OP-42342 | Keyence | Bảng điều khiển chuyên dụng CV-2000, CV-3000 | Keyence Vietnam

(0 đánh giá)

OP-42342 | Keyence |

Keyence Vietnam | Greentech Vietnam

12 tháng

OP-42342 | Keyence | Bảng điều khiển chuyên dụng CV-2000, CV-3000 | Keyence Vietnam

Model

OP-42342

Product Name

Dedicated Console for CV-2000/2500/3000

Overview

Specialised console for the image processing controller.

Applicable product

CV-2000, CV-3000

 

OP-31357

F

AP

AP-30 Panel Fix Jig

OP-33155

F

AP

Screw conduct joint

OP-33156

F

AP

M5 4mm Joint

OP-33157

F

AP

M5 6mm Joint

OP-33158

F

AP

1/8 conversion joint

OP-35423

F

AP

Bourdon replacement joint

OP-42220

F

AP

M3 4mm Joint

OP-95612

F

AP

Mounting bracket for AP-21A

OP-22149

A

BL

RS-232C cable for BL (25-25 null modem cable)

OP-25057

A

BL

9-25 pin convert adapter for BL

OP-27937

A

BL

RS-232C cable for BL-U2

OP-21734

A

CV

CV connector cramp fixture

OP-24927

A

CV

CV Monitor cable without Ferrite core

OP-25253

A

CV

RS-232C cable for CV (25pin)

OP-25525

A

CV

CV camera cable (7m)

OP-25526

A

CV

CV DC Lamp Bulb for replacement (2pcs/set)

OP-27221

A

CV

RS-232C cable for CV (25pin)

OP-30810

A

CV

CV-301 I/O connector

OP-30938

A

CV

CV Program Console in English menu

OP-35341

A

CV

Cable for I/O connector 3M

OP-35382

A

CV

RS-232C cable for CV (9pin)

OP-35387

A

CV

Polalize filter for CV-R11

OP-35406

A

CV

Spacer for lens

OP-91634

A

CV

CV Pin->BNC connector

OP-35340

A

CV5

CV-500 Stand

OP-0022

F

ES/EG

BNC-P-1.5

OP-0023

F

ES/EG

BNC-J-1.5

OP-20708

A

EX

Extension cable for EX

OP-21445

A

EX

Ceramic spacer T=1mm

OP-21446

A

EX

Ceramic spacer T=2mm

OP-21447

A

EX

Ceramic spacer T=5mm

OP-21448

A

EX

Ceramic Spacer T=10mm

OP-96617

F

FS

Adapter A for FS-T22P

OP-96618

F

FS

Adapter B for FS-T22P

OP-25218

F

FS01

FS-01 sub unit connector

OP-25400

F

FS01

FS-01 dust cover

OP-25418

F

FS01

FS-01 sub unit connector cover

OP-25431

F

FS01

FS-01 mounting bracket

OP-26500

F

FS01

Adapter A for FS-01 FU-35FA,4F,43,63,63T,66,78,91,91

OP-26501

F

FS01

Adapter B for FS-01 FU-31,37,38,38V,48,59,68,75FA,79,95

OP-26751

F

FS01

FS01 end unit (2 pcs / set)

OP-32488

F

FS01

M8 Lumberg Cable (2m) for FS-T1PSO(2068), (2069)

OP-97173

F

FS01

MIL 20 pin connector for FS-R0

OP-0208

F

FS17

FU fix ring for FS-17

OP-0236

F

FS2

FU free cut connector (FS2) for FU-25,33,34,5F,6F,73,7F,85,86,87,88

OP-5762

F

FS2

Accessory trimmer for FS2

OP-5766

F

FS2

FS2 mounting bracket

OP-6025

F

FS2

FS2 mounting bracket

OP-92737

F

FS2

FU free cut connector (FS2) for FU-37,48,59,68,75F,79,95,38,31

OP-21704

F

FU

M3 protect tube L=1000mm

OP-6040

F

FU

FU free cut connector for FU-32,35FA,43,63(T),66,91,93,78

OP-6250

F

FU

FU fix ring for FS2

OP-6630

F

FU

M4 protect tube L=1000mm (Ref)

OP-6631

F

FU

M4 protect tube L=1000mm (Thru)

OP-7618

F

FU

M6 protect tube L=250mm

OP-7619

F

FU

M6 protect tube L=500mm

OP-7620

F

FU

M4 protect tube L=250mm

OP-7621

F

FU

M4 protect tube L=500mm

OP-8147

F

FU

M3 protect tube L=500mm

OP-95512

A

IT

IT2-02 filter

OP-26486

F

KV

D Sub 9 pin connector for KV with OP-26487

OP-26487

F

KV

RJ11-RJ11 RS-232C cable (replace from OP-23086) for KV and LS-5000 discon 7/97

OP-96368

F

KV

KV console cable / RJ11 for LS-5001 (incl)

OP-25363

A

LB

LB-11W 3m Extension cable

OP-25364

A

LB

LB-11W 8m Extension cable

OP-25365

A

LB

LB-12W 3m Extension cable

OP-25366

A

LB

LB-12W 8m Extension cable

OP-6307

A

LB

LB-70/11 (PT) extension cable (3m)

OP-6308

A

LB

LB-70/11 (PT) extension cable (8m)

OP-91210

A

LB

LB-72/12 cable (3m)

OP-91211

A

LB

LB-72/12 cable (8m)

OP-21412

M

LC

Cable for LC (3m)

OP-21413

M

LC

Cable for LC (5m)

OP-21414

M

LC

Cable for LC (10m)

OP-90648

M

LC

LC-2100 cable (5m)

OP-90649

M

LC

LC-2100 cable (3m)

OP-91865

M

LC

LC-2100 (10m) cable

OP-6353

M

LD

LD cable

OP-3862

M

LS

LS laser head cover glass

OP-5422

M

LS

T-R cable for LS (3M)

OP-5864

M

LS

LS cable (3m)

OP-6665

M

LS

LS cable (5m)

OP-7431

M

LS

LS cable (30m)

OP-7534

M

LS

LS cable (10m)

OP-7623

M

LS

T-R cable for LS (0.7m)

OP-7952

M

LS

LS cable (20m)

OP-94214

M

LS

Cover glass for LS-3060

OP-95011

M

LS

Alignment tool for LS-3060

OP-94722

M

LS3

Control I/C cable(7m) & connector

OP-23976

M

LS5

LS-5000 LCD protect cover

OP-26401

M

LS5

D-Sub 9 pins connector (RS-232C) with OP-96368 incl LS-5001

OP-26427

M

LS5

LS-5000 3m communication cable, Non-CE

OP-26504

M

LS5

LS-5000 I/O cable w/connector for LS-B11

OP-26505

M

LS5

LS-5000 connection cable w/BCD(LS-B21) connector, Non-CE

OP-26540

M

LS5

LS-5000 T-R 3m cable

OP-26816

M

LS5

LS-5000 T-R 10m cable

OP-92813

M

LS5

BNC-BNC cable for LS-B11

OP-42115

F

LV

Cable for sensor head extention 20M

OP-42197

F

LV

25X25mm Reflector tape for LV-H62

OP-51428

F

LV

Reflective tape for LV 50*15mm

OP-51429

F

LV

Reflective tape for LV 200*20mm

OP-94078

A

LX2

LX2(T) 8m cable

OP-94079

A

LX2

LX2(R) 8m cable

OP-26485

F

MT

MT Digital Cable

OP-24422

A

NR

NR probe cable (10m)

OP-24423

A

NR

NR external terminal

OP-24424

A

NR

NR terminal cable

OP-24777

A

NR

NR input probe

OP-22922

A

PI-C

Lens jig for PI-C

OP-98271

A

PI-C

Halogen lamp for PI-C

OP-8431

F

PJ

PJ Blank Unit

OP-5148

F

PNP

PNP converter

OP-92329

F

PNP

V-In adaptor

OP-2555

F

PS

Slit for PS-55

OP-27934

F

PS

PS01 head connector

OP-2812

F

PS

PS-55 mounting fixture

OP-6349

F

PS

PS48 mounting tool

OP-93672

F

PS

Slit for PS-05

OP-4881

F

PW

Slit for PW-51(J)

OP-3145(R-1)

F

PZ

Reflector for PZ,PW

OP-529

F

PZ

Reflector for PZ,PW and PS

OP-90498

F

PZ

PZ mounting bracket for PZ-4*,6*,101

OP-92070

F

PZ

Tape reflector for PZ-61

OP-95373

F

PZ

Mounting bracket for PZ2

OP-95388(R-2)

F

PZ

Reflector for PZ2 (Standard)

OP-96436(R-3)

F

PZ

Reflector for PZ2

OP-96629

F

PZ

PRO tape for PZ2-61

OP-96656

F

PZ

PZ2 cable (2m)

OP-96657

F

PZ

PZ2 cable thru (2m)

OP-96658

F

PZ

PZ2 cable (10m)

OP-96659

F

PZ

PZ2 cable thru (10m)

OP-97225(R-4)

F

PZ

Reflector for PZ2

OP-35371

F

PZ2

M12 Lumberg connector

OP-42187

F

PZ3

M8 connecter 2M

OP-42188

F

PZ3

M8 connecter 10M

OP-94734

F

PZ3

M12 connecter 2M

OP-94736

F

PZ3

M12 connecter 0,5M Extension

OP-94737

F

PZ3

M12 connecter 1M Extension

OP-94738

F

PZ3

M12 connecter 2M Extension

OP-94739

F

PZ3

M12 connecter 3M Extension

OP-94740

F

PZ3

M12 connecter 5M Extension

OP-97491

F

PZ3

M12 connecter 5M

OP-4301

F

RC

48x48 socket for RC

OP-4302

F

RC

48x48 DIN attachment for RC

OP-043

M

RS

RS Lamp

OP-35327

A

SJ

Wolfram Elektrodensonde (For SJ-S 1pcs)

OP-42210

A

SJ

10 Pol 10Pol Kabel

OP-42211

A

SJ

10 Pol 10Pol Kabel

OP-42212

A

SJ

10 Pol 10Pol Kabel

OP-42213

A

SJ

Wolfram Elektrodensonde (For SJ-R, 4pcs)

OP-42214

A

SJ

Silikon Elektrodensonde (For SJ-R, 4pcs)

OP-42215

A

SJ

Anschlussdose

OP-42216

A

SJ

Zusatzmontagehalter

OP-42217

A

SJ

Elektrodenreinigungssatz

OP-42218

A

SJ

Ersatzfilter

OP-42347

F

SLC

Standard Montagehalterung A

OP-42348

F

SLC

Standard Montagehalterung B

OP-42349

F

SLC

Standard Montagehalterung C

OP-51698

 

SLC

Schmale Montagehalterung

OP-42350

F

SLC

SL-C08H Schutzstangen

OP-42351

F

SLC

SL-C12H Schutzstangen

OP-42352

F

SLC

SL-C16H Schutzstangen

OP-42353

F

SLC

SL-C20H Schutzstangen

OP-42354

F

SLC

SL-C24H Schutzstangen

OP-42355

F

SLC

SL-C28H Schutzstangen

OP-42356

F

SLC

SL-C32H Schutzstangen

OP-42357

F

SLC

SL-C36H Schutzstangen

OP-42358

F

SLC

SL-C40H Schutzstangen

OP-42359

F

SLC

SL-C44H Schutzstangen

OP-42360

F

SLC

SL-C48H Schutzstangen

OP-42361

F

SLC

SL-C52H Schutzstangen

OP-42362

F

SLC

SL-C56H Schutzstangen

OP-42363

F

SLC

SL-C60H Schutzstangen

OP-42364

F

SLC

SL-C64H Schutzstangen

OP-42365

F

SLC

Lichtbeeinflussungs-Verhütungssteckverbider SL-R11

OP-42370

F

SLC

Kantenverbindungshalterung

OP-42371

F

SLC

Winkel-Montagehalterung

OP-42372

F

SLC

Ersatz-Relaiskarte

OP-42373

F

SLC

Zwischenstützen-Halterung

OP-22651

A

UD

Temp. sensor (10m) for UD-500

OP-95017

A

UD3

Temperature sensor

OP-22124

M

VH

X-Y Stage for VH Stand

OP-22287

M

VH

VH new lens stand

OP-25539

M

VH

VH Lens stand (New)

OP-66869

 

LV-S

Kompakter Montagewinkel für Lichtschrankenmodell

OP-66846

 

LV-S

L-förmiger Montagewinkel für LV-S41/S41L

OP-73864

 

FS-V30

2m-M8-Kabel

OP-73865

 

FS-V30

10m-M8-Kabel

OP-75721

 

PX

socket cable

OP-75722

 

PX

socket cable

OP-77678

 

GT

standard contact

OP-77679

 

GT

flat plate contact

OP-77680

 

GT

roller contact

OP-77681

 

GT

needle contact

OP-77682

 

GT

super tough contact

OP-77683

 

GT

offset contact

OP-77684

 

GT

spacer contact

OP-81970

 

GT

ceramic contact

OP-80228

 

GT

fluorine contact

OP-76874

 

GT

Head mounting bracket A

OP-76875

 

GT

Head mounting bracket B

OP-76876

 

GT

Panel mounting bracket

OP-78041

 

GT

Dust boot for GT-A10 and H10

OP-78042

 

GT

Dust boot for GT-A22 and H22

OP-82133

 

GT

Speed controller

 

 -  là nhà XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng tự động, thiết bị điện và điện công nghiệp,.... Bên cạnh đó chúng tôi là nhà thực hiện các giải pháp tích hợp trong công nghiêp, dân dụng, xây dựng,... Chúng tôi đáp ứng mọi xu hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay

 

Liên hệ cho chúng tôi để  thông tin mà Quý khách CẦN.

Email ]  |  | 
Online contact========

Yahoo: nhan.luongthe
Skype: luongthenhan 

 ===================

Greentech Trading Service Company Limited

Main Office   ] 104/15 Street 18, Binh Hung Hoa Ward, Binh Tan Dist, HCMC, Viet Nam

Brand Office ] 92/8 Huynh Thuc Khang Street, Tam Ky City, Quang Nam Province, Viet Nam

Tel & Fax ]  + 84 (0) 8 3620 4585 
Website ] 
 | 

[ Face Page ] 

-------------------------------

Ø Flow, pressure and level measurement | Temperature and humidity measurement | Position measurement | Force measurement

Ø Optical and acoustic measurement | Electrical measurement  | Hydraulics – Pneumatic

Ø Valve - Pipes, tubes and fittings

Ø Building Management System

aØ Smarthome

µ FAST - FLEXIBLE - FLASH µ

 

-------------------------------------------------------------------

 Pelco Vietnam | Solvac Vietnam | Citizen Vietnam |  | Renishaw Vietnam | Di-soric Vietnam | |  |  | Bacharach Vietnam |  | Showa Denki Vietnam | S  |  |  | Tetra-K Electronic Vietnam |  |  |  |  |  | Mitsubishi Vietnam | Siemens Vietnam | Omron Viet Nam | TPM Vietnam | Tecsis Vietnam | Wise Control Vietnam | Micro Process Controls Vietnam | Wika Vietnam | Asahi Gauge Vietnam | TemPress Vietnam | Itec Vietnam | Konics Vietnam | Ashcroft Vietnam | Ametek Vietnam – Afriso Vietnam | LS Industrial Vietnam | RS Automation Vietnam | Balluff Vietnam | Baumer Vietnam | Kuppler Vietnam | Pulsotronics Vietnam | Leuze Vietnam | Microsonic Vietnam | AST Vietnam | Tempsen Vietnam | STS Vietnam | Micro Dectector Vietnam | Proxitron Vietnam | Microsens Vietnam | Towa Seiden Vietnam | Promesstec Vietnam | Ski Vietnam | Eltra Vietnam | Hohner Vietnam | Posital Vietnam | Elap Vietnam | Beisensors Vietnam | Newall Vietnam | Dotech Vietnam | Watlow Vietnam | Bihl Weidemann Vietnam | Prosoft Vietnam | ICP DAS Vietnam | Beckhoff Vietnam | Keller M S R Vietnam | IRCON Vietnam | Raytek Vietnam | Kimo Vietnam | YSI Vietnam | Jenco Vietnam | Tekhne Vietnam | Atago Vietnam | E Instrument Vietnam | IMR Vietnam | Netbiter Viêt Nam | FMS Vietnam | Unipulse Vietnam | Migun Vietnam | Sewha Vietnam | HBM Vietnam | Pilz Vietnam | Dold Vietnam |  | Puls Vietnam | Microsens Vietnam | Controller Sensor Vietnam | Mark|10 Vietnam | Schmidt Vietnam | Bernstein Vietnam | Celduc Vietnam | Univer Vietnam | Waicom Vietnam | Aignep Vietnam | Top Air Vietnam | Burket Vietnam |  | JJ Automation  Vietnam | Somas Vietnam | Delta Elektrogas Vietnam | Pentair Vietnam | Auma Vietnam | Sipos Artorik Vietnam | Flowserve Vietnam | Sinbon Vietnam | Setra Vietnam | Yottacontrok Vietnam | Sensor Tival Vietnam | Vaisala Vietnam | Crouzet Vietnam | RheinTacho Vietnam | Cityzen Seimitsu Vietnam | Flowserve Vietnam | Greatork Vietnam | PS Automation Vietnam | Bettis Vietnam | Sinbon Vietnam  | Setra Vietnam | Laurel Vietnam | Datapaq Vietnam | EE Electronik Vietnam | Banico Vietnam | Sinfonia Vietnam | Digmesa Vietnam | Alia Vietnam | Flowline Vietnam | Brook Instrument Vietnam | Dakota Instrument Vietnam | Diehl Metering Vietnam | Stego Vietnam | Rotronic Vietnam | Hopeway Vietnam | Beko Vietnam | Matsui Vietnam | Westec Vietnam | Sometech Vietnam | Offshore Vietnam | DCbox Vietnam | Fanuc Vietnam | KollMorgen Vietnam | Endress & Hauser Vietnam | Metso Automation Vietnam | MKS Instruments Vietnam | Teledyne Instruments Vieatnam | Badger Meter Vietnam | Hirschmann Vietnam | Servo Mitsubishi Vietnam |  SCR SA Việt Nam | Biotech Flow Meter Việt Nam | Thermo Electric Việt Nam | Siko Việt Nam | Klinger Việt Nam | HK Instrument Việt Nam | Magnetrol Viet Nam | Lika Viet Nam | Setra Viet Nam | Kistler Viet Nam | Renishaw Viet Nam | Mindmen Vietnam |  | Gimatic Vietnam | Monarch Instrument  Vietnam | Stauff  Vietnam | Burster Vietnam | SDT International Vietnam | MTI Instrument Vietnam | Zhuzhou CRRC Vietnam | Sensorex Vietnam | TWK Elektronik Vietnam | ASC Vietnam | Ronds Vietnam | Klaschka Vietnam | Hubner Vietnam | Hainzl Vietnam | Labom Vietnam | Siko Vietnam | Rittmeyer Vietnam | TR Electronic Vietnam | AK Industry Vietnam | Precizika Metrology Vietnam | Dis Sensor Vietnam | Elap Vietnam | Wachendorff Automation  Vietnam | Foxboro Vietnam | Fireray Vietnam | Fiessler Elektronik Vietnam | Watt Drive Vietnam | Murr Elektronik Vietnam | Zander Vietnam | Elgo Vietnam | Measurex Vietnam | Saia Burgess Control Vietnam | Cabur Vietnam | Castel Vietnam | Elettromeccanica CDC Vietnam | Piab Vietnam | Coval Vietnam | Fipa Vietnam | Zimmer Vietnam | Vmeca Vietnam | Anver Vietnam | Pentair Vietnam | Aignep Vietnam | Festo Vietnam | Keyence Vietnam |

 

 

Đánh giá sản phẩm

Bình chọn sản phẩm:

Bình luận

Hổ trợ trực tuyến

Sales Support - Mr. Nhân: 0935041313

Sales Support - Mr. Nhân: 0935041313 - sales@greentechvn.com

Tech. Support - Mr. Nhân: 0935041313

Tech. Support - Mr. Nhân: 0935041313 - nhan@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Tân: 0971 269687

HCM Sale - Mr. Tân: 0971 269687 - sale01@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Hiển: 0764 783878

HCM Sale - Mr. Hiển: 0764 783878 - sale02@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Hạnh: 0905405433

HCM Sale - Ms. Hạnh: 0905405433 - hanh@greentechvn.com

CN Quảng Nam - Mr. Hân: 0912635379

CN Quảng Nam - Mr. Hân: 0912635379 - han@greentechvn.com

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn.com

Danh mục sản phẩm

Tin tức cần biết

Sản phầm bán chạy

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 399
  • Hôm nay 11,074
  • Hôm qua 10,899
  • Trong tuần 21,973
  • Trong tháng 359,587
  • Tổng cộng 19,735,948

Đối tác 1

Đối tác 2

Đối tác 3

Merry Christmas
Thông tin_Technical
Happy New Year
Thông tin_Sale

Top

   (0)