Lutze Vietnam | Rơ le Lutze Vietnam | Bộ nguồn Lutze Vietnam | cung cấp thiết bị Lutze tại Việt Nam

Hổ trợ trực tuyến

Technical - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - nhan@greentechvn.com

Technical - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - nhan@greentechvn.com

Sales - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - sales@greentechvn.com

Sales - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - sales@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Sơn: 0903 392 551 - son@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Sơn: 0903 392 551 - son@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Tân: 0903 355 926 - sale05@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Tân: 0903 355 926 - sale05@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Thành: 0903 355 609 -   sale04@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Thành: 0903 355 609 - sale04@greentechvn.com

HCM Sale - : 0903 355 093 - sale01@greentechvn.com

HCM Sale - : 0903 355 093 - sale01@greentechvn.com

HCM Sale - - sale03@greentechvn.com

HCM Sale - - sale03@greentechvn.com

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn.com

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn.com

Danh mục sản phẩm

Tin tức cần biết

Sản phầm bán chạy

Fanpage Facebook

Thống kê

 • Đang online 0
 • Hôm nay 0
 • Hôm qua 0
 • Trong tuần 0
 • Trong tháng 0
 • Tổng cộng 0

Lutze

mỗi trang
Leine Linde RHI 594 519628-11 | Cảm biến vòng quay Leine Linde RHI 594 519628-11 | Encoder Leine Linde RHI 594 519628-11 NEW

Leine Linde RHI 594 519628-11 | Cảm biến vòng quay Leine Linde RHI 594 519628-11 | Encoder Leine Linde RHI 594 519628-11

Leine Linde RHI 594  519628-11 | Cảm biến vòng quay Leine Linde RHI 594  519628-11 | Encoder Leine Linde RHI 594  519628-11

.
Leuze FT5.3/2N | Cảm biến quang Leuze FT5.3/2N | Photoelectric Sensor Leuze FT5.3/2N NEW

Leuze FT5.3/2N | Cảm biến quang Leuze FT5.3/2N | Photoelectric Sensor Leuze FT5.3/2N

Leuze FT5.3/2N | Cảm biến quang Leuze FT5.3/2N | Photoelectric Sensor Leuze FT5.3/2N

.
778000.1401 | Bus coupler | Bộ ghép nối xe buýt | Lutze Việt Nam NEW

778000.1401 | Bus coupler | Bộ ghép nối xe buýt | Lutze Việt Nam

 778000.1401 | Bus coupler | Bộ ghép nối xe buýt | Lutze Việt Nam  

.
778000.1301 | Bus coupler | Bộ ghép nối xe buýt | Lutze Việt Nam NEW

778000.1301 | Bus coupler | Bộ ghép nối xe buýt | Lutze Việt Nam

 778000.1301 | Bus coupler | Bộ ghép nối xe buýt | Lutze Việt Nam 

.
779000.1111 | Load monitoring module | Mô-đun giám sát tải | Lutze Việt Nam NEW

779000.1111 | Load monitoring module | Mô-đun giám sát tải | Lutze Việt Nam

779000.1111 | Load monitoring module | Mô-đun giám sát tải | Lutze Việt Nam 

.
779000.2111 | Load monitoring module | Mô-đun giám sát tải | Lutze Việt Nam NEW

779000.2111 | Load monitoring module | Mô-đun giám sát tải | Lutze Việt Nam

779000.2111 | Load monitoring module | Mô-đun giám sát tải | Lutze Việt Nam 

.
750630 | Under-voltage monitoring relay | Rơ le giám sát điện áp dưới | Lutze Việt Nam NEW

750630 | Under-voltage monitoring relay | Rơ le giám sát điện áp dưới | Lutze Việt Nam

750630 | Under-voltage monitoring relay | Rơ le giám sát điện áp dưới | Lutze Việt Nam 

.
750600 | Under-voltage monitoring relay | Rơ le giám sát điện áp dưới | Lutze Việt Nam NEW

750600 | Under-voltage monitoring relay | Rơ le giám sát điện áp dưới | Lutze Việt Nam

750600 | Under-voltage monitoring relay | Rơ le giám sát điện áp dưới | Lutze Việt Nam 

.
716416.002.1 | Load monitoring module | Mô-đun giám sát tải | Lutze Việt Nam NEW

716416.002.1 | Load monitoring module | Mô-đun giám sát tải | Lutze Việt Nam

 716416.002.1 | Load monitoring module | Mô-đun giám sát tải | Lutze Việt Nam 

.
716410.0050 | Load monitoring module | Mô-đun giám sát tải | Lutze Viêt Nam NEW

716410.0050 | Load monitoring module | Mô-đun giám sát tải | Lutze Viêt Nam

716410.0050 | Load monitoring module | Mô-đun giám sát tải | Lutze Viêt Nam

.
716400 | Load monitoring module | Mô-đun giám sát tải | Lutze Viêt Nam NEW

716400 | Load monitoring module | Mô-đun giám sát tải | Lutze Viêt Nam

716400 | Load monitoring module | Mô-đun giám sát tải | Lutze Viêt Nam 

.
779001.0313 | AC/DC power supply | Nguồn điện AC / DC | Lutze Việt Nam NEW

779001.0313 | AC/DC power supply | Nguồn điện AC / DC | Lutze Việt Nam

779001.0313 | AC/DC power supply | Nguồn điện AC / DC | Lutze Việt Nam 

.
779101.0213 | AC/DC power supply | Nguồn điện AC / DC | Lutze Việt Nam NEW

779101.0213 | AC/DC power supply | Nguồn điện AC / DC | Lutze Việt Nam

779101.0213 | AC/DC power supply | Nguồn điện AC / DC | Lutze Việt Nam 

.
779001.0213 | AC/DC power supply | Nguồn điện AC / DC | Lutze Việt Nam NEW

779001.0213 | AC/DC power supply | Nguồn điện AC / DC | Lutze Việt Nam

779001.0213 | AC/DC power supply | Nguồn điện AC / DC | Lutze Việt Nam 

.
722787 | AC/DC power supply | Nguồn điện AC / DC | Lutze Việt Nam NEW

722787 | AC/DC power supply | Nguồn điện AC / DC | Lutze Việt Nam

722787 | AC/DC power supply | Nguồn điện AC / DC | Lutze Việt Nam 

.
728758 | AC/DC power supply | Nguồn điện AC / DC | Lutze Việt Nam NEW

728758 | AC/DC power supply | Nguồn điện AC / DC | Lutze Việt Nam

728758 | AC/DC power supply | Nguồn điện AC / DC | Lutze Việt Nam 

.
728768 | Regulated power supply | Cung cấp điện điều tiết | Lutze Việt Nam NEW

728768 | Regulated power supply | Cung cấp điện điều tiết | Lutze Việt Nam

728768  | Regulated power supply | Cung cấp điện điều tiết | Lutze Việt Nam  

.
728761 | Regulated power supply | Cung cấp điện điều tiết | Lutze Việt Nam NEW

728761 | Regulated power supply | Cung cấp điện điều tiết | Lutze Việt Nam

728761 | Regulated power supply | Cung cấp điện điều tiết | Lutze Việt Nam 

.
751512.0000 | DIN rail signal converter | Bộ chuyển đổi tín hiệu đường sắt DIN | Lutze Việt Nam NEW

751512.0000 | DIN rail signal converter | Bộ chuyển đổi tín hiệu đường sắt DIN | Lutze Việt Nam

751512.0000 | DIN rail signal converter | Bộ chuyển đổi tín hiệu đường sắt DIN | Lutze Việt Nam  

.
750528.0000 | Passive signal converter | Bộ chuyển đổi tín hiệu thụ động | Lutze Việt Nam NEW

750528.0000 | Passive signal converter | Bộ chuyển đổi tín hiệu thụ động | Lutze Việt Nam

750528.0000 | Passive signal converter | Bộ chuyển đổi tín hiệu thụ động | Lutze Việt Nam 

.
750320 | DIN rail signal converter | Bộ chuyển đổi tín hiệu đường sắt DIN | Lutze Việt Nam NEW

750320 | DIN rail signal converter | Bộ chuyển đổi tín hiệu đường sắt DIN | Lutze Việt Nam

750320 | DIN rail signal converter | Bộ chuyển đổi tín hiệu đường sắt DIN | Lutze Việt Nam

.
750540 | Universal signal converter | Bộ chuyển đổi tín hiệu đa năng | Lutze Việt Nam NEW

750540 | Universal signal converter | Bộ chuyển đổi tín hiệu đa năng | Lutze Việt Nam

750540 | Universal signal converter | Bộ chuyển đổi tín hiệu đa năng | Lutze Việt Nam 

.
770140 | Switching relay module | Chuyển đổi mô-đun rơle | Leutze Việt Nam NEW

770140 | Switching relay module | Chuyển đổi mô-đun rơle | Leutze Việt Nam

770140 | Switching relay module | Chuyển đổi mô-đun rơle | Leutze Việt Nam

.
770918 | Switching relay module | Chuyển đổi mô-đun rơle | Leutze Việt Nam NEW

770918 | Switching relay module | Chuyển đổi mô-đun rơle | Leutze Việt Nam

770918 | Switching relay module | Chuyển đổi mô-đun rơle | Leutze Việt Nam

.
770100 | Switching relay module | Chuyển đổi mô-đun rơle | Leutze Việt Nam NEW

770100 | Switching relay module | Chuyển đổi mô-đun rơle | Leutze Việt Nam

770100 | Switching relay module | Chuyển đổi mô-đun rơle | Leutze Việt Nam

.
198036.1000 | Signal cable harness | Dây cáp tín hiệu | Lutze Việt Nam NEW

198036.1000 | Signal cable harness | Dây cáp tín hiệu | Lutze Việt Nam

198036.1000 | Signal cable harness | Dây cáp tín hiệu | Lutze Việt Nam 

.
198098.1000 | Flexible cable harness | Dây cáp linh hoạt | Letze Việt Nam NEW

198098.1000 | Flexible cable harness | Dây cáp linh hoạt | Letze Việt Nam

198098.1000 | Flexible cable harness | Dây cáp linh hoạt | Letze Việt Nam 

.
116401 | Power cable | Dây cáp điện | Lutze Việt Nam NEW

116401 | Power cable | Dây cáp điện | Lutze Việt Nam

116401 | Power cable | Dây cáp điện | Lutze Việt Nam 

.
475500.1000 | Network electrical cable | Cáp điện mạng | Lutze Việt Nam NEW

475500.1000 | Network electrical cable | Cáp điện mạng | Lutze Việt Nam

475500.1000 | Network electrical cable | Cáp điện mạng | Lutze Việt Nam 

.
475400.0030 | Network electrical cable | Cáp điện mạng | Lutze Việt Nam NEW

475400.0030 | Network electrical cable | Cáp điện mạng | Lutze Việt Nam

475400.0030 | Network electrical cable | Cáp điện mạng | Lutze Việt Nam 

.
475300.0200 | Network electrical cable | Cáp điện mạng | Lutze Việt Nam NEW

475300.0200 | Network electrical cable | Cáp điện mạng | Lutze Việt Nam

475300.0200 | Network electrical cable | Cáp điện mạng | Lutze Việt Nam 

.
104265 | PROFIBUS electrical cable | Cáp điện PROFIBUS | Lutze Việt Nam NEW

104265 | PROFIBUS electrical cable | Cáp điện PROFIBUS | Lutze Việt Nam

104265 | PROFIBUS electrical cable | Cáp điện PROFIBUS | Lutze Việt Nam 

.
104214 | Data electrical cable | Cáp điện dữ liệu | Lutze Việt Nam NEW

104214 | Data electrical cable | Cáp điện dữ liệu | Lutze Việt Nam

104214 | Data electrical cable | Cáp điện dữ liệu | Lutze Việt Nam 

.
104216 | Data electrical cable | Cáp điện dữ liệu | Lutze Việt Nam NEW

104216 | Data electrical cable | Cáp điện dữ liệu | Lutze Việt Nam

104216 | Data electrical cable | Cáp điện dữ liệu | Lutze Việt Nam 

.
117243 | Data electrical cable | Cáp điện dữ liệu | Lutze Việt Nam NEW

117243 | Data electrical cable | Cáp điện dữ liệu | Lutze Việt Nam

117243 | Data electrical cable | Cáp điện dữ liệu | Lutze Việt Nam 

.
117240 | Data electrical cable | Cáp điện dữ liệu | Lutze Việt Nam NEW

117240 | Data electrical cable | Cáp điện dữ liệu | Lutze Việt Nam

117240 | Data electrical cable | Cáp điện dữ liệu | Lutze Việt Nam 

.
110070T | Data electrical cable | Cáp điện dữ liệu | Lutze Việt Nam NEW

110070T | Data electrical cable | Cáp điện dữ liệu | Lutze Việt Nam

110070T | Data electrical cable | Cáp điện dữ liệu | Lutze Việt Nam 

.
110000T | Data electrical cable | Cáp điện dữ liệu | Lutze Việt Nam NEW

110000T | Data electrical cable | Cáp điện dữ liệu | Lutze Việt Nam

110000T | Data electrical cable | Cáp điện dữ liệu | Lutze Việt Nam 

.
100990T | Power cable | Dây cáp điện | Leutze Việt Nam NEW

100990T | Power cable | Dây cáp điện | Leutze Việt Nam

100990T | Power cable | Dây cáp điện | Leutze Việt Nam

.
100405T | Power cable | Dây cáp điện | Leutze Việt Nam NEW

100405T | Power cable | Dây cáp điện | Leutze Việt Nam

100405T | Power cable | Dây cáp điện | Leutze Việt Nam

.
100384T | Power cable | Dây cáp điện | Leutze Việt Nam NEW

100384T | Power cable | Dây cáp điện | Leutze Việt Nam

100384T | Power cable | Dây cáp điện | Leutze Việt Nam

.
100215T | Power cable | Dây cáp điện | Leutze Việt Nam NEW

100215T | Power cable | Dây cáp điện | Leutze Việt Nam

100215T | Power cable | Dây cáp điện | Leutze Việt Nam

.

Top

   (0)