HZI910 | HZI911 | HZ156 | HZ157 | HZ158 | HZ159 | Hager Vietnam | Greentech Viet nam

ATS

Hager Viet Nam

HZI910 | HZI911 | HZ156 | HZ157 | HZ158 | HZ159 | Hager Vietnam | Greentech Viet nam

Hager Việt Nam GREENTECH Việt Nam Công ty TNHH TM DV GREENTECH là nhà XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng tự động, thiết bị điện và điện công nghiệp,.... Bên cạnh đó chúng tôi là nhà thực hiện các giải pháp tích hợp trong công nghiêp, dân dụng, xây dựng,... Chúng tôi đáp ứng mọi xu hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay            

Liên hệ cho chúng tôi để  thông tin mà Quý khách CẦN.  

< SALE & TECHNICAL SUPPORT >
< PROJECT SUPPORT >
Email :
 sales@greentechvn.com 
-------------------------------------------------------------------

Hager Vietnam | Kava Vietnam | Mitsubishi Vietnam | Siemens Vietnam | Omron Viet Nam | TPM Vietnam | Tecsis Vietnam | Wise Control Vietnam | Micro Process Controls Vietnam | Wika Vietnam | Asahi Gauge Vietnam | TemPress Vietnam | Itec Vietnam | Konics Vietnam | Ashcroft Vietnam | Ametek Vietnam – Afriso Vietnam | LS Industrial Vietnam | RS Automation Vietnam | Balluff Vietnam | Baumer Vietnam | Kuppler Vietnam | Pulsotronics Vietnam | Leuze Vietnam | Microsonic Vietnam | AST Vietnam | Tempsen Vietnam | STS Vietnam | Micro Dectector Vietnam | Proxitron Vietnam | Microsens Vietnam | Towa Seiden Vietnam | Promesstec Vietnam | Ski Vietnam | Eltra Vietnam | Hohner Vietnam | Posital Vietnam | Elap Vietnam | Beisensors Vietnam | Newall Vietnam | Dotech Vietnam | Watlow Vietnam | Bihl Weidemann Vietnam | Prosoft Vietnam | ICP DAS Vietnam | Beckhoff Vietnam | Keller M S R Vietnam | IRCON Vietnam | Raytek Vietnam | Kimo Vietnam | YSI Vietnam | Jenco Vietnam | Tekhne Vietnam | Atago Vietnam | E Instrument Vietnam | IMR Vietnam | Netbiter Viêt Nam | FMS Vietnam | Unipulse Vietnam | Migun Vietnam | Sewha Vietnam | HBM Vietnam | Pilz Vietnam | Dold Vietnam | EBMpapst | Puls Vietnam | Microsens Vietnam | Controller Sensor Vietnam | Mark|10 Vietnam | Schmidt Vietnam | Bernstein Vietnam | Celduc Vietnam | Univer Vietnam | Waicom Vietnam | Aignep Vietnam | Top Air Vietnam | Burket Vietnam | Gemu Vietnam | JJ Automation  Vietnam | Somas Vietnam | Delta Elektrogas Vietnam | Pentair Vietnam | Auma Vietnam | Sipos Artorik Vietnam | Flowserve Vietnam | Sinbon Vietnam | Setra Vietnam | Yottacontrok Vietnam | Sensor Tival Vietnam | Vaisala Vietnam | Crouzet Vietnam | RheinTacho Vietnam | Cityzen Seimitsu Vietnam | Flowserve Vietnam | Greatork Vietnam | PS Automation Vietnam | Bettis Vietnam | Sinbon Vietnam  | Setra Vietnam | Laurel Vietnam | Datapaq Vietnam | EE Electronik Vietnam | Banico Vietnam | Sinfonia Vietnam | Digmesa Vietnam | Alia Vietnam | Flowline Vietnam | Brook Instrument Vietnam | Dakota Instrument Vietnam | Diehl Metering Vietnam | Stego Vietnam | Rotronic Vietnam | Hopeway Vietnam | Beko Vietnam | Matsui Vietnam | Westec Vietnam | Sometech Vietnam | Offshore Vietnam | DCbox Vietnam | Fanuc Vietnam | KollMorgen Vietnam | Endress & Hauser Vietnam | Metso Automation Vietnam | MKS Instruments Vietnam | Teledyne Instruments Vieatnam | Badger Meter Vietnam | Hirschmann Vietnam | Servo Mitsubishi Vietnam |  SCR SA Việt Nam | Biotech Flow Meter Việt Nam | Thermo Electric Việt Nam | Siko Việt Nam | Klinger Việt Nam | HK Instrument Việt Nam | Magnetrol Viet Nam | Lika Viet Nam | Setra Viet Nam | Kistler Viet Nam | Renishaw Viet Nam

-------------------------------------------------------------------

 

No. Cat. No. Description
  HP SERIES
1 HIC402S ATS Driven by electromagnet - 20A , Internal controller
2 HIC403S ATS Driven by electromagnet - 32A , Internal controller
3 HIC404S ATS Driven by electromagnet - 40A , Internal controller
4 HIC406S ATS Driven by electromagnet - 63A , Internal controller
5 HIC408S ATS Driven by electromagnet - 80A , Internal controller
6 HIC410S ATS Driven by electromagnet - 100A , Internal controller
7 HIC412S ATS Driven by electromagnet - 125A , Internal controller
8 HIB416P ATS Driven by electromagnet - 160A ,External controller
9 HIB420P ATS Driven by electromagnet - 200A ,External controller
10 HIB425P ATS Driven by electromagnet - 250A  ,External controller
11 HIB440P ATS Driven by electromagnet - 400A ,External controller
12 HZI801P ATS Controller (used for 160A~400A switch)
  HC SERIES
13 HIC406C ATS Driven by motor - 63A ,External controller
14 HIC408C ATS Driven by motor - 80A ,External controller
15 HIC410C ATS Driven by motor -100A ,External controller
16 HIC412C ATS Driven by motor -125A ,External controller
17 HIC416C ATS Driven by motor - 160A ,External controller
18 HIB425 ATS Driven by motor - 250A ,External controller
19 HIB440 ATS Driven by motor - 400A ,External controller
20 HIB463 ATS Driven by motor - 630A ,External controller
21 HIB480 ATS Driven by motor - 800A ,External controller
22 HIB490 ATS Driven by motor - 1000A ,External controller
23 HIB491 ATS Driven by motor - 1250A ,External controller
24 HIB492 ATS Driven by motor - 1600A ,External controller
   
25 HZI810 Controller
26 HZI811 Controller (with communication port - Connect with HZI910 or HZI911)
27 HZI812 Dual power supply module
28 HZI910 Display module
29 HZI911 Display and remote controlled module
30 HZ156 Bridge connector 63A~160A
31 HZ157 Bridge connector 250A
32 HZ158 Bridge connector 400A
33 HZ159 Bridge connector 630A
34 HZ162 Bridge connector 800A - 1000A
35 HZ163 Bridge connector 1250A
36 HZ164 Bridge connector 1600A
37 HZI201 Terminal protective shield (1 set consists of upper and lower part) - 63A~160A
38 HZI202 Terminal protective shield (1 set consists of upper and lower part) - 250A
39 HZI203 Terminal protective shield (1 set consists of upper and lower part) -400A~630A
40 HZI204 Terminal protective shield (1 set consists of upper and lower part) - 800A
41 HZI205 Terminal protective shield (1 set consists of upper and lower part) -1250A~1600A
42 HZC202 Terminal protective cover (1 set consists of upper and lower part) 63A~160A
43 HZC204 Terminal protective cover (1 set consists of upper and lower part) 250A
44 HZC206 Terminal protective cover (1 set consists of upper and lower part) 400A

Hager Việt Nam GREENTECH Việt Nam Công ty TNHH TM DV GREENTECH là nhà XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng tự động, thiết bị điện và điện công nghiệp,.... Bên cạnh đó chúng tôi là nhà thực hiện các giải pháp tích hợp trong công nghiêp, dân dụng, xây dựng,... Chúng tôi đáp ứng mọi xu hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay            

Liên hệ cho chúng tôi để  thông tin mà Quý khách CẦN.  

< SALE & TECHNICAL SUPPORT >
< PROJECT SUPPORT >
Email :
 sales@greentechvn.com 
-------------------------------------------------------------------

Hager Vietnam | Kava Vietnam | Mitsubishi Vietnam | Siemens Vietnam | Omron Viet Nam | TPM Vietnam | Tecsis Vietnam | Wise Control Vietnam | Micro Process Controls Vietnam | Wika Vietnam | Asahi Gauge Vietnam | TemPress Vietnam | Itec Vietnam | Konics Vietnam | Ashcroft Vietnam | Ametek Vietnam – Afriso Vietnam | LS Industrial Vietnam | RS Automation Vietnam | Balluff Vietnam | Baumer Vietnam | Kuppler Vietnam | Pulsotronics Vietnam | Leuze Vietnam | Microsonic Vietnam | AST Vietnam | Tempsen Vietnam | STS Vietnam | Micro Dectector Vietnam | Proxitron Vietnam | Microsens Vietnam | Towa Seiden Vietnam | Promesstec Vietnam | Ski Vietnam | Eltra Vietnam | Hohner Vietnam | Posital Vietnam | Elap Vietnam | Beisensors Vietnam | Newall Vietnam | Dotech Vietnam | Watlow Vietnam | Bihl Weidemann Vietnam | Prosoft Vietnam | ICP DAS Vietnam | Beckhoff Vietnam | Keller M S R Vietnam | IRCON Vietnam | Raytek Vietnam | Kimo Vietnam | YSI Vietnam | Jenco Vietnam | Tekhne Vietnam | Atago Vietnam | E Instrument Vietnam | IMR Vietnam | Netbiter Viêt Nam | FMS Vietnam | Unipulse Vietnam | Migun Vietnam | Sewha Vietnam | HBM Vietnam | Pilz Vietnam | Dold Vietnam | EBMpapst | Puls Vietnam | Microsens Vietnam | Controller Sensor Vietnam | Mark|10 Vietnam | Schmidt Vietnam | Bernstein Vietnam | Celduc Vietnam | Univer Vietnam | Waicom Vietnam | Aignep Vietnam | Top Air Vietnam | Burket Vietnam | Gemu Vietnam | JJ Automation  Vietnam | Somas Vietnam | Delta Elektrogas Vietnam | Pentair Vietnam | Auma Vietnam | Sipos Artorik Vietnam | Flowserve Vietnam | Sinbon Vietnam | Setra Vietnam | Yottacontrok Vietnam | Sensor Tival Vietnam | Vaisala Vietnam | Crouzet Vietnam | RheinTacho Vietnam | Cityzen Seimitsu Vietnam | Flowserve Vietnam | Greatork Vietnam | PS Automation Vietnam | Bettis Vietnam | Sinbon Vietnam  | Setra Vietnam | Laurel Vietnam | Datapaq Vietnam | EE Electronik Vietnam | Banico Vietnam | Sinfonia Vietnam | Digmesa Vietnam | Alia Vietnam | Flowline Vietnam | Brook Instrument Vietnam | Dakota Instrument Vietnam | Diehl Metering Vietnam | Stego Vietnam | Rotronic Vietnam | Hopeway Vietnam | Beko Vietnam | Matsui Vietnam | Westec Vietnam | Sometech Vietnam | Offshore Vietnam | DCbox Vietnam | Fanuc Vietnam | KollMorgen Vietnam | Endress & Hauser Vietnam | Metso Automation Vietnam | MKS Instruments Vietnam | Teledyne Instruments Vieatnam | Badger Meter Vietnam | Hirschmann Vietnam | Servo Mitsubishi Vietnam |  SCR SA Việt Nam | Biotech Flow Meter Việt Nam | Thermo Electric Việt Nam | Siko Việt Nam | Klinger Việt Nam | HK Instrument Việt Nam | Magnetrol Viet Nam | Lika Viet Nam | Setra Viet Nam | Kistler Viet Nam | Renishaw Viet Nam

-------------------------------------------------------------------

 

No. Cat. No. Description
  HP SERIES
1 HIC402S ATS Driven by electromagnet - 20A , Internal controller
2 HIC403S ATS Driven by electromagnet - 32A , Internal controller
3 HIC404S ATS Driven by electromagnet - 40A , Internal controller
4 HIC406S ATS Driven by electromagnet - 63A , Internal controller
5 HIC408S ATS Driven by electromagnet - 80A , Internal controller
6 HIC410S ATS Driven by electromagnet - 100A , Internal controller
7 HIC412S ATS Driven by electromagnet - 125A , Internal controller
8 HIB416P ATS Driven by electromagnet - 160A ,External controller
9 HIB420P ATS Driven by electromagnet - 200A ,External controller
10 HIB425P ATS Driven by electromagnet - 250A  ,External controller
11 HIB440P ATS Driven by electromagnet - 400A ,External controller
12 HZI801P ATS Controller (used for 160A~400A switch)
  HC SERIES
13 HIC406C ATS Driven by motor - 63A ,External controller
14 HIC408C ATS Driven by motor - 80A ,External controller
15 HIC410C ATS Driven by motor -100A ,External controller
16 HIC412C ATS Driven by motor -125A ,External controller
17 HIC416C ATS Driven by motor - 160A ,External controller
18 HIB425 ATS Driven by motor - 250A ,External controller
19 HIB440 ATS Driven by motor - 400A ,External controller
20 HIB463 ATS Driven by motor - 630A ,External controller
21 HIB480 ATS Driven by motor - 800A ,External controller
22 HIB490 ATS Driven by motor - 1000A ,External controller
23 HIB491 ATS Driven by motor - 1250A ,External controller
24 HIB492 ATS Driven by motor - 1600A ,External controller
   
25 HZI810 Controller
26 HZI811 Controller (with communication port - Connect with HZI910 or HZI911)
27 HZI812 Dual power supply module
28 HZI910 Display module
29 HZI911 Display and remote controlled module
30 HZ156 Bridge connector 63A~160A
31 HZ157 Bridge connector 250A
32 HZ158 Bridge connector 400A
33 HZ159 Bridge connector 630A
34 HZ162 Bridge connector 800A - 1000A
35 HZ163 Bridge connector 1250A
36 HZ164 Bridge connector 1600A
37 HZI201 Terminal protective shield (1 set consists of upper and lower part) - 63A~160A
38 HZI202 Terminal protective shield (1 set consists of upper and lower part) - 250A
39 HZI203 Terminal protective shield (1 set consists of upper and lower part) -400A~630A
40 HZI204 Terminal protective shield (1 set consists of upper and lower part) - 800A
41 HZI205 Terminal protective shield (1 set consists of upper and lower part) -1250A~1600A
42 HZC202 Terminal protective cover (1 set consists of upper and lower part) 63A~160A
43 HZC204 Terminal protective cover (1 set consists of upper and lower part) 250A
44 HZC206 Terminal protective cover (1 set consists of upper and lower part) 400A
 
 

Bình luận

Hổ trợ trực tuyến

Tech. Support - nhan@greentechvn.com

Tech. Support - nhan@greentechvn.com - Mr. Nhân: 0935041313

Sales Support - sales@greentechvn.com

Sales Support - sales@greentechvn.com - Mr. Nhân: 0935041313

Sales Support - thuy@greentechvn.com

Sales Support - thuy@greentechvn.com - Ms. Thủy: 079 6640303

Sales Support - hanh@greentechvn.com

Sales Support - hanh@greentechvn.com - Ms. Hạnh: 0905405433

Mr. Tân - Campuchia Branch +855 712 756 738

Mr. Tân - Campuchia Branch +855 712 756 738 - tan@greentechvn.com

--------------- Chi Nhánh Hà Nội ----------------

--------------- Chi Nhánh Hà Nội ----------------

Hà Nội Support - thai@greentechvn.com

Hà Nội Support - thai@greentechvn.com - Mr. Thái: 0987040968

Danh mục sản phẩm

Tin tức cần biết

Sản phầm bán chạy

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 289
  • Hôm nay 18,534
  • Hôm qua 22,530
  • Trong tuần 18,534
  • Trong tháng 521,930
  • Tổng cộng 9,822,409

Đối tác 1

Đối tác 2

Đối tác 3

Merry Christmas
Thông tin_Technical
Happy New Year
Thông tin_Sale

Top

   (0)