400500U76 | Hengstler 400500U76 Encoder | Bộ mã hoá vòng xoay | Hengstler Vietnam

Hổ trợ trực tuyến

Technical - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - nhan@greentechvn.com

Technical - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - nhan@greentechvn.com

Sales - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - sales@greentechvn.com

Sales - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - sales@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Sơn: 0903 392 551 - son@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Sơn: 0903 392 551 - son@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Tân: 0903 355 926 - sale05@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Tân: 0903 355 926 - sale05@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Thành: 0903 355 609 -   sale04@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Thành: 0903 355 609 - sale04@greentechvn.com

HCM Sale - : 0903 355 093 - sale01@greentechvn.com

HCM Sale - : 0903 355 093 - sale01@greentechvn.com

HCM Sale - - sale03@greentechvn.com

HCM Sale - - sale03@greentechvn.com

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn.com

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn.com

Danh mục sản phẩm

Tin tức cần biết

Sản phầm bán chạy

Fanpage Facebook

Thống kê

 • Đang online 0
 • Hôm nay 0
 • Hôm qua 0
 • Trong tuần 0
 • Trong tháng 0
 • Tổng cộng 0
400500U76 | Hengstler 400500U76 Encoder | Bộ mã hoá vòng xoay | Hengstler Vietnam

400500U76 | Hengstler 400500U76 Encoder | Bộ mã hoá vòng xoay | Hengstler Vietnam

(1 đánh giá)

400500U76

Hengstler Vietnam

12 tháng

400500U76 | Hengstler 400500U76 Encoder | Bộ mã hoá vòng xoay | Hengstler Vietnam

.

 

Outer diameter: 40mm shaft diameter: 6,8mm (solid shaft) 6,8,10mm (hollow shaft) 

Maximum speed: 6000 RPM 

shaft Protection class: IP40 

enclosure class: IP50 

Operating temperature: -10 ° C ~ + 70 ° C 

storage temperature: -25 ° C ~ + 85 ° C

Outer diameter: 40mm shaft diameter: 6,8mm (solid shaft) 6,8,10mm (hollow shaft) 

Maximum speed: 6000 RPM 

shaft Protection class: IP40 

enclosure class: IP50 

Operating temperature: -10 ° C ~ + 70 ° C 

storage temperature: -25 ° C ~ + 85 ° C

Features
Available in multiple interfaces
-40 to +100°C operating temperature
10,000 rpm in continuous operation
Interface
BiSS / SSI, CANopen, Profibus, and 7 more
Approval
UL, CE
Solid- / Hollow Shaft
Hollow 9,52 ... 12,7 mm, Solid 6 ... 12 mm
Protection case
IP50 / IP64 / IP67
Diameter
58 mm
Resolution
ST: 10 ... 22 Bit
MT: 4 ... 12 Bit

Features
-40°C to 100°C operating temperature
10,000 rpm in continuous operation
Optional sinus 1 Vss
Interface
BiSS / SSI
Approval
UL, CE
Solid- / Hollow Shaft
Hollow 8 mm, Solid 6 mm
Protection case
IP50 / IP64
Diameter
38,1 mm
Resolution
ST: 12 ... 19 Bit
MT: 12 Bit

Features
-40°C to +100°C operating temperature
IP69K
12 bit single-turn and 16 bit magnetic multi-turn
Interface
BiSS / SSI, Analog, CANopen
Approval
UL, CE, E1, DNV
Solid- / Hollow Shaft
Solid 9,52 ... 12 mm
Protection case
IP67 / IP 69K
Diameter
58 mm
Resolution
ST: 12 Bit
MT: 12 ... 16 Bit

Features
-40°C to +100°C operating temperature
IP69K
12 bit single-turn and 16 bit magnetic multi-turn
Interface
BiSS / SSI, Analog, CANopen
Approval
UL, CE, E1, DNV
Solid- / Hollow Shaft
Solid 9,52 ... 10 mm
Protection case
IP67 / IP69K
Diameter
58 mm
Resolution
ST: 12 Bit
MT: 12 ... 16 Bit

Features
-40°C to 120°C operating temperature
10,000 rpm in continuous operation
Optional sinewave 1 Vpp
Interface
BiSS / SSI
Approval
UL, CE
Solid- / Hollow Shaft
Hollow 8 mm
Protection case
< IP40
Diameter
38,1 mm
Resolution
ST: 12 ... 22 Bit
MT: 12 Bit

Features
-15°C to 120°C operating temperature
10,000 rpm in continuous operation
Optional sinewave 1 Vpp
Interface
BiSS / SSI
Approval
UL, CE
Solid- / Hollow Shaft
Solid 6 mm
Protection case
< IP40
Diameter
38,1 mm
Resolution
ST: 12 ... 19 Bit
MT: 12 Bit

Features
-15°C to 120°C operating temperature
10,000 rpm in continuous operation
Optional sinewave 1 Vpp
Interface
BiSS / SSI
Approval
UL, CE
Solid- / Hollow Shaft
Hollow 6 ... 8 mm
Protection case
< IP40
Diameter
38,1 mm
Resolution
ST: 12 ... 22 Bit

Features
Mounting depth 23,65 mm
-15°C to 120°C operating temperature
10,000 rpm in continuous operation
Optional sinewave 1 Vpp
Interface
BiSS / SSI
Approval
UL, CE
Solid- / Hollow Shaft
Hollow 10 ... 12 mm, Solid 10 mm
Protection case
< IP40
Diameter
58 mm
Resolution
ST: 12 ... 22 Bit
MT: 12 Bit

Features
-40°C to 100°C operating temperature
6,000 rpm in continuous operation
stainless steel housing
Interface
BiSS / SSI, Parallel
Approval
UL, CE
Solid- / Hollow Shaft
Solid 9,52 ... 10 mm
Protection case
IP67
Diameter
58 mm
Resolution
ST: 10 ... 17 Bit
MT: 12 Bit

Features
-40 to +100°C operating temperature (depending on the interface)
6,000 rpm in continuous operation
Stainless steel housing
Interface
BiSS / SSI, CANopen, Profibus, and 4 more
Approval
UL, CE
Solid- / Hollow Shaft
Solid 9,52 ... 10 mm
Protection case
IP67
Diameter
61,5 mm
Resolution
ST: 10 ... 17 Bit
MT: 4 ... 12 Bit

 

 

 

Features
Interface
BiSS / SSI, CANopen
Approval
CE, ATEX and IECEx
Solid- / Hollow Shaft
Solid 10 mm
Protection case
IP66, IP67
Diameter
59 mm
Resolution
ST: 12 Bit
MT: 12 ... 16 Bit

Features
ATEX certified
IECEx certified
up to IP67
up to 17 bits single-turn and 12 bits multi-turn
-40°C to +60°C
Interface
BiSS / SSI, CANopen, Profibus, and 2 more
Approval
CE, ATEX, IECEx
Solid- / Hollow Shaft
Solid 10 mm
Protection case
IP64 / IP67
Diameter
70 mm
Resolution
ST: 10 ... 17 Bit
MT: 12 Bit

Features
up to 10,000 pulses
-25°C to +85°C
max. 10,000 rpm
up to IP67
Aluminium housing
Interface
Push-pull, Push-pull complementary, RS422
Approval
UL, CE
Solid- / Hollow Shaft
Hollow 6 ... 15 mm, Solid 6 ... 12 mm
Protection case
IP40 / IP50 / IP64 / IP67
Diameter
58 mm
Resolution
Number of Pulses: 1 ... 10000

Features
up to 10,000 pulses
Hollow shaft with Ø up to 42 mm
IP64
Interface
Push-pull, Push-pull complementary, RS422
Approval
UL, CE
Solid- / Hollow Shaft
Hollow 15 ... 42 mm
Protection case
IP50 / IP64
Diameter
76 mm
Resolution
Number of Pulses: 20 ... 10000

Features
up to 5000 pulses
Insulated shafts
Hollow shaft with Ø up to 16 mm
IP67
Interface
Push-pull, Push-pull complementary, RS422
Approval
CE
Solid- / Hollow Shaft
Hollow 10 ... 16 mm
Protection case
IP64 / IP67
Diameter
63 mm
Resolution
Number of Pulses: 360 ... 5000

Features
up to 3600 pulses
-10°C to +70°C
10,000 rpm
IP64
pulse frequency up to 300 KHz
Interface
Push-pull, RS422, and 2 more
Approval
UL, CE
Solid- / Hollow Shaft
Hollow 4 ... 10 mm, Solid 4 ... 6,35 mm
Protection case
IP50 / IP64
Diameter
36 mm
Resolution
Number of Pulses: 5 ... 3600

Features
up to 10,000 pulses
-25°C to +85°C
max. 10,000 rpm
up to IP67
Aluminium housing
Interface
Push-pull, Push-pull complementary, RS422
Approval
UL, CE
Solid- / Hollow Shaft
Solid 9,52 ... 10 mm
Protection case
IP67
Diameter
58 mm
Resolution
Number of Pulses: 2 ... 10000

Features
ATEX certified
IECEx certified
up to 10,000 pulses
IP67
Interface
Push-pull, Push-pull complementary, RS422
Approval
CE, ATEX, IECEx
Solid- / Hollow Shaft
Solid 10 mm
Protection case
IP64 / IP67
Diameter
70 mm
Resolution
Number of Pulses: 1 ... 10000

Features
ATEX certified
IECEx certified
up to 10,000 pulses
IP67
Interface
Push-pull, Push-pull complementary, RS422
Approval
CE, ATEX, IECEx
Solid- / Hollow Shaft
Solid 10 mm
Protection case
IP64 / IP67
Diameter
70 mm
Resolution
Number of Pulses: 2 ... 10000

Features
up to 3600 pulses
-40°C to +100°C
6,000 rpm
IP67
NEMA 4X
ATEX variants
Interface
Open Collector NPN, Push-pull
Approval
CE, ATEX, CSA
Solid- / Hollow Shaft
Solid 10 mm
Protection case
IP67
Diameter
51 mm
Resolution
Number of Pulses: 1 ... 3600

Features
up to 5000 pulses
-40°C to +100°C
6,000 rpm
IP67
NEMA 4X
ATEX variants
Interface
Differential Line Driver, and 2 more
Approval
CE, ATEX, CSA
Solid- / Hollow Shaft
Solid 10 ... 12 mm
Protection case
IP67
Diameter
67 mm
Resolution
Number of Pulses: 1 ... 5000

Features
-40°C to +100°C
IP67, NEMA 4X
Aluminium or stainless steel housing
Interface
Differential Line Driver, and 2 more
Approval
CE
Solid- / Hollow Shaft
Hollow 6 ... 24 mm
Protection case
IP67
Diameter
95 mm
Resolution
Number of Pulses: 15 ... 5000

Features
-40°C to +100°C
IP67, NEMA 4X
Aluminium housing
Interface
Differential Line Driver, and 2 more
Approval
CE
Solid- / Hollow Shaft
Hollow 12 ... 20 mm
Protection case
IP67
Diameter
96,5 mm
Resolution
Number of Pulses: 15 ... 5000

Features
-40°C bis +100°C
IP67, NEMA 4X
Nickel plated or stainless steel
ATEX approval
Interface
Differential Line Driver, and 2 more
Approval
CE, ATEX, CSA
Solid- / Hollow Shaft
Hollow 6 ... 19 mm
Protection case
IP67
Diameter
58 mm
Resolution
Number of Pulses: 1 ... 3600

Features
-40°C bis +100°C
IP67, NEMA 4X
Aluminium or stainless steel
ATEX approval
Interface
Differential Line Driver, and 2 more
Approval
CE, ATEX, CSA
Solid- / Hollow Shaft
Hollow 6 ... 25 mm
Protection case
IP67
Diameter
95,3 mm
Resolution
Number of Pulses: 15 ... 5000

Features
-10°C to +70°C
10,000 rpm
IP64
pulse frequency up to 300 KHz
Interface
Push-pull, RS422
Approval
UL, CE
Solid- / Hollow Shaft
Solid 5 mm
Protection case
IP50 / IP64
Diameter
30 mm
Resolution
Number of Pulses: 5 ... 1500

Features
up to 1500 pulses
-10°C to +60°C
6,000 rpm
IP50
Plastic housing
Interface
Push-pull, RS422
Approval
UL
Solid- / Hollow Shaft
Solid 5 ... 6 mm
Protection case
IP50
Diameter
30 mm
Resolution
Number of Pulses: 5 ... 1500

Features
up to 1024 pulses
-10°C to +60°C
10,000 rpm
IP40
Plastic housing
Interface
Push-pull, RS422
Approval
UL
Solid- / Hollow Shaft
Solid 6 mm
Protection case
IP50
Diameter
39 mm
Resolution
Number of Pulses: 5 ... 3600

Features
up to 3600 pulses
-10°C to +70°C
10,000 rpm
IP54
Aluminium housing
Interface
Push-pull, RS422, and 2 more
Approval
UL, CE
Solid- / Hollow Shaft
Solid 6 mm
Protection case
IP50
Diameter
40 mm
Resolution
Number of Pulses: 5 ... 3600

Features
ATEX certified
IECEx certified
up to 10,000 pulses
IP67
Interface
Push-pull, Push-pull complementary, RS422
Approval
CE, ATEX, IECEx
Solid- / Hollow Shaft
Solid 10 mm
Protection case
IP64 / IP67
Diameter
70 mm
Resolution
Number of Pulses: 1 ... 10000

Features
ATEX certified
IECEx certified
up to 10,000 pulses
IP67
Interface
Push-pull, Push-pull complementary, RS422
Approval
CE, ATEX, IECEx
Solid- / Hollow Shaft
Solid 10 mm
Protection case
IP64 / IP67
Diameter
70 mm
Resolution
Number of Pulses: 2 ... 10000

Features
Interface
BiSS / SSI, CANopen
Approval
CE, ATEX and IECEx
Solid- / Hollow Shaft
Solid 10 mm
Protection case
IP66, IP67
Diameter
59 mm
Resolution
ST: 12 Bit
MT: 12 ... 16 Bit

Features
ATEX certified
IECEx certified
up to IP67
up to 17 bits single-turn and 12 bits multi-turn
-40°C to +60°C
Interface
BiSS / SSI, CANopen, Profibus, and 2 more
Approval
CE, ATEX, IECEx
Solid- / Hollow Shaft
Solid 10 mm
Protection case
IP64 / IP67
Diameter
70 mm
Resolution
ST: 10 ... 17 Bit
MT: 12 Bit

Features
ATEX certified
IECEx certified
up to IP67
up to 17 bits single-turn and 12 bits multi-turn
-40°C to +60°C.
Interface
BiSS / SSI, CANopen, Profibus, and 2 more
Approval
CE, ATEX, IECEx
Solid- / Hollow Shaft
Solid 10 mm
Protection case
IP64 / IP67
Diameter
70 mm
Resolution
ST: 10 ... 17 Bit
MT: 12 Bit

 

Features
up to 1024 pulses
0°C to +60°C
10,000 rpm
IP64
Aluminium housing
Interface
Push-pull, RS422, and 2 more
Approval
UL
Solid- / Hollow Shaft
Solid 6 mm
Protection case
IP64
Diameter
40 mm
Resolution
Number of Pulses: 5 ... 1024

 

Features
Shaft diameter up to 25.4 mm
-40°C to +100°C
IP67, NEMA 4X
Interface
Differential Line Driver, and 2 more
Approval
CE
Solid- / Hollow Shaft
Hollow 6 ... 19 mm
Protection case
IP67
Diameter
58,9 mm
Resolution
Number of Pulses: 1 ... 3600

 

Features
ATEX certified
IECEx certified
up to IP67
up to 17 bits single-turn and 12 bits multi-turn
-40°C to +60°C.
Interface
BiSS / SSI, CANopen, Profibus, and 2 more
Approval
CE, ATEX, IECEx
Solid- / Hollow Shaft
Solid 10 mm
Protection case
IP64 / IP67
Diameter
70 mm
Resolution
ST: 10 ... 17 Bit
MT: 12 Bit

GREENTECH Việt Nam Công ty TNHH TM DV GREENTECH là nhà XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng tự động, thiết bị điện và điện công nghiệp,.... Bên cạnh đó chúng tôi là nhà thực hiện các giải pháp tích hợp trong công nghiêp, dân dụng, xây dựng,... Chúng tôi đáp ứng mọi xu hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay            

Liên hệ cho chúng tôi để  thông tin mà Quý khách CẦN.  

< SALE & TECHNICAL SUPPORT >
< PROJECT SUPPORT >
Email :
 sales@greentechvn.com 
-------------------------------------------------------------------

TPM Vietnam | NAB Vietnam | Airtac Vietnam | Uni-D Vietnam | STNC Vietnam | HDX Vietnam | Yuken Vietnam | KLH Vietnam | Hager Vietnam | Kava Vietnam | Mitsubishi Vietnam | Siemens Vietnam | Omron Viet Nam | TPM Vietnam | Tecsis Vietnam | Wise Control Vietnam | Micro Process Controls Vietnam | Wika Vietnam | Asahi Gauge Vietnam | TemPress Vietnam | Itec Vietnam | Konics Vietnam | Ashcroft Vietnam | Ametek Vietnam – Afriso Vietnam | LS Industrial Vietnam | RS Automation Vietnam | Balluff Vietnam | Baumer Vietnam | Kuppler Vietnam | Pulsotronics Vietnam | Leuze Vietnam | Microsonic Vietnam | AST Vietnam | Tempsen Vietnam | STS Vietnam | Micro Dectector Vietnam | Proxitron Vietnam | Microsens Vietnam | Towa Seiden Vietnam | Promesstec Vietnam | Ski Vietnam | Eltra Vietnam | Hohner Vietnam | Posital Vietnam | Elap Vietnam | Beisensors Vietnam | Newall Vietnam | Dotech Vietnam | Watlow Vietnam | Bihl Weidemann Vietnam | Prosoft Vietnam | ICP DAS Vietnam | Beckhoff Vietnam | Keller M S R Vietnam | IRCON Vietnam | Raytek Vietnam | Kimo Vietnam | YSI Vietnam | Jenco Vietnam | Tekhne Vietnam | Atago Vietnam | E Instrument Vietnam | IMR Vietnam | Netbiter Viêt Nam | FMS Vietnam | Unipulse Vietnam | Migun Vietnam | Sewha Vietnam | HBM Vietnam | Pilz Vietnam | Dold Vietnam | EBMpapst | Puls Vietnam | Microsens Vietnam | Controller Sensor Vietnam | Mark|10 Vietnam | Schmidt Vietnam | Bernstein Vietnam | Celduc Vietnam | Univer Vietnam | Waicom Vietnam | Aignep Vietnam | Top Air Vietnam | Burket Vietnam | Gemu Vietnam | JJ Automation  Vietnam | Somas Vietnam | Delta Elektrogas Vietnam | Pentair Vietnam | Auma Vietnam | Sipos Artorik Vietnam | Flowserve Vietnam | Sinbon Vietnam | Setra Vietnam | Yottacontrok Vietnam | Sensor Tival Vietnam | Vaisala Vietnam | Crouzet Vietnam | RheinTacho Vietnam | Cityzen Seimitsu Vietnam | Flowserve Vietnam | Greatork Vietnam | PS Automation Vietnam | Bettis Vietnam | Sinbon Vietnam  | Setra Vietnam | Laurel Vietnam | Datapaq Vietnam | EE Electronik Vietnam | Banico Vietnam | Sinfonia Vietnam | Digmesa Vietnam | Alia Vietnam | Flowline Vietnam | Brook Instrument Vietnam | Dakota Instrument Vietnam | Diehl Metering Vietnam | Stego Vietnam | Rotronic Vietnam | Hopeway Vietnam | Beko Vietnam | Matsui Vietnam | Westec Vietnam | Sometech Vietnam | Offshore Vietnam | DCbox Vietnam | Fanuc Vietnam | KollMorgen Vietnam | Endress & Hauser Vietnam | Metso Automation Vietnam | MKS Instruments Vietnam | Teledyne Instruments Vieatnam | Badger Meter Vietnam | Hirschmann Vietnam | Servo Mitsubishi Vietnam |  SCR SA Việt Nam | Biotech Flow Meter Việt Nam | Thermo Electric Việt Nam | Siko Việt Nam | Klinger Việt Nam | HK Instrument Việt Nam | Magnetrol Viet Nam | Lika Viet Nam | Setra Viet Nam | Kistler Viet Nam | Renishaw Viet Nam

-------------------------------------------------------------------

 

  

Đánh giá sản phẩm

Bình chọn sản phẩm:

Bình luận

Sản phẩm cùng loại

Top

   (0)