MUW 200 | Novotechnik | Bộ điều biến tính hiệu cảm biến | Novotechnik Vietnam

Hổ trợ trực tuyến

Sales Support - Mr. Nhân: 0935041313 -  sales@greentechvn.com

Sales Support - Mr. Nhân: 0935041313 - sales@greentechvn.com

Tech. Support - Mr. Nhân: 0935041313 - nhan@greentechvn.com

Tech. Support - Mr. Nhân: 0935041313 - nhan@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Hiển: 0764 783878 - sale02@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Hiển: 0764 783878 - sale02@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Hạnh: 0905405433 - hanh@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Hạnh: 0905405433 - hanh@greentechvn.com

CN Quảng Nam - Mr. Hân: 0912635379 - han@greentechvn.com

CN Quảng Nam - Mr. Hân: 0912635379 - han@greentechvn.com

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn.com

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn.com

Danh mục sản phẩm

Tin tức cần biết

Sản phầm bán chạy

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0
MUW 200 | Novotechnik | Bộ điều biến tính hiệu cảm biến | Novotechnik Vietnam

MUW 200 | Novotechnik | Bộ điều biến tính hiệu cảm biến | Novotechnik Vietnam

(1 đánh giá)

MUW 200

Novotechnik Vietnam | Greentech Vietnam

12 tháng

MUW 200 | Novotechnik | Bộ điều biến tính hiệu cảm biến | Novotechnik Vietnam

.

Characteristics

  • Applications:

    for sensors, For displacement sensor

Description

The MUW series by Novotechnik is a Signal conditioner designed for position tranducesr such as LWH and TLH. It comes with an interface module for easy to operate and create some configurations. The whole unit is integrated with an electronic connector which enables it to have feature such as high noise immunity in a signal coming from long distances.

LWH-0050 PN 024302

LWH-0075 PN 024303

LWH-0100 PN024304

LWH-0110 PN 024360

LWH-0130 PN 024305

LWH-0150 PN 024306

LWH-0175 PN 027307

LWH-0200 PN 024308

LWH-0225 PN 024309

LWH-0250 PN 024310

LWH-0275 PN 024311

LWH-0300 PN 024312

LWH-0325 PN 024313

LWH-0360 PN 024314

LWH-0375 PN 024315

LWH-0400 PN 024316

LWH-0425 PN 024317

LWH-0450 PN 024318

LWH-0500 PN 024320

LWH-0550 PN 024322

LWH-0600 PN 024324

LWH-0650 PN 24326

LWH-0750 PN 024330

LWH-0800 PN 024332

LWH-0900 PN 024336

LWH-0075 PN 02433

LWH-0055 PN 024322

TE1-0105-101-411-101

TE1-0105-101-412-101

TE1-0105-101-421-101

TE1-0105-101-422-101

TE1-0105-101-411-202

TE1-0105-101-412-202

TE1-0105-101-421-202

TE1-0105-101-422-202

TEX-0150--411-002-101

TEX-0150--411-002-202

TEX-0150--411-002-206

TEX-0150--411-002-302

TEX-0150--411-002-306

KL-100 PN 70438

KL-250 PN 70491

KL-500 PN 70444

KL-750 PN 82318

KL-1000 PN 82432

T-0025 PN 023202

TS-0025 PN 023232

T-0050 PN 023203

TS-0050 PN 023233

T-0075 PN 023204

TS-0075 PN 023234

T-0100 PN 023205

TS-0100 PN 023235

T-0150 PN 023206

TS-0150 PN 023236

T-0025-.1 PN 023207

TS-0025-.1 PN 023237

T-0050-.1 PN 023208

TS-0050-.1 PN 023238

T-0050-.05 PN 023209

TS-0050-.05 PN 023239

T-0075-.05 PN 023213

TS-0075-.05 PN 023243

T-0100-.05 PN 023214

TS-0100-.05 PN 023244

T-0150-.05 PN 023215

TS-0150-.05 PN 023245

LS1-0200-001-411-101

LS1-0200-001-411-202

LS1-0200-001-412-101

LS1-0200-001-412-202

LS1-0200-001-413-101

LS1-0200-001-413-202

LS1-0200-001-414-101

LS1-0200-001-414-202

LS1-0200-001-421-101

LS1-0200-001-421-202

LS1-0200-001-422-101

LS1-0200-001-422-202

LS1-0200-001-423-101

LS1-0200-001-423-202

LS1-0200-001-424-101

LS1-0200-001-424-202

LWX-0050-002 PN 026180

LWX-0075-002 PN 026181

LWX-0100-002 PN 026182

LWX-0150-002 PN 026183

LWX-0175-002 PN 026184

LWX-0225-002 PN 026185

LWX-0250-002 PN 026186

LWX-0300-002 PN 026187

LWX-0360-002 PN 026188

LWX-0450-002 PN 026189

LWX-0500-002 PN 026192

LWX-0600-002 PN 026193

LWX-0750-002 PN 026194

LWX-0050-002-201 PN 026280

LWX-0075-002-201 PN 026281

LWX-0100-002-201 PN 026282

LWX-0150-002-201 PN 026283

LWX-0175-002-201 PN 026284

LWX-0225-002-201 PN 026285

LWX-0250-002-201 PN 026286

LWX-0300-002-201 PN 026287

LWX-0360-002-201 PN 026288

LWX-0450-002-201 PN 026289

LWX-0500-002-201 PN 026292

LWX-0600-002-201 PN 026293

LWX-0750-002-201 PN 026294

LWX-0050-003-101 PN 026302

LWX-0075-003-101 PN 026303

LWX-0100-003-101 PN 026304

LWX-0150-003-101 PN 026306

LWX-0175-003-101 PN 026307

LWX-0225-003-101 PN 026309

LWX-0250-003-101 PN 026310

LWX-0300-003-101 PN 026312

LWX-0360-003-101 PN 026314

LWX-0450-003-101 PN 026318

LWX-0500-003-101 PN 026320

LWX-0600-003-101 PN 026324

LWX-0750-003-101 PN 026330

LWX-0050-003-201 PN 026402

LWX-0075-003-201 PN 026403

LWX-0100-003-201 PN 026404

LWX-0150-003-201 PN 026406

LWX-0175-003-201 PN 026407

LWX-0225-003-201 PN 026409

LWX-0250-003-201 PN 026410

LWX-0300-003-201 PN 026412

LWX-0360-003-201 PN 026414

LWX-0450-003-201 PN 026418

LWX-0500-003-201 PN 026420

LWX-0600-003-201 PN 026424

LWX-0750-003-201 PN 026430

LWX-0050-004-101 PN 026502

LWX-0075-004-101 PN 026503

LWX-0100-004-101 PN 026504

LWX-0150-004-101 PN 026506

LWX-0175-004-101 PN 026507

LWX-0225-004-101 PN 026509

LWX-0250-004-101 PN 026510

LWX-0300-004-101 PN 026512

LWX-0360-004-101 PN 026514

LWX-0450-004-101 PN 026518

LWX-0500-004-101 PN 026520

LWX-0600-004-101 PN 026524

LWX-0750-004-101 PN 026530

LWX-0050-004-201 PN 026602

LWX-0075-004-201 PN 026603

LWX-0100-004-201 PN 026604

LWX-0150-004-201 PN 026606

LWX-0175-004-201 PN 026607

LWX-0225-004-201 PN 026609

LWX-0250-004-201 PN 026610

LWX-0300-004-201 PN 026612

LWX-0360-004-201 PN 026614

LWX-0450-004-201 PN 026618

LWX-0500-004-201 PN 026620

LWX-0600-004-201 PN 026624

LWX-0750-004-201 PN 026630

 

 

 -  là nhà XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng tự động, thiết bị điện và điện công nghiệp,.... Bên cạnh đó chúng tôi là nhà thực hiện các giải pháp tích hợp trong công nghiêp, dân dụng, xây dựng,... Chúng tôi đáp ứng mọi xu hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay

 

Liên hệ cho chúng tôi để  thông tin mà Quý khách CẦN.

Email ]  |  | 
Online contact========

Yahoo: nhan.luongthe
Skype: luongthenhan 

 ===================

Greentech Trading Service Company Limited

Main Office   ] 33 Street DC5, Son Ky Ward, Tan Phu District, HCM City, Vietnam

Brand Office ] 92/8 Huynh Thuc Khang Street, Tam Ky City, Quang Nam Province, Viet Nam

Tel & Fax ]  + 84 (0) 28 3816 1314
Website ] 
 | 

[ Face Page ] 

 

-------------------------------

Ø Flow, pressure and level measurement | Temperature and humidity measurement | Position measurement | Force measurement

Ø Optical and acoustic measurement | Electrical measurement  | Hydraulics – Pneumatic

Ø Valve - Pipes, tubes and fittings

Ø Building Management System

aØ Smarthome

µ FAST - FLEXIBLE - FLASH µ

 

-------------------------------------------------------------------

 Pelco Vietnam | Solvac Vietnam | Citizen Vietnam |  | Renishaw Vietnam | Di-soric Vietnam | |  |  | Bacharach Vietnam |  | Showa Denki Vietnam | S  |  |  | Tetra-K Electronic Vietnam |  |  |  |  |  | Mitsubishi Vietnam | Siemens Vietnam | Omron Viet Nam | TPM Vietnam | Tecsis Vietnam | Wise Control Vietnam | Micro Process Controls Vietnam | Wika Vietnam | Asahi Gauge Vietnam | TemPress Vietnam | Itec Vietnam | Konics Vietnam | Ashcroft Vietnam | Ametek Vietnam – Afriso Vietnam | LS Industrial Vietnam | RS Automation Vietnam | Balluff Vietnam | Baumer Vietnam | Kuppler Vietnam | Pulsotronics Vietnam | Leuze Vietnam | Microsonic Vietnam | AST Vietnam | Tempsen Vietnam | STS Vietnam | Micro Dectector Vietnam | Proxitron Vietnam | Microsens Vietnam | Towa Seiden Vietnam | Promesstec Vietnam | Ski Vietnam | Eltra Vietnam | Hohner Vietnam | Posital Vietnam | Elap Vietnam | Beisensors Vietnam | Newall Vietnam | Dotech Vietnam | Watlow Vietnam | Bihl Weidemann Vietnam | Prosoft Vietnam | ICP DAS Vietnam | Beckhoff Vietnam | Keller M S R Vietnam | IRCON Vietnam | Raytek Vietnam | Kimo Vietnam | YSI Vietnam | Jenco Vietnam | Tekhne Vietnam | Atago Vietnam | E Instrument Vietnam | IMR Vietnam | Netbiter Viêt Nam | FMS Vietnam | Unipulse Vietnam | Migun Vietnam | Sewha Vietnam | HBM Vietnam | Pilz Vietnam | Dold Vietnam |  | Puls Vietnam | Microsens Vietnam | Controller Sensor Vietnam | Mark|10 Vietnam | Schmidt Vietnam | Bernstein Vietnam | Celduc Vietnam | Univer Vietnam | Waicom Vietnam | Aignep Vietnam | Top Air Vietnam | Burket Vietnam |  | JJ Automation  Vietnam | Somas Vietnam | Delta Elektrogas Vietnam | Pentair Vietnam | Auma Vietnam | Sipos Artorik Vietnam | Flowserve Vietnam | Sinbon Vietnam | Setra Vietnam | Yottacontrok Vietnam | Sensor Tival Vietnam | Vaisala Vietnam | Crouzet Vietnam | RheinTacho Vietnam | Cityzen Seimitsu Vietnam | Flowserve Vietnam | Greatork Vietnam | PS Automation Vietnam | Bettis Vietnam | Sinbon Vietnam  | Setra Vietnam | Laurel Vietnam | Datapaq Vietnam | EE Electronik Vietnam | Banico Vietnam | Sinfonia Vietnam | Digmesa Vietnam | Alia Vietnam | Flowline Vietnam | Brook Instrument Vietnam | Dakota Instrument Vietnam | Diehl Metering Vietnam | Stego Vietnam | Rotronic Vietnam | Hopeway Vietnam | Beko Vietnam | Matsui Vietnam | Westec Vietnam | Sometech Vietnam | Offshore Vietnam | DCbox Vietnam | Fanuc Vietnam | KollMorgen Vietnam | Endress & Hauser Vietnam | Metso Automation Vietnam | MKS Instruments Vietnam | Teledyne Instruments Vieatnam | Badger Meter Vietnam | Hirschmann Vietnam | Servo Mitsubishi Vietnam |  SCR SA Việt Nam | Biotech Flow Meter Việt Nam | Thermo Electric Việt Nam | Siko Việt Nam | Klinger Việt Nam | HK Instrument Việt Nam | Magnetrol Viet Nam | Lika Viet Nam | Setra Viet Nam | Kistler Viet Nam | Renishaw Viet Nam | Mindmen Vietnam |  | Gimatic Vietnam | Monarch Instrument  Vietnam | Stauff  Vietnam | Burster Vietnam | SDT International Vietnam | MTI Instrument Vietnam | Zhuzhou CRRC Vietnam | Sensorex Vietnam | TWK Elektronik Vietnam | ASC Vietnam | Ronds Vietnam | Klaschka Vietnam | Hubner Vietnam | Hainzl Vietnam | Labom Vietnam | Siko Vietnam | Rittmeyer Vietnam | TR Electronic Vietnam | AK Industry Vietnam | Precizika Metrology Vietnam | Dis Sensor Vietnam | Elap Vietnam | Wachendorff Automation  Vietnam | Foxboro Vietnam | Fireray Vietnam | Fiessler Elektronik Vietnam | Watt Drive Vietnam | Murr Elektronik Vietnam | Zander Vietnam | Elgo Vietnam | Measurex Vietnam | Saia Burgess Control Vietnam | Cabur Vietnam | Castel Vietnam | Elettromeccanica CDC Vietnam | Piab Vietnam | Coval Vietnam | Fipa Vietnam | Zimmer Vietnam | Vmeca Vietnam | Anver Vietnam | Pentair Vietnam | Aignep Vietnam | Festo Vietnam | Keyence Vietnam | Gessmann Vietnam | Balluff Vietnam | Wohner Vietnam | Wieland Vietnam | Weidmuller Vietnam | Tempatron Vietnam | Telco Sensor Vietnam | TeknoMega Vietnam | Synatel Vietnam | Square D Vietnam | SmartScan VietNam | Rechner Sensor Vietnam

 

Đánh giá sản phẩm

Bình chọn sản phẩm:

Bình luận

Sản phẩm cùng loại

Top

   (0)