Eurovacuum B.V. | Thiết bị chân không Eurovacuum B.V. | Cung cấp thiết bị Eurovacuum B.V.tại Vietnam

Hổ trợ trực tuyến

Technical - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - nhan@greentechvn.com

Technical - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - nhan@greentechvn.com

Sales - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - sales@greentechvn.com

Sales - Mr. Nhân: 0935 04 1313 - sales@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Sơn: 0903 392 551 - son@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Sơn: 0903 392 551 - son@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Tân: 0903 355 926 - sale05@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Tân: 0903 355 926 - sale05@greentechvn.com

HCM Sale : 0903 355 093 - sale01@greentechvn.com

HCM Sale : 0903 355 093 - sale01@greentechvn.com

HCM Sale - 0903 355 609 - sale03@greentechvn.com

HCM Sale - 0903 355 609 - sale03@greentechvn.com

HCM Sale - sale04@greentechvn.com

HCM Sale - sale04@greentechvn.com

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn.com

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn.com

Danh mục sản phẩm

Tin tức cần biết

Sản phầm bán chạy

Fanpage Facebook

Thống kê

 • Đang online 0
 • Hôm nay 0
 • Hôm qua 0
 • Trong tuần 0
 • Trong tháng 0
 • Tổng cộng 0

Eurovacuum B.V.

mỗi trang
VGC50x series | Digital vacuum gauge controller | Bộ điều khiển đo chân không kỹ thuật số | Eurovacuum Việt Nam NEW

VGC50x series | Digital vacuum gauge controller | Bộ điều khiển đo chân không kỹ thuật số | Eurovacuum Việt Nam

VGC50x series | Digital vacuum gauge controller | Bộ điều khiển đo chân không kỹ thuật số | Eurovacuum Việt Nam 

.
MPG40x series | Pirani vacuum gauge | Máy đo chân không Pirani | Eurvoacuum Việt Nam NEW

MPG40x series | Pirani vacuum gauge | Máy đo chân không Pirani | Eurvoacuum Việt Nam

MPG40x series | Pirani vacuum gauge |  Máy đo chân không Pirani | Eurvoacuum Việt Nam 

.
BPG402 | Pirani vacuum gauge | Máy đo chân không Pirani | Eurvoacuum Việt Nam NEW

BPG402 | Pirani vacuum gauge | Máy đo chân không Pirani | Eurvoacuum Việt Nam

BPG402 | Pirani vacuum gauge |  Máy đo chân không Pirani | Eurvoacuum Việt Nam 

.
MAG0x0 series | Cold cathode vacuum gauge | Máy đo chân không cực âm lạnh | Eurovacuum Việt Nam NEW

MAG0x0 series | Cold cathode vacuum gauge | Máy đo chân không cực âm lạnh | Eurovacuum Việt Nam

MAG0x0 series | Cold cathode vacuum gauge | Máy đo chân không cực âm lạnh | Eurovacuum Việt Nam 

.
PGE500 | Pirani vacuum gauge | Máy đo chân không Pirani | Eurovacuum Việt Nam NEW

PGE500 | Pirani vacuum gauge | Máy đo chân không Pirani | Eurovacuum Việt Nam

PGE500 | Pirani vacuum gauge | Máy đo chân không Pirani | Eurovacuum Việt Nam 

.
VSC150A | Differential vacuum switch |Công tắc chân không vi sai | Eurovacuum Việt Nam NEW

VSC150A | Differential vacuum switch |Công tắc chân không vi sai | Eurovacuum Việt Nam

VSC150A | Differential vacuum switch |Công tắc chân không vi sai | Eurovacuum Việt Nam 

.
VSA200 abs | Electronic vacuum switch | Công tắc chân không điện tử | Eurovacuum Việt Nam NEW

VSA200 abs | Electronic vacuum switch | Công tắc chân không điện tử | Eurovacuum Việt Nam

VSA200 abs | Electronic vacuum switch |  Công tắc chân không điện tử | Eurovacuum Việt Nam 

.
HLD6000 | Refrigerant leak detector | Máy dò rò rỉ chất làm lạnh | Eurovacuum Việt Nam NEW

HLD6000 | Refrigerant leak detector | Máy dò rò rỉ chất làm lạnh | Eurovacuum Việt Nam

HLD6000 | Refrigerant leak detector | Máy dò rò rỉ chất làm lạnh | Eurovacuum Việt Nam 

.
Ecotec E3000 | Gas leak detector | Máy dò khí gas | Eurovacuum Việt Nam NEW

Ecotec E3000 | Gas leak detector | Máy dò khí gas | Eurovacuum Việt Nam

Ecotec E3000 | Gas leak detector | Máy dò khí gas | Eurovacuum Việt Nam 

.
EVT series | Turbomolecular vacuum pump | Bơm chân không phân tử Turbomolecular | Eurovacuum Việt Nam NEW

EVT series | Turbomolecular vacuum pump | Bơm chân không phân tử Turbomolecular | Eurovacuum Việt Nam

EVT series | Turbomolecular vacuum pump  | Bơm chân không phân tử Turbomolecular | Eurovacuum Việt Nam 

.
EVSL series | Scroll vacuum pump | Bơm chân không cuộn | Eurovacuum Việt Nam NEW

EVSL series | Scroll vacuum pump | Bơm chân không cuộn | Eurovacuum Việt Nam

EVSL series | Scroll vacuum pump | Bơm chân không cuộn | Eurovacuum Việt Nam 

.
EVSC series | Gas blower | Máy thổi khí | Eurovacuum Việt Nam NEW

EVSC series | Gas blower | Máy thổi khí | Eurovacuum Việt Nam

EVSC series | Gas blower | Máy thổi khí | Eurovacuum Việt Nam 

.
EVR series | Roots vacuum pump | Bơm chân không rễ | Eurovacuum Việt Nam NEW

EVR series | Roots vacuum pump | Bơm chân không rễ | Eurovacuum Việt Nam

EVR series | Roots vacuum pump | Bơm chân không rễ | Eurovacuum Việt Nam 

.
EVPP series | Piston vacuum pump | Bơm chân không piston | Eurovacuum Việt Nam NEW

EVPP series | Piston vacuum pump | Bơm chân không piston | Eurovacuum Việt Nam

EVPP series | Piston vacuum pump | Bơm chân không piston | Eurovacuum Việt Nam 

.
EVM series | Diaphragm vacuum pump | Bơm chân không màng | Eurovacuum Việt Nam NEW

EVM series | Diaphragm vacuum pump | Bơm chân không màng | Eurovacuum Việt Nam

EVM series | Diaphragm vacuum pump | Bơm chân không màng | Eurovacuum Việt Nam 

.
KF series | Vapor trap | Bẫy hơi | Eurovacuum Việt Nam NEW

KF series | Vapor trap | Bẫy hơi | Eurovacuum Việt Nam

KF series | Vapor trap | Bẫy hơi | Eurovacuum Việt Nam 

.
Zeotile | Vapor trap | Bẫy hơi | Eurovacuum Việt Nam NEW

Zeotile | Vapor trap | Bẫy hơi | Eurovacuum Việt Nam

 Zeotile | Vapor trap | Bẫy hơi | Eurovacuum Việt Nam 

.
P4 | Oil mist filter | Bộ lọc sương mù dầu | Eurovacuum Việt Nam NEW

P4 | Oil mist filter | Bộ lọc sương mù dầu | Eurovacuum Việt Nam

P4 | Oil mist filter | Bộ lọc sương mù dầu | Eurovacuum Việt Nam

.
Oil mist filter | Bộ lọc sương mù dầu | Eurovacuum Việt Nam NEW

Oil mist filter | Bộ lọc sương mù dầu | Eurovacuum Việt Nam

Oil mist filter | Bộ lọc sương mù dầu | Eurovacuum Việt Nam

.
EF series | Oil mist filter | Bộ lọc sương mù dầu | Eurovacuum Việt Nam NEW

EF series | Oil mist filter | Bộ lọc sương mù dầu | Eurovacuum Việt Nam

EF series | Oil mist filter | Bộ lọc sương mù dầu | Eurovacuum Việt Nam 

.
PA-L | Air filter | Bộ lọc khí | Eurvacuum Việt Nam NEW

PA-L | Air filter | Bộ lọc khí | Eurvacuum Việt Nam

PA-L | Air filter | Bộ lọc khí | Eurvacuum Việt Nam

.
PA-M | Air filter | Bộ lọc khí | Eurvacuum Việt Nam NEW

PA-M | Air filter | Bộ lọc khí | Eurvacuum Việt Nam

PA-M | Air filter | Bộ lọc khí | Eurvacuum Việt Nam

.
PA-S | Air filter | Bộ lọc khí | Eurvacuum Việt Nam NEW

PA-S | Air filter | Bộ lọc khí | Eurvacuum Việt Nam

PA-S | Air filter | Bộ lọc khí | Eurvacuum Việt Nam

.
CDG100D | Capacitance diaphragm vacuum gauge | Máy đo chân không màng điện dung | Eurvacuum Việt Nam NEW

CDG100D | Capacitance diaphragm vacuum gauge | Máy đo chân không màng điện dung | Eurvacuum Việt Nam

CDG100D | Capacitance diaphragm vacuum gauge | Máy đo chân không màng điện dung | Eurvacuum Việt Nam

.
CDG045D2 | Capacitance diaphragm vacuum gauge | Máy đo chân không màng điện dung | Eurvacuum Việt Nam NEW

CDG045D2 | Capacitance diaphragm vacuum gauge | Máy đo chân không màng điện dung | Eurvacuum Việt Nam

CDG045D2 | Capacitance diaphragm vacuum gauge | Máy đo chân không màng điện dung | Eurvacuum Việt Nam

.
CDG025D | Capacitance diaphragm vacuum gauge | Máy đo chân không màng điện dung | Eurvacuum Việt Nam NEW

CDG025D | Capacitance diaphragm vacuum gauge | Máy đo chân không màng điện dung | Eurvacuum Việt Nam

CDG025D | Capacitance diaphragm vacuum gauge | Máy đo chân không màng điện dung | Eurvacuum Việt Nam

.
CDG020D | Capacitance diaphragm vacuum gauge | Máy đo chân không màng điện dung | Eurvacuum Việt Nam NEW

CDG020D | Capacitance diaphragm vacuum gauge | Máy đo chân không màng điện dung | Eurvacuum Việt Nam

CDG020D | Capacitance diaphragm vacuum gauge | Máy đo chân không màng điện dung | Eurvacuum Việt Nam 

.
Pernicka 700H | Helium leak detector | Máy dò rò rỉ khí heli | Eurovacuum Việt Nam 1 NEW

Pernicka 700H | Helium leak detector | Máy dò rò rỉ khí heli | Eurovacuum Việt Nam 1

Pernicka 700H | Helium leak detector | Máy dò rò rỉ khí heli | Eurovacuum Việt Nam 1

.
Pernicka 700H | Helium leak detector | Máy dò rò rỉ khí heli | Eurovacuum Việt Nam NEW

Pernicka 700H | Helium leak detector | Máy dò rò rỉ khí heli | Eurovacuum Việt Nam

Pernicka 700H | Helium leak detector | Máy dò rò rỉ khí heli | Eurovacuum Việt Nam

.
T-Guard | Helium leak detector | Máy dò rò rỉ khí heli | Eurovacuum Việt Nam NEW

T-Guard | Helium leak detector | Máy dò rò rỉ khí heli | Eurovacuum Việt Nam

 T-Guard | Helium leak detector | Máy dò rò rỉ khí heli | Eurovacuum Việt Nam 

.
LDS3000 | Helium leak detector | Máy dò rò rỉ khí heli | Eurovacuum Việt Nam NEW

LDS3000 | Helium leak detector | Máy dò rò rỉ khí heli | Eurovacuum Việt Nam

LDS3000 | Helium leak detector | Máy dò rò rỉ khí heli | Eurovacuum Việt Nam 

.
UL1000 Fab | Helium leak detector | Máy dò rò rỉ khí heli | Eurovacuum Việt Nam NEW

UL1000 Fab | Helium leak detector | Máy dò rò rỉ khí heli | Eurovacuum Việt Nam

UL1000 Fab | Helium leak detector | Máy dò rò rỉ khí heli | Eurovacuum Việt Nam 

.
Protec® P3000 | Helium leak detector | Máy dò rò rỉ khí heli | Eurovacuum Việt Nam NEW

Protec® P3000 | Helium leak detector | Máy dò rò rỉ khí heli | Eurovacuum Việt Nam

Protec® P3000 | Helium leak detector | Máy dò rò rỉ khí heli | Eurovacuum Việt Nam 

.
EVDR series | Rotary vane vacuum pump | Bơm chân không cánh quay | Eurovacuum Việt Nam NEW

EVDR series | Rotary vane vacuum pump | Bơm chân không cánh quay | Eurovacuum Việt Nam

EVDR series | Rotary vane vacuum pump | Bơm chân không cánh quay | Eurovacuum Việt Nam

.
EVD-VE series | Rotary vane vacuum pump | Bơm chân không cánh quay | Eurovacuum Việt Nam NEW

EVD-VE series | Rotary vane vacuum pump | Bơm chân không cánh quay | Eurovacuum Việt Nam

EVD-VE series | Rotary vane vacuum pump | Bơm chân không cánh quay | Eurovacuum Việt Nam

.
EVCP series | Rotary vane vacuum pump | Bơm chân không cánh quay | Eurovacuum Việt Nam NEW

EVCP series | Rotary vane vacuum pump | Bơm chân không cánh quay | Eurovacuum Việt Nam

EVCP series | Rotary vane vacuum pump | Bơm chân không cánh quay | Eurovacuum Việt Nam

.
EV-0008 | Rotary vane vacuum pump | Bơm chân không cánh quay | Eurovacuum Việt Nam NEW

EV-0008 | Rotary vane vacuum pump | Bơm chân không cánh quay | Eurovacuum Việt Nam

EV-0008 | Rotary vane vacuum pump | Bơm chân không cánh quay | Eurovacuum Việt Nam

.
EVC series | Rotary vane vacuum pump | Bơm chân không cánh quay | Eurovacuum Việt Nam NEW

EVC series | Rotary vane vacuum pump | Bơm chân không cánh quay | Eurovacuum Việt Nam

EVC series | Rotary vane vacuum pump | Bơm chân không cánh quay | Eurovacuum Việt Nam 

.
EV series | Rotary vane vacuum pump | Bơm chân không cánh quay | Eurovacuum Việt Nam NEW

EV series | Rotary vane vacuum pump | Bơm chân không cánh quay | Eurovacuum Việt Nam

EV series | Rotary vane vacuum pump | Bơm chân không cánh quay | Eurovacuum Việt Nam 

.

Top

   (0)