Thiết bị phân tích

Hổ trợ trực tuyến

Technical - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - nhan@greentechvn.com

Technical - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - nhan@greentechvn.com

Sales - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - sales@greentechvn.com

Sales - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - sales@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Sơn: 0903 392 551 - son@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Sơn: 0903 392 551 - son@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Tân: 0903 355 926 - sale05@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Tân: 0903 355 926 - sale05@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Thành: 0903 355 609 -   sale04@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Thành: 0903 355 609 - sale04@greentechvn.com

HCM Sale - : 0903 355 093 - sale01@greentechvn.com

HCM Sale - : 0903 355 093 - sale01@greentechvn.com

HCM Sale - - sale03@greentechvn.com

HCM Sale - - sale03@greentechvn.com

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn.com

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn.com

Danh mục sản phẩm

Tin tức cần biết

Sản phầm bán chạy

Fanpage Facebook

Thống kê

 • Đang online 0
 • Hôm nay 0
 • Hôm qua 0
 • Trong tuần 0
 • Trong tháng 0
 • Tổng cộng 0

Thiết bị phân tích

mỗi trang
AN300| Nitrogen analyzer | Máy phân tích nitơ| TELEDYNE Vietnam

AN300| Nitrogen analyzer | Máy phân tích nitơ| TELEDYNE Vietnam

AN300| Nitrogen analyzer | Máy phân tích nitơ| TELEDYNE Vietnam
.
LXT-220-N| Nitrate analyzer | Máy phân tích nitrat| TELEDYNE Vietnam

LXT-220-N| Nitrate analyzer | Máy phân tích nitrat| TELEDYNE Vietnam

LXT-220-N| Nitrate analyzer | Máy phân tích nitrat| TELEDYNE Vietnam
.
TCA-220| Water analyzer | Máy phân tích nước| TELEDYNE Vietnam

TCA-220| Water analyzer | Máy phân tích nước| TELEDYNE Vietnam

TCA-220| Water analyzer | Máy phân tích nước| TELEDYNE Vietnam
.
LXT-330 / LXT-380| Conductivity multi-parameter | dẫn điện đa thông số | TELEDYNE Vietnam

LXT-330 / LXT-380| Conductivity multi-parameter | dẫn điện đa thông số | TELEDYNE Vietnam

LXT-330 / LXT-380| Conductivity multi-parameter | dẫn điện đa thông số | TELEDYNE Vietnam
.
8800 Series| Water analyzer | Máy phân tích nước | TELEDYNE Vietnam

8800 Series| Water analyzer | Máy phân tích nước | TELEDYNE Vietnam

8800 Series| Water analyzer | Máy phân tích nước | TELEDYNE Vietnam
.
4080| Hydrocarbon analyzer | Máy phân tích hydrocacbon | TELEDYNE Vietnam

4080| Hydrocarbon analyzer | Máy phân tích hydrocacbon | TELEDYNE Vietnam

4080| Hydrocarbon analyzer | Máy phân tích hydrocacbon | TELEDYNE Vietnam
.
4030| Hydrocarbon analyzer | Máy phân tích hydrocacbon | TELEDYNE Vietnam

4030| Hydrocarbon analyzer | Máy phân tích hydrocacbon | TELEDYNE Vietnam

4030| Hydrocarbon analyzer | Máy phân tích hydrocacbon | TELEDYNE Vietnam
.
4020| Hydrocarbon analyzer | Máy phân tích hydrocacbon | TELEDYNE Vietnam

4020| Hydrocarbon analyzer | Máy phân tích hydrocacbon | TELEDYNE Vietnam

4020| Hydrocarbon analyzer | Máy phân tích hydrocacbon | TELEDYNE Vietnam
.
2120| Argon analyzer | Máy phân tích Argon | TELEDYNE Vietnam

2120| Argon analyzer | Máy phân tích Argon | TELEDYNE Vietnam

2120| Argon analyzer | Máy phân tích Argon | TELEDYNE Vietnam
.
2750| Carbon dioxide analyzer | Máy phân tích carbon dioxide | TELEDYNE Vietnam

2750| Carbon dioxide analyzer | Máy phân tích carbon dioxide | TELEDYNE Vietnam

2750| Carbon dioxide analyzer | Máy phân tích carbon dioxide | TELEDYNE Vietnam
.
2020| Gas analyzer | Máy phân tích khí | TELEDYNE Vietnam

2020| Gas analyzer | Máy phân tích khí | TELEDYNE Vietnam

2020| Gas analyzer | Máy phân tích khí | TELEDYNE Vietnam
.
1220 / 1223 | Multi-channel gas detection control |Kiểm soát phát hiện khí | TELEDYNE Vietnam

1220 / 1223 | Multi-channel gas detection control |Kiểm soát phát hiện khí | TELEDYNE Vietnam

1220 / 1223 | Multi-channel gas detection control |Kiểm soát phát hiện khí | TELEDYNE Vietnam
.
InstaTrans-XD | Oxygen gas transmitter | Máy phát khí oxy | TELEDYNE Vietnam

InstaTrans-XD | Oxygen gas transmitter | Máy phát khí oxy | TELEDYNE Vietnam

InstaTrans-XD | Oxygen gas transmitter | Máy phát khí oxy | TELEDYNE Vietnam
.
6000TSL / 6400-TSL | Sulfur analyzer | Máy phân tích lưu huỳnh | TELEDYNE Vietnam

6000TSL / 6400-TSL | Sulfur analyzer | Máy phân tích lưu huỳnh | TELEDYNE Vietnam

6000TSL / 6400-TSL | Sulfur analyzer | Máy phân tích lưu huỳnh | TELEDYNE Vietnam
.
7500Z / 7600Z Series | Sulfur analyzer | Máy phân tích lưu huỳnh | TELEDYNE Vietnam

7500Z / 7600Z Series | Sulfur analyzer | Máy phân tích lưu huỳnh | TELEDYNE Vietnam

7500Z / 7600Z Series | Sulfur analyzer | Máy phân tích lưu huỳnh | TELEDYNE Vietnam
.
7300 Series | Food analyzer | Food analyzer | TELEDYNE Vietnam

7300 Series | Food analyzer | Food analyzer | TELEDYNE Vietnam

7300 Series | Food analyzer | Food analyzer | TELEDYNE Vietnam
.
GFC-7002T / GFC-7002E | Carbon dioxide analyzer | Máy phân tích carbon dioxide | TELEDYNE Vietnam

GFC-7002T / GFC-7002E | Carbon dioxide analyzer | Máy phân tích carbon dioxide | TELEDYNE Vietnam

GFC-7002T / GFC-7002E | Carbon dioxide analyzer | Máy phân tích carbon dioxide | TELEDYNE Vietnam
.
GFC-7000T / GFC-7000E | Carbon dioxide analyzer | Máy phân tích carbon dioxide | TELEDYNE Vietnam

GFC-7000T / GFC-7000E | Carbon dioxide analyzer | Máy phân tích carbon dioxide | TELEDYNE Vietnam

GFC-7000T / GFC-7000E | Carbon dioxide analyzer | Máy phân tích carbon dioxide | TELEDYNE Vietnam
.
6650 | Oil analyzer | Máy phân tích dầu | TELEDYNE Vietnam

6650 | Oil analyzer | Máy phân tích dầu | TELEDYNE Vietnam

6650 | Oil analyzer | Máy phân tích dầu | TELEDYNE Vietnam
.
6400T / 6400E | Sulfur analyzer | Máy phân tích lưu huỳnh | TELEDYNE Vietnam

6400T / 6400E | Sulfur analyzer | Máy phân tích lưu huỳnh | TELEDYNE Vietnam

6400T / 6400E | Sulfur analyzer | Máy phân tích lưu huỳnh | TELEDYNE Vietnam
.
6200T / 6200E | Sulfur analyzer | Máy phân tích lưu huỳnh | TELEDYNE Vietnam

6200T / 6200E | Sulfur analyzer | Máy phân tích lưu huỳnh | TELEDYNE Vietnam

6200T / 6200E | Sulfur analyzer | Máy phân tích lưu huỳnh | TELEDYNE Vietnam
.
6000 Series | Process photometer | Quy trình quang kế | TELEDYNE Vietnam

6000 Series | Process photometer | Quy trình quang kế | TELEDYNE Vietnam

6000 Series | Process photometer | Quy trình quang kế | TELEDYNE Vietnam
.
Max 5 | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam

Max 5 | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam

Max 5 | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam
.
PEM 9004 | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam

PEM 9004 | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam

PEM 9004 | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam
.
320 series | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam

320 series | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam

320 series | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam
.
GB300 | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam

GB300 | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam

GB300 | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam
.
311PC | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam

311PC | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam

311PC | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam
.
9060 series | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam

9060 series | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam

9060 series | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam
.
3010PB | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam

3010PB | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam

3010PB | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam
.
3010MA | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam

3010MA | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam

3010MA | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam
.
311 series | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam

311 series | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam

311 series | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam
.
3110 series | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam

3110 series | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam

3110 series | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam
.
OT-3/H | Oxygen gas transmitter | Máy phát khí oxy | TELEDYNE Vietnam

OT-3/H | Oxygen gas transmitter | Máy phát khí oxy | TELEDYNE Vietnam

OT-3/H | Oxygen gas transmitter | Máy phát khí oxy | TELEDYNE Vietnam
.
3300T series | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam

3300T series | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam

3300T series | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam
.
3190 / 3290 | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam

3190 / 3290 | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam

3190 / 3290 | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam
.
CENELEC Series | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam

CENELEC Series | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam

CENELEC Series | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam
.
3000ZA2G-XL series | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam

3000ZA2G-XL series | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam

3000ZA2G-XL series | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam
.
3000TA series | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam

3000TA series | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam

3000TA series | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam
.
UltraTrace 3000 | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam

UltraTrace 3000 | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam

UltraTrace 3000 | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam
.
BDS series | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam

BDS series | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam

BDS series | Oxygen analyzer | Máy phân tích oxy | TELEDYNE Vietnam
.
MGS-550 | 6600-8031 | Cảm biến nồng độ khí HHC 0-10ppm | HCl Sensor | Detector | Bacharach Vietnam

MGS-550 | 6600-8031 | Cảm biến nồng độ khí HHC 0-10ppm | HCl Sensor | Detector | Bacharach Vietnam

ndustrial Refrigerant Gas Detector Flexible two-sensor capability, local and/or remote One user-interface platform for all sensor types Two analog outputs and Modbus RTU interface Three fully configurable, user-assignable relays Magnetic wand enables easy, non-intrusive configuration/calibration IP66 ABS or aluminum enclosure options
.
MGS-550 | 6600-8030 | Cảm biến nồng độ khí H2S 0-100ppm | H2S Sensor | Detector | Bacharach Vietnam

MGS-550 | 6600-8030 | Cảm biến nồng độ khí H2S 0-100ppm | H2S Sensor | Detector | Bacharach Vietnam

ndustrial Refrigerant Gas Detector Flexible two-sensor capability, local and/or remote One user-interface platform for all sensor types Two analog outputs and Modbus RTU interface Three fully configurable, user-assignable relays Magnetic wand enables easy, non-intrusive configuration/calibration IP66 ABS or aluminum enclosure options
.
MGS-550 | 6600-8029 | Cảm biến nồng độ khí SO2 0-10ppm | SO2 Sensor | Detector | Bacharach Vietnam

MGS-550 | 6600-8029 | Cảm biến nồng độ khí SO2 0-10ppm | SO2 Sensor | Detector | Bacharach Vietnam

ndustrial Refrigerant Gas Detector Flexible two-sensor capability, local and/or remote One user-interface platform for all sensor types Two analog outputs and Modbus RTU interface Three fully configurable, user-assignable relays Magnetic wand enables easy, non-intrusive configuration/calibration IP66 ABS or aluminum enclosure options
.
MGS-550 | 6600-8028 | Cảm biến nồng độ khí O3 0-1ppm | O3 Sensor | Detector | Bacharach Vietnam

MGS-550 | 6600-8028 | Cảm biến nồng độ khí O3 0-1ppm | O3 Sensor | Detector | Bacharach Vietnam

ndustrial Refrigerant Gas Detector Flexible two-sensor capability, local and/or remote One user-interface platform for all sensor types Two analog outputs and Modbus RTU interface Three fully configurable, user-assignable relays Magnetic wand enables easy, non-intrusive configuration/calibration IP66 ABS or aluminum enclosure options
.
MGS-550 | 6600-8027 | Cảm biến nồng độ khí F2 0-1ppm | F2 Sensor | Detector | Bacharach Vietnam

MGS-550 | 6600-8027 | Cảm biến nồng độ khí F2 0-1ppm | F2 Sensor | Detector | Bacharach Vietnam

ndustrial Refrigerant Gas Detector Flexible two-sensor capability, local and/or remote One user-interface platform for all sensor types Two analog outputs and Modbus RTU interface Three fully configurable, user-assignable relays Magnetic wand enables easy, non-intrusive configuration/calibration IP66 ABS or aluminum enclosure options
.
MGS-550 | 6600-8025 | Cảm biến nồng độ khí Cl2 0-10ppm | Cl2 Sensor | Detector | Bacharach Vietnam

MGS-550 | 6600-8025 | Cảm biến nồng độ khí Cl2 0-10ppm | Cl2 Sensor | Detector | Bacharach Vietnam

ndustrial Refrigerant Gas Detector Flexible two-sensor capability, local and/or remote One user-interface platform for all sensor types Two analog outputs and Modbus RTU interface Three fully configurable, user-assignable relays Magnetic wand enables easy, non-intrusive configuration/calibration IP66 ABS or aluminum enclosure options
.
MGS-550 | 6600-8025 | Cảm biến nồng độ O2 0-30 Vol% | O2 Sensor | Detector | Bacharach Vietnam

MGS-550 | 6600-8025 | Cảm biến nồng độ O2 0-30 Vol% | O2 Sensor | Detector | Bacharach Vietnam

ndustrial Refrigerant Gas Detector Flexible two-sensor capability, local and/or remote One user-interface platform for all sensor types Two analog outputs and Modbus RTU interface Three fully configurable, user-assignable relays Magnetic wand enables easy, non-intrusive configuration/calibration IP66 ABS or aluminum enclosure options
.
MGS-550 | 6600-8024 | Cảm biến nồng độ NO2 0-20ppm | NO Sensor | Detector | Bacharach Vietnam

MGS-550 | 6600-8024 | Cảm biến nồng độ NO2 0-20ppm | NO Sensor | Detector | Bacharach Vietnam

ndustrial Refrigerant Gas Detector Flexible two-sensor capability, local and/or remote One user-interface platform for all sensor types Two analog outputs and Modbus RTU interface Three fully configurable, user-assignable relays Magnetic wand enables easy, non-intrusive configuration/calibration IP66 ABS or aluminum enclosure options
.
MGS-550 | 6600-8023 | Cảm biến nồng độ CO 0-1000ppm | CO Sensor | Bacharach Vietnam

MGS-550 | 6600-8023 | Cảm biến nồng độ CO 0-1000ppm | CO Sensor | Bacharach Vietnam

ndustrial Refrigerant Gas Detector Flexible two-sensor capability, local and/or remote One user-interface platform for all sensor types Two analog outputs and Modbus RTU interface Three fully configurable, user-assignable relays Magnetic wand enables easy, non-intrusive configuration/calibration IP66 ABS or aluminum enclosure options
.
MGS-550 | 6600-8021 | Cảm biến nồng độ NH3 0-5000ppm | NH3 Sensor | Bacharach Vietnam

MGS-550 | 6600-8021 | Cảm biến nồng độ NH3 0-5000ppm | NH3 Sensor | Bacharach Vietnam

ndustrial Refrigerant Gas Detector Flexible two-sensor capability, local and/or remote One user-interface platform for all sensor types Two analog outputs and Modbus RTU interface Three fully configurable, user-assignable relays Magnetic wand enables easy, non-intrusive configuration/calibration IP66 ABS or aluminum enclosure options
.
MGS-550 | 6600-8020 | Cảm biến nồng độ NH3 0-1000ppm | NH3 Sensor | Bacharach Vietnam

MGS-550 | 6600-8020 | Cảm biến nồng độ NH3 0-1000ppm | NH3 Sensor | Bacharach Vietnam

ndustrial Refrigerant Gas Detector Flexible two-sensor capability, local and/or remote One user-interface platform for all sensor types Two analog outputs and Modbus RTU interface Three fully configurable, user-assignable relays Magnetic wand enables easy, non-intrusive configuration/calibration IP66 ABS or aluminum enclosure options
.
MGS-550 | 6600-8019 | Cảm biến nồng độ NH3 0-100ppm | NH3 Sensor | Bacharach Vietnam

MGS-550 | 6600-8019 | Cảm biến nồng độ NH3 0-100ppm | NH3 Sensor | Bacharach Vietnam

ndustrial Refrigerant Gas Detector Flexible two-sensor capability, local and/or remote One user-interface platform for all sensor types Two analog outputs and Modbus RTU interface Three fully configurable, user-assignable relays Magnetic wand enables easy, non-intrusive configuration/calibration IP66 ABS or aluminum enclosure options
.
MGS-550 | 6600-8018 | Cảm biến nồng độ Propane 0-100% LEL | Propane Sensor | Bacharach Vietnam

MGS-550 | 6600-8018 | Cảm biến nồng độ Propane 0-100% LEL | Propane Sensor | Bacharach Vietnam

ndustrial Refrigerant Gas Detector Flexible two-sensor capability, local and/or remote One user-interface platform for all sensor types Two analog outputs and Modbus RTU interface Three fully configurable, user-assignable relays Magnetic wand enables easy, non-intrusive configuration/calibration IP66 ABS or aluminum enclosure options
.
MGS-550 | 6600-8017 | Cảm biến nồng độ Methane 0-100% LEL | Methane Sensor | Bacharach Vietnam

MGS-550 | 6600-8017 | Cảm biến nồng độ Methane 0-100% LEL | Methane Sensor | Bacharach Vietnam

ndustrial Refrigerant Gas Detector Flexible two-sensor capability, local and/or remote One user-interface platform for all sensor types Two analog outputs and Modbus RTU interface Three fully configurable, user-assignable relays Magnetic wand enables easy, non-intrusive configuration/calibration IP66 ABS or aluminum enclosure options
.
MGS-550 | 6600-8016 | Cảm biến nồng độ Butane 0-100% LEL | Butane Sensor | Bacharach Vietnam

MGS-550 | 6600-8016 | Cảm biến nồng độ Butane 0-100% LEL | Butane Sensor | Bacharach Vietnam

ndustrial Refrigerant Gas Detector Flexible two-sensor capability, local and/or remote One user-interface platform for all sensor types Two analog outputs and Modbus RTU interface Three fully configurable, user-assignable relays Magnetic wand enables easy, non-intrusive configuration/calibration IP66 ABS or aluminum enclosure options
.
MGS-550 | 6600-8011 | Cảm biến nồng độ CO2 0-10,000ppm | CO2 Sensor | Bacharach Vietnam

MGS-550 | 6600-8011 | Cảm biến nồng độ CO2 0-10,000ppm | CO2 Sensor | Bacharach Vietnam

ndustrial Refrigerant Gas Detector Flexible two-sensor capability, local and/or remote One user-interface platform for all sensor types Two analog outputs and Modbus RTU interface Three fully configurable, user-assignable relays Magnetic wand enables easy, non-intrusive configuration/calibration IP66 ABS or aluminum enclosure options
.
MGS-550 | 6600-8010 | Cảm biến nồng độ NH3 0-1,000ppm | NH3 Sensor | Bacharach Vietnam

MGS-550 | 6600-8010 | Cảm biến nồng độ NH3 0-1,000ppm | NH3 Sensor | Bacharach Vietnam

ndustrial Refrigerant Gas Detector Flexible two-sensor capability, local and/or remote One user-interface platform for all sensor types Two analog outputs and Modbus RTU interface Three fully configurable, user-assignable relays Magnetic wand enables easy, non-intrusive configuration/calibration IP66 ABS or aluminum enclosure options
.
MGS-550 | 6600-8020 | Cảm biến nồng độ NH3 0-1,000ppm | NH3 Sensor | Bacharach Vietnam

MGS-550 | 6600-8020 | Cảm biến nồng độ NH3 0-1,000ppm | NH3 Sensor | Bacharach Vietnam

ndustrial Refrigerant Gas Detector Flexible two-sensor capability, local and/or remote One user-interface platform for all sensor types Two analog outputs and Modbus RTU interface Three fully configurable, user-assignable relays Magnetic wand enables easy, non-intrusive configuration/calibration IP66 ABS or aluminum enclosure options
.
H-10 PRO | 3015-8005 | Refrigenrant leak detector | Máy phát hiện rò rỉ khí| Bacharach Vietnam

H-10 PRO | 3015-8005 | Refrigenrant leak detector | Máy phát hiện rò rỉ khí| Bacharach Vietnam

Ultra-sensitive universal refrigerant leak detector Detects all CFC, HFC and HCFC refrigerants as low as 0.006 oz/yr, including R-410a and R-507 Dual power options allow battery operation for the best mobility or wall power for uninterrupted usage Visual and audible indicators include an incremental flashing LED in the probe tip, an internal speaker and a headphone jack
.
6600-8010 | MGS-550 |Gas Detector, IP66, CO2, 0-5,000 ppm | Cảm biến nồng độ CO2 | Bacharach Vietnam

6600-8010 | MGS-550 |Gas Detector, IP66, CO2, 0-5,000 ppm | Cảm biến nồng độ CO2 | Bacharach Vietnam

MGS-150 Gas Detector Series Infrared, electrochemical and MOS sensor options Detects CFC, HCFC, HFC, refrigerants, oxygen, toxic and combustible gases Selectable current or volt analog output IP66 housing options, including remote and duct mount sensors Built-in relay with adjustable set-point
.
5600-3011 | GDX-350 | (CO), 0 to 1,000 ppm | Cảm biến nồng độ khí CO | Bacharach Vietnam

5600-3011 | GDX-350 | (CO), 0 to 1,000 ppm | Cảm biến nồng độ khí CO | Bacharach Vietnam

MGS-150 Gas Detector Series Infrared, electrochemical and MOS sensor options Detects CFC, HCFC, HFC, refrigerants, oxygen, toxic and combustible gases Selectable current or volt analog output IP66 housing options, including remote and duct mount sensors Built-in relay with adjustable set-point
.
5600-3011 | GDX-350 | (CO), 0 to 1,000 ppm | Cảm biến nồng độ khí CO | Bacharach Vietnam

5600-3011 | GDX-350 | (CO), 0 to 1,000 ppm | Cảm biến nồng độ khí CO | Bacharach Vietnam

MGS-150 Gas Detector Series Infrared, electrochemical and MOS sensor options Detects CFC, HCFC, HFC, refrigerants, oxygen, toxic and combustible gases Selectable current or volt analog output IP66 housing options, including remote and duct mount sensors Built-in relay with adjustable set-point
.
6300-2105 | MGS-150 | R-407a 0-1,000 ppm, IP66 | Cảm biến nồng độ khí R-407a | Bacharach Vietnam

6300-2105 | MGS-150 | R-407a 0-1,000 ppm, IP66 | Cảm biến nồng độ khí R-407a | Bacharach Vietnam

MGS-150 Gas Detector Series Infrared, electrochemical and MOS sensor options Detects CFC, HCFC, HFC, refrigerants, oxygen, toxic and combustible gases Selectable current or volt analog output IP66 housing options, including remote and duct mount sensors Built-in relay with adjustable set-point
.
6300-4103 | MGS-150 | R-404a 0-1,000 ppm | Cảm biến nồng độ khí R-404a | Bacharach Vietnam

6300-4103 | MGS-150 | R-404a 0-1,000 ppm | Cảm biến nồng độ khí R-404a | Bacharach Vietnam

MGS-150 Gas Detector Series Infrared, electrochemical and MOS sensor options Detects CFC, HCFC, HFC, refrigerants, oxygen, toxic and combustible gases Selectable current or volt analog output IP66 housing options, including remote and duct mount sensors Built-in relay with adjustable set-point
.
6300-1001 | MGS-150 | CO 0-1,000 ppm, IP41 housing | Cảm biến nồng độ khí CO | Bacharach Vietnam

6300-1001 | MGS-150 | CO 0-1,000 ppm, IP41 housing | Cảm biến nồng độ khí CO | Bacharach Vietnam

MGS-150 Gas Detector Series Infrared, electrochemical and MOS sensor options Detects CFC, HCFC, HFC, refrigerants, oxygen, toxic and combustible gases Selectable current or volt analog output IP66 housing options, including remote and duct mount sensors Built-in relay with adjustable set-point
.
6300-8031 | MGS-150, NH3, 0-500 ppm, duct mount | Cảm biến nồng độ khí NH3 | Bacharach Vietnam

6300-8031 | MGS-150, NH3, 0-500 ppm, duct mount | Cảm biến nồng độ khí NH3 | Bacharach Vietnam

MGS-150 Gas Detector Series Infrared, electrochemical and MOS sensor options Detects CFC, HCFC, HFC, refrigerants, oxygen, toxic and combustible gases Selectable current or volt analog output IP66 housing options, including remote and duct mount sensors Built-in relay with adjustable set-point
.
6300-1101 | MGS-150 | R-134a 0-1,000 ppm, IP41 housing | Cảm biến nồng độ khí R- | Bacharach Vietnam

6300-1101 | MGS-150 | R-134a 0-1,000 ppm, IP41 housing | Cảm biến nồng độ khí R- | Bacharach Vietnam

MGS-150 Gas Detector Series Infrared, electrochemical and MOS sensor options Detects CFC, HCFC, HFC, refrigerants, oxygen, toxic and combustible gases Selectable current or volt analog output IP66 housing options, including remote and duct mount sensors Built-in relay with adjustable set-point
.
6300-1018 | MGS-150, CO Parking Garage , IP41 housing | Cảm biến nồng độ khí CO | Bacharach Vietnam

6300-1018 | MGS-150, CO Parking Garage , IP41 housing | Cảm biến nồng độ khí CO | Bacharach Vietnam

MGS-150 Gas Detector Series Infrared, electrochemical and MOS sensor options Detects CFC, HCFC, HFC, refrigerants, oxygen, toxic and combustible gases Selectable current or volt analog output IP66 housing options, including remote and duct mount sensors Built-in relay with adjustable set-point
.

Top

   (0)