID:28152404 
MTS-8208 LHM-D600-M4600-2R2 
HORTON-0020 807650 
MTS-4217 RHM1800MP021S1G1100 
MTS-2741 EPL0150MD601AO 4-20MA 
HYDRAVLIK-0018 SWH-G02-B2S-D24-20-NH 
MAGNEMAG-0061 M000323 Φ88/Φ60.5L=26 
IGUS-0931 BVR-16*1.5
HUBNER-1198 AMG11-PS-29-Z-0011+K35-11/11 
MTS-1609 STA09131H6(252347) 
HYDAC-4242 DRVP-08-01X 
HAUNI-0005 2529084NT7003 12×6.2×0.6 
MTS-0515 RHM0620MP071S1G6100 传感器 
MTS-8571 RHM1125MD701S1B2100 
HYDAC-4727 EDS344-3-250-000  重HYDAC-2862 
HEIDENHAIN-0040 LS 107 ML1040mm Id Nr.264 069 
HERKULES-0508 MAURER MAGNETIC AG TYPE:MMHE2 
HUBNER-0497 LWL HEAG174ST 
NIPPON-0066 TOP-2MY750-220HBM 
MTS-5830 GHM1650MD60AA1 
MINGRONG-0004 RS77 660V 250A 
HYDAC-0856 FCU2110-1-M 
NERIMOTORI-0019 T71A4  NO:240032E019 
  
MTS-0111RHM0600MP051S1G1100 
MOOG-0324 D633-313BR16 
MATTHEWS-0003 6124-1-77 AUG-03 
HYDAC-4347 0660R20BN3HC/-KB 
HEIDENHAIN-0307 LS187C 536974-05 
MTS-1560 RHM0615MP151S1G6100 
HYDAC-0457 SKH-DN-50-SAE-6000PSI-S-3123 
MAC-0014 PME-221BAAA 
LUKAS-0004 TYP N2W 

MTS-5330 RPM0025ME011S2G6100 

MTS-2998 RHM0270MP101S3B6105 
HYDAC-1428 HDA4445-B-060-000 
HUBNER-0339 K60
NEW-ERA-0413 PPTS-SD12-25-TPQM-RB12 
MTS-2459 RH-M-2020M-P10-I-S2B6100 
HERZOG-0225 8-3331-350642-5 
MTS-6002 RSTC09131D06PG9 
HENGSTLER-0274 0635636  230VAC 
MTL-0111 UM31P17NM4A;LA-2490
MAGNEMAG-0256 PMAX0.5BAR  0641 14016-006 
MUNSCH-0158 W38846/03 
HYDAC-2800 PKCO.25A1M 
  

HEIDENHAIN-2002 MT12W 
HYDAC-1097 TFP100+1/2"BSP SLEEVE 
HIRSCHMANN-0227 RS2-162LHSC 
MTS-5490 RHM0600MP051S1G8100 
HYDAC-2535 RFLDW/HC1303CAK501.X 
HYDAC-8306 0100 ON 006 BN4HC 
MTS-1079 RHS0110MD631P102
HEPCO-0142 SS SJ 13C/E 25 C NS 
IGUS-0803 240.05.125.0
HONSBERG-0023 FF-015GR 0125 
HYDAC-3404 VD5LZ.1/-D4C 
MTS-2212 RHM0080MD601A01 

HYDAC-8624 RFL BN/HC661DN5D1.X/-L24 
MAHLE-0104 KE 2431  SMXVST25 
HERKULES-0265 104409 
HUBA-0031 511.915003571           
NDC-0002 CABLE/20M 
  
HERKULES-0262 D-74613.26.10.06 PIS3092/212EL 
  
MAGNEMAG-0219 MO08024 
NERIMOTORI-0032 MR80A-2 
HUBNER-0885 HOG28120DN1024 CILH350 
MICROSONK-0002 MIC-340/IU/M 
MTS-5587 RHM0470MP051S1G5100 
HYDAC-7942 IBF45-3 
  

IGUS-0215 27.15.100.0 
IFM-1193 S1 1000+E40097(1/2BSP)+
MTS-0222 RHM2500MD701S1B1100 
  
LITTON-0073 G38 DSLDBI 1024 522-DSEX"A" 
MYDEX-0001 R1-110-3-165/UVWXYZ-3A 
IFM-0503 INO108
HORIBA-0019 X-RAYS TRANSMISSION FILM 
HAMMELMANN-0019 01.05860.0355 
HYDAC-1726 ZBE08-02 
IGUS-0962 XSM-1517-15 

MOOG-4165 152D413A 
  
LOVATO-0044 G272/C24 24VDC 
IFM-1056 SI5000+E40099+E1150 FSAL12.26 
METO-FER-0081 460 100 0050 
HAWE-0533 S/315 
HUBA-0026 506 
HEPCO-0292 RLJ-34-E 
NEXEN-0160 802870   Clutch Air Champ 
HIRSCHMANN-0087 MM2-4TX1 
 
MAYR-0201 ROBA-stop-M100/891.104.1/24VDC 
HUBNER-1490 HOG 10D 1024 I SN:1657943 

  
MAYTEC-0023 1.19.16130-A00A00/370,D=30*3 
IGUS-0505 GSM-3539-40 
  
HYDAC-7910 VL3GW.0/-V-113 
MOOG-4075 D661-XXXX/G08JOAA4VSX2HA 
HYDAC-0142 SB 330-01A1/112A9330A 
HASCO-0018 Z1228/16/24 
IGUS-0490 1640.15.400
  
HERION-0107 0246  24V  7W 
HUBNER-1371 HOG 9D 10241 S/N 1955443,IP56 
HONSBERG-0045 DN50 UD-050FK100-101 

METSO-0007 ND 9106HNT/K05 
MTS-8415 RHS0850MP101S2G1100 
MEC-RELA-0001 VALVOLA-VALVE:L50 
  
LOCON-0004 FMS30-10000-8AX-E 
NIRECO-0020 AWC632 

MTS-0059 RHM0530MP151S1G5100 
M&C-0064 FP2T-D
HYDAC-1905 0110R010BH3HC 
MTS-2717 RHN0615MF51S1G3100
LOWARA-0008 LM100 RB14/330 
LITTLESUSE-0001 CCMR6 
  
HYDAC-1958 DB12120A-010-TUV 
  
HYDAC-0666 M-3EW6U3X/420MG24NPK4 
MUNK-0037 230.952/2-1  S9 
LOHER-0216 ANGA-200LG-04A 36KW Nr:3182558 
HOKUYO-0002 CMD PHV-10A
MTS-5495 GHM0220MD601A0 

 

 -  là nhà XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng tự động, thiết bị điện và điện công nghiệp,.... Bên cạnh đó chúng tôi là nhà thực hiện các giải pháp tích hợp trong công nghiêp, dân dụng, xây dựng,... Chúng tôi đáp ứng mọi xu hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay

 

Liên hệ cho chúng tôi để  thông tin mà Quý khách CẦN.

Email ]  |  | 
Online contact========

Yahoo: nhan.luongthe
Skype: luongthenhan 

 ===================

Greentech Trading Service Company Limited

Main Office   ] 33 Street DC5, Son Ky Ward, Tan Phu District, HCM City, Vietnam

Branch Office ] 92/8 Huynh Thuc Khang Street, Tam Ky City, Quang Nam Province, Viet Nam

Tel & Fax ]  + 84 (0) 28 3816 1314
Website ] 
 | 

[ Face Page ] 

 

-------------------------------

Ø Flow, pressure and level measurement | Temperature and humidity measurement | Position measurement | Force measurement

Ø Optical and acoustic measurement | Electrical measurement  | Hydraulics – Pneumatic

Ø Valve - Pipes, tubes and fittings

Ø Building Management System

aØ Smarthome

µ FAST - FLEXIBLE - FLASH µ

 

-------------------------------------------------------------------

 Pelco Vietnam | Solvac Vietnam | Citizen Vietnam |  | Renishaw Vietnam | Di-soric Vietnam | |  |  | Bacharach Vietnam |  | Showa Denki Vietnam | S  |  |  | Tetra-K Electronic Vietnam |  |  |  |  |  | Mitsubishi Vietnam | Siemens Vietnam | Omron Viet Nam | TPM Vietnam | Tecsis Vietnam | Wise Control Vietnam | Micro Process Controls Vietnam | Wika Vietnam | Asahi Gauge Vietnam | TemPress Vietnam | Itec Vietnam | Konics Vietnam | Ashcroft Vietnam | Ametek Vietnam – Afriso Vietnam | LS Industrial Vietnam | RS Automation Vietnam | Balluff Vietnam | Baumer Vietnam | Kuppler Vietnam | Pulsotronics Vietnam | Leuze Vietnam | Microsonic Vietnam | AST Vietnam | Tempsen Vietnam | STS Vietnam | Micro Dectector Vietnam | Proxitron Vietnam | Microsens Vietnam | Towa Seiden Vietnam | Promesstec Vietnam | Ski Vietnam | Eltra Vietnam | Hohner Vietnam | Posital Vietnam | Elap Vietnam | Beisensors Vietnam | Newall Vietnam | Dotech Vietnam | Watlow Vietnam | Bihl Weidemann Vietnam | Prosoft Vietnam | ICP DAS Vietnam | Beckhoff Vietnam | Keller M S R Vietnam | IRCON Vietnam | Raytek Vietnam | Kimo Vietnam | YSI Vietnam | Jenco Vietnam | Tekhne Vietnam | Atago Vietnam | E Instrument Vietnam | IMR Vietnam | Netbiter Viêt Nam | FMS Vietnam | Unipulse Vietnam | Migun Vietnam | Sewha Vietnam | HBM Vietnam | Pilz Vietnam | Dold Vietnam |  | Puls Vietnam | Microsens Vietnam | Controller Sensor Vietnam | Mark|10 Vietnam | Schmidt Vietnam | Bernstein Vietnam | Celduc Vietnam | Univer Vietnam | Waicom Vietnam | Aignep Vietnam | Top Air Vietnam | Burket Vietnam |  | JJ Automation  Vietnam | Somas Vietnam | Delta Elektrogas Vietnam | Pentair Vietnam | Auma Vietnam | Sipos Artorik Vietnam | Flowserve Vietnam | Sinbon Vietnam | Setra Vietnam | Yottacontrok Vietnam | Sensor Tival Vietnam | Vaisala Vietnam | Crouzet Vietnam | RheinTacho Vietnam | Cityzen Seimitsu Vietnam | Flowserve Vietnam | Greatork Vietnam | PS Automation Vietnam | Bettis Vietnam | Sinbon Vietnam  | Setra Vietnam | Laurel Vietnam | Datapaq Vietnam | EE Electronik Vietnam | Banico Vietnam | Sinfonia Vietnam | Digmesa Vietnam | Alia Vietnam | Flowline Vietnam | Brook Instrument Vietnam | Dakota Instrument Vietnam | Diehl Metering Vietnam | Stego Vietnam | Rotronic Vietnam | Hopeway Vietnam | Beko Vietnam | Matsui Vietnam | Westec Vietnam | Sometech Vietnam | Offshore Vietnam | DCbox Vietnam | Fanuc Vietnam | KollMorgen Vietnam | Endress & Hauser Vietnam | Metso Automation Vietnam | MKS Instruments Vietnam | Teledyne Instruments Vieatnam | Badger Meter Vietnam | Hirschmann Vietnam | Servo Mitsubishi Vietnam |  SCR SA Việt Nam | Biotech Flow Meter Việt Nam | Thermo Electric Việt Nam | Siko Việt Nam | Klinger Việt Nam | HK Instrument Việt Nam | Magnetrol Viet Nam | Lika Viet Nam | Setra Viet Nam | Kistler Viet Nam | Renishaw Viet Nam | Mindmen Vietnam |  | Gimatic Vietnam | Monarch Instrument  Vietnam | Stauff  Vietnam | Burster Vietnam | SDT International Vietnam | MTI Instrument Vietnam | Zhuzhou CRRC Vietnam | Sensorex Vietnam | TWK Elektronik Vietnam | ASC Vietnam | Ronds Vietnam | Klaschka Vietnam | Hubner Vietnam | Hainzl Vietnam | Labom Vietnam | Siko Vietnam | Rittmeyer Vietnam | TR Electronic Vietnam | AK Industry Vietnam | Precizika Metrology Vietnam | Dis Sensor Vietnam | Elap Vietnam | Wachendorff Automation  Vietnam | Foxboro Vietnam | Fireray Vietnam | Fiessler Elektronik Vietnam | Watt Drive Vietnam | Murr Elektronik Vietnam | Zander Vietnam | Elgo Vietnam | Measurex Vietnam | Saia Burgess Control Vietnam | Cabur Vietnam | Castel Vietnam | Elettromeccanica CDC Vietnam | Piab Vietnam | Coval Vietnam | Fipa Vietnam | Zimmer Vietnam | Vmeca Vietnam | Anver Vietnam | Pentair Vietnam | Aignep Vietnam | Festo Vietnam | Keyence Vietnam | Gessmann Vietnam | Balluff Vietnam | Wohner Vietnam | Wieland Vietnam | Weidmuller Vietnam | Tempatron Vietnam | Telco Sensor Vietnam | TeknoMega Vietnam | Synatel Vietnam | Turck Vietnam | Condor VietNam | SmartScan VietNam | Knick Vietnam | Sera Vietnam | Sera Seybert + Raheir Vietnam | Finder Vietnam | Speck Pumpen Vietnam | Promesstec Vietnam | Infranor Vietnam | Parker SSD Parvex | Pees Component Vietnam | Danfoss VietNam | Ropex Vietnam | Lenord + Bauer Vietnam | Herion Vietnam | Helukabel Vietnam | Burkert Vietnam | Chetronics Vietnam | Megger Vietnam | Systron Donner Vietnam| Waycon Vietnam | Spohn & Burkhardt Vietnam | TRElectronic Vietnam | TWK Elektronik Vietnam | Electro Sensor Vietnam | TRumeter Vietnam | Atek Vietnam | Magnescale Vietnam | Lenord Bauer Vietnam | IPF Electronic Vietnam | Italsensor Vietnam | Nidec Vietnam | Scancon Vietnam | Celesco Vietnam | Carroll & Meynell Vietnam | HSing Jeng Vietnam

-------------------------------------------------------

 
 

Đánh giá sản phẩm

Bình chọn sản phẩm:

Bình luận

Sản phẩm cùng loại

Hổ trợ trực tuyến

Sales Support - Mr. Nhân: 0935041313

Sales Support - Mr. Nhân: 0935041313 - sales@greentechvn.com

Tech. Support - Mr. Nhân: 0935041313

Tech. Support - Mr. Nhân: 0935041313 - nhan@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Tân: 0971 269687

HCM Sale - Mr. Tân: 0971 269687 - sale01@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Hiển: 0764 783878

HCM Sale - Mr. Hiển: 0764 783878 - sale02@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Hạnh: 0905405433

HCM Sale - Ms. Hạnh: 0905405433 - hanh@greentechvn.com

CN Quảng Nam - Mr. Hân: 0912635379

CN Quảng Nam - Mr. Hân: 0912635379 - han@greentechvn.com

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn.com

Danh mục sản phẩm

Tin tức cần biết

Sản phầm bán chạy

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 110
  • Hôm nay 5,961
  • Hôm qua 12,479
  • Trong tuần 55,753
  • Trong tháng 393,367
  • Tổng cộng 19,769,728

Đối tác 1

Đối tác 2

Đối tác 3

Merry Christmas
Thông tin_Technical
Happy New Year
Thông tin_Sale

Top

   (0)