B75XP.5E.G40W Piab | Núm hút chân không | Giác hút chân không | Piab Vietnam

(0 đánh giá)

OBF50x140P Polyureth

Piab Vietnam | Greentech Vietnam

12 tháng

Cốc ma sát được thiết kế đặc biệt cho các bề mặt dầu, chẳng hạn như các tấm trong quá trình tạo hình kim loại. Mặc bình thường trên cốc ma sát sẽ không ảnh hưởng đến hiệu suất lực cắt dài hạn. Lựa chọn tốt nhất nếu sử dụng dầu ép> 0,1g / m2 trên tấm. Nhờ có độ bám chắc trên bề mặt dầu, các ống hút có thể chịu được lực cắt cao, thường gấp 2 lần 4 lần so với các ống hút thông thường tương ứng. Cốc "OBF" nhỏ phù hợp cho các vật thể hẹp có bề mặt cong hoặc phẳng và các khu vực kẹp nhỏ, chẳng hạn

General
Curve radius 2.36 in
Movement, vertical max. 0.63 in
Application Glass handling, Dry sheet metal
Material Polyurethane (PU60)
Suction cup model B-XP
Suction cup shape Bellows
Volume 2.61 in³
Weight 1.53 oz
Fitting
Fitting size 3/8"
Fitting style Male
Fitting type G-thread
Fitting option None
Dimension
Height 1.74 in
Outer diameter 3.05 in
Performance — lifting forces
  Vertical lifting force Parallel lifting force
6 -inHg 19.3 lbf 18 lbf
18 -inHg 49.9 lbf 45 lbf
27 -inHg 69 lbf 51.7 lbf
Material
  Polyurethane (PU60)
Color Green transparent
Hardness 60 °Shore A
Temperature 50 – 122 °F
Material resistance
  Polyurethane (PU60)
Alcohol N/A
Concentrated acids +
Ethanol +
Hydrolysis +
Methanol -
Oil +++
Oxidation -
Gasoline +
Wear resistance +++
Weather and ozone +++

Dimensional drawings 

Dimensional drawing 1 for SE-0407651
Values specified in the data sheet are tested at:
Room temperature (20⁰C [68⁰F] ± 3⁰C [5.5⁰F])
Standard atmosphere (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
Relative humidity 0-100%
Compressed air quality DIN ISO 8573-1 class 4
 • Cốc ma sát được thiết kế đặc biệt cho các bề mặt dầu, chẳng hạn như các tấm trong quá trình tạo hình kim loại.
  Mặc bình thường trên cốc ma sát sẽ không ảnh hưởng đến hiệu suất lực cắt dài hạn.
  Lựa chọn tốt nhất nếu sử dụng dầu ép> 0,1g / m2 trên tấm.
  Nhờ có độ bám chắc trên bề mặt dầu, các ống hút có thể chịu được lực cắt cao, thường gấp 2 lần 4 lần so với các ống hút thông thường tương ứng.
  Cốc "OBF" nhỏ phù hợp cho các vật thể hẹp có bề mặt cong hoặc phẳng và các khu vực kẹp nhỏ, chẳng hạn như những vật thể gặp phải với các bộ phận cơ thể trong ngành công nghiệp ô tô.
  Có thể xử lý các đối tượng với sự khác biệt chiều cao nhỏ.
  Có sẵn ở phiên bản cao (H), thích hợp để chọn trên các bề mặt ngập nước hẹp, nơi phù hợp rộng hơn nếu không sẽ gây trở ngại cho đối tượng. Ví dụ là khung và các bộ phận kết cấu cho xe.
  Cốc hút DURAFLEX® được sản xuất trong một vật liệu được phát triển đặc biệt có tính đàn hồi của cao su và chống mài mòn của polyurethane. Các vật liệu không để lại bất kỳ dấu vết trên các đối tượng xử lý.
 • Special designed friction cups for oily surfaces, such as sheets in metal forming processes.
 • Normal wear on friction cup will not affect the long term shear force performance.
 • Best choice if > 0,1g/m2 press oil is used on the sheet.
 • Thanks to the strong grip on oily surfaces, the suction cups can withstand high shear forces, typically 2–4 times more than corresponding conventional suction cups.
 • The small "OBF" cups are suitable for narrow objects with curved or flat surfaces and small gripping areas, such as those encountered with body parts in the automotive industry.
 • Can handle objects with minor height differences.
 • Available in a high (H) version, suitable for picking on narrow submerged surfaces, where a wider fitting otherwise will interfere with the object. Examples are frames and structural parts for the car.
 • DURAFLEX® suction cups manufactured in a specially developed material that features the elasticity of rubber and wear resistance of polyurethane. The material does not leave any marks on the objects handled.
0207579 Suction cup OBF15x35P H Polyurethane 60, G1/4" female
Item no.: 0207579
0207581 Suction cup OBF15x35P H Polyurethane 60, G1/4" male
Item no.: 0207581
0207577 Suction cup OBF15x35P H Polyurethane 60, G3/8" female
Item no.: 0207577
0207587 Suction cup OBF15x35P H Polyurethane 60, G3/8" female plastic
Item no.: 0207587
0207585 Suction cup OBF15x35P H Polyurethane 60, G3/8" male
Item no.: 0207585
0209500 Suction cup OBF15x35P H Polyurethane 60, G3/8" fem 17mm
Item no.: 0209500
0207583 Suction cup OBF15x35P H Polyurethane 60, M10x1.5 male
Item no.: 0207583
0207571 Suction cup OBF15x35P H Polyurethane 60, NPT3/8" female
Item no.: 0207571
0207575 Suction cup OBF15x35P H Polyurethane 60, T-slot
Item no.: 0207575

 

0207594 Suction cup OBF15x35P L Polyurethane 60, G1/4" female
Item no.: 0207594
0207595 Suction cup OBF15x35P L Polyurethane 60, G1/4" male
Item no.: 0207595
0207593 Suction cup OBF15x35P L Polyurethane 60, G3/8" female
Item no.: 0207593
0207598 Suction cup OBF15x35P L Polyurethane 60, G3/8" female plastic
Item no.: 0207598
0207597 Suction cup OBF15x35P L Polyurethane 60, G3/8" male
Item no.: 0207597
0209501 Suction cup OBF15x35P L Polyurethane 60, G3/8" fem 17mm
Item no.: 0209501
0207596 Suction cup OBF15x35P L Polyurethane 60, M10x1.5 male
Item no.: 0207596
0207589 Suction cup OBF15x35P L Polyurethane 60, NPT3/8" female
Item no.: 0207589
0207592 Suction cup OBF15x35P L Polyurethane 60, T-slot
Item no.: 0207592

 

0207607 Suction cup OBF15x65P Polyurethane 60, G1/4" female
Item no.: 0207607
0207609 Suction cup OBF15x65P Polyurethane 60, G1/4" male
Item no.: 0207609
0207605 Suction cup OBF15x65P Polyurethane 60, G3/8" female
Item no.: 0207605
0207615 Suction cup OBF15x65P Polyurethane 60, G3/8" female plastic
Item no.: 0207615
0207613 Suction cup OBF15x65P Polyurethane 60, G3/8" male
Item no.: 0207613
0209502 Suction cup OBF15x65P Polyurethane 60, G3/8" fem 17mm
Item no.: 0209502
0207611 Suction cup OBF15x65P Polyurethane 60, M10x1.5 male
Item no.: 0207611
0207599 Suction cup OBF15x65P Polyurethane 60, NPT3/8" female
Item no.: 0207599
0207603 Suction cup OBF15x65P Polyurethane 60, T-slot
Item no.: 0207603

 

0207617 Suction cup OBF30x60P Polyurethane 60, G3/8" female plastic
Item no.: 0207617
0207733 Suction cup OBF30x60P Polyurethane 60, T-slot
Item no.: 0207733
0207734 Suction cup OBF30x60P Polyurethane 60, G3/8" female
Item no.: 0207734
0207735 Suction cup OBF30x60P Polyurethane 60, G3/8" male
Item no.: 0207735
0207736 Suction cup OBF30x60P Polyurethane 60, NPT3/8" female
Item no.: 0207736
0207737 Suction cup OBF30x60P Polyurethane 60, G1/4" female
Item no.: 0207737
0207738 Suction cup OBF30x60P Polyurethane 60, G1/4" male
Item no.: 0207738
0207739 Suction cup OBF30x60P Polyurethane 60, M10x1.5 male
Item no.: 0207739
0209490 Suction cup OBF30x60P Polyurethane 55/60/30 G3/8" female with mesh filter, 17 mm thread
Item no.: 0209490

 

0122287 Suction cup OBF35X90P Polyurethane 55/60, 3/8" NPT female
Item no.: 0122287
0119121 Suction cup OBF35x90P Polyurethane 55/60, G3/8" male, with mesh filter
Item no.: 0119121
0121436 Suction cup OBF35x90P Polyurethane 55/60, M10x1.5 male
Item no.: 0121436
0200694 Suction cup OBF35x90P Polyurethane 55/60, G3/8" female, 17 mm thread
Item no.: 0200694
0119123 Suction cup OBF35x90P Polyurethane 55/60, G3/8" female
Item no.: 0119123

 

0212799 Suction cup OBF40X80P Polyurethane 60, 3/8" NPT female
Item no.: 0212799
0212801 Suction cup OBF40X80P Polyurethane 60, M10x1.5 male
Item no.: 0212801
0212802 Suction cup OBF40X80P Polyurethane 60, G3/8" female, 17 mm thread
Item no.: 0212802
0212792 Suction cup OBF40X80P Polyurethane 60, G3/8" female
Item no.: 0212792
0211404 Suction cup OBF40X80P Polyurethane 60, G3/8" male, with mesh filter
Item no.: 0211404

 

0122288 Suction cup OBF50X140P Polyurethane 55/60, 3/8" NPT female
Item no.: 0122288
0119125 Suction cup OBF50x140P Polyurethane 55/60, G3/8" male, with mesh filter
Item no.: 0119125
0121437 Suction cup OBF50x140P Polyurethane 55/60, M10x1.5 male
Item no.: 0121437
0119127 Suction cup OBF50x140P Polyurethane 55/60, G3/8" female
Item no.: 0119127

 

0122289 Suction cup OBF65X170P Polyurethane 55/60, 3/8" NPT female
Item no.: 0122289
0119131 Suction cup OBF65x170P Polyurethane 55/60, G3/8" female
Item no.: 0119131
0119129 Suction cup OBF65x170P Polyurethane 55/60, G3/8" male, with mesh filter
Item no.: 0119129
0121438 Suction cup OBF65x170P Polyurethane 55/60, M10x1.5 male
Item no.: 0121438

 

 

Glass handling

Suitable for handling large and heavy sheets, such as glass and metal, with a flat or slightly concave surface. Friction pattern increases safety and capability to handle tilted or standing glass/metal sheets.


teaser_pigrip_configurable
piGRIP® Configurable suction cups
The piGRIP® is a unique configurable suction cup concept with individually optimized parts for gripping, lifting and height compensation. Also a large selection of fittings makes it ready to fit new machines and easy to retrofit existing cups. The fittings available are both threaded and push on fittings.
teaser_B_Bellows_DURAFLEX
B - Bellows DURAFLEX® (10–110 mm)
Several short bellows cups in one lifting device can handle objects with height differences and varying shapes. The bellows also provide a slight lifting movement to separate thin items.
teaser_B_HNBR
B - Bellows HNBR (10–110 mm)
Several short bellows cups in one lifting device can handle objects with height differences and varying shapes. The bellows also provide a slight lifting movement to separate thin items. Material used is HNBR.
teaser_b-mf--bellows_mark_free
B-MF - Bellows Mark Free (15–50 mm)
The same applications as for short bellows. Also suitable for smooth objects requiring a very clean surface. Only light weight objects should be handled when the lifting force is parallel to the surface.
teaser_bf-bellows_flat
BF-P DURAFLEX®
Suitable for uneven and porous surfaces such as cardboard, etc. DURAFLEX® suction cups are manufactured in a specially developed material that features the elasticity of rubber and wear resistance of polyurethane. The material of the DURAFLEX® is mark-free.
teaser_hnbr
F - Flat HNBR (50–110 mm)
Suitable for flat objects such as cardboard, sheet metal, glass and porous materials. The cleats stop deformation by preventing suction of the object into the cup. The suction cup has good stability and very little movement. Also suitable when the lifting force is parallel to the surface as the cleats increase friction.
teaser_U_HNBR
U - Universal HNBR (10–20 mm)
For handling objects with flat or slightly curved surfaces.
teaser_xlf-extra_large_flat
XLF - Extra Large Flat (150–300 mm)
Suitable for handling large and heavy sheets, such as glass and metal, with a flat or slightly concave surface. Friction pattern increases safety and capability to handle tilted or standing glass/metal sheets. 

GREENTECH Việt Nam - Công ty TNHH TM DV GREENTECH là nhà XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng tự động, thiết bị điện và điện công nghiệp,.... Bên cạnh đó chúng tôi là nhà thực hiện các giải pháp tích hợp trong công nghiêp, dân dụng, xây dựng,... Chúng tôi đáp ứng mọi xu hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay

 

Liên hệ cho chúng tôi để  thông tin mà Quý khách CẦN.

Email ] nhan@greentechvn.com | sales@greentechvn.com | ltnhan.gh@gmail.com
Online contact========

Yahoo: nhan.luongthe
Skype: luongthenhan 

 ===================

Greentech Trading Service Company Limited

Main Office   ] 33 Street DC5, Son Ky Ward, Tan Phu District, HCM City, Vietnam

Branch Office ] 92/8 Huynh Thuc Khang Street, Tam Ky City, Quang Nam Province, Viet Nam

Tel & Fax ]  + 84 (0) 28 3816 1314
Website ] 
http://greentechvn.com | http://greentechvn.net

[ Face Page ] https://www.facebook.com/greentechvietnam/

 

-------------------------------

Ø Flow, pressure and level measurement | Temperature and humidity measurement | Position measurement | Force measurement

Ø Optical and acoustic measurement | Electrical measurement  | Hydraulics – Pneumatic

Ø Valve - Pipes, tubes and fittings

Ø Building Management System

aØ Smarthome

µ FAST - FLEXIBLE - FLASH µ

 

-------------------------------------------------------------------

Kikusui Vietnam | Wenglor Vietnam | Sprecher Schuh Vietnam | Pelco Vietnam | Solvac Vietnam | Citizen Vietnam | Pizzato Elettrica Vietnam | Renishaw Vietnam | Di-soric Vietnam | Nemicon Vietnam | Moog Vietnam | DSTI Vietnam | Boll & Kirch Vietnam | Euchner Vietnam | Samson Vietnam | Lafert Vietnam | Sunon Vietnam | Mc Donnell Miller Vietnam | NSD Vietnam| Hitrol Vietnam | LS Vietnam | TDE Macno Vietnam | Parker Vietnam | Metrix Vietnam | SMC Vietnam | Gems Sensor & Control Vietnam | Bacharach Vietnam | Asco Vietnam | Showa Denki Vietnam | Sauter Vietnam Land Ametek Vietnam | Vaisala Vietnam | Optris Vietnam | Tetra-K Electronic Vietnam | Bionics Vietnam | Bionics Instrument Vietnam | Puls Vietnam | Hager Vietnam | Kava Vietnam | Mitsubishi Vietnam | Siemens Vietnam | Omron Viet Nam | TPM Vietnam | Tecsis Vietnam | Wise Control Vietnam | Micro Process Controls Vietnam | Wika Vietnam | Asahi Gauge Vietnam | TemPress Vietnam | Itec Vietnam | Konics Vietnam | Ashcroft Vietnam | Ametek Vietnam – Afriso Vietnam | LS Industrial Vietnam | RS Automation Vietnam | Balluff Vietnam | Baumer Vietnam | Kuppler Vietnam | Pulsotronics Vietnam | Leuze Vietnam | Microsonic Vietnam | AST Vietnam | Tempsen Vietnam | STS Vietnam | Micro Dectector Vietnam | Proxitron Vietnam | Microsens Vietnam | Towa Seiden Vietnam | Promesstec Vietnam | Ski Vietnam | Eltra Vietnam | Hohner Vietnam | Posital Vietnam | Elap Vietnam | Beisensors Vietnam | Newall Vietnam | Dotech Vietnam | Watlow Vietnam | Bihl Weidemann Vietnam | Prosoft Vietnam | ICP DAS Vietnam | Beckhoff Vietnam | Keller M S R Vietnam | IRCON Vietnam | Raytek Vietnam | Kimo Vietnam | YSI Vietnam | Jenco Vietnam | Tekhne Vietnam | Atago Vietnam | E Instrument Vietnam | IMR Vietnam | Netbiter Viêt Nam | FMS Vietnam | Unipulse Vietnam | Migun Vietnam | Sewha Vietnam | HBM Vietnam | Pilz Vietnam | Dold Vietnam | EBMpapst Vietnam | Puls Vietnam | Microsens Vietnam | Controller Sensor Vietnam | Mark|10 Vietnam | Schmidt Vietnam | Bernstein Vietnam | Celduc Vietnam | Univer Vietnam | Waicom Vietnam | Aignep Vietnam | Top Air Vietnam | Burket Vietnam | Gemu Vietnam | JJ Automation  Vietnam | Somas Vietnam | Delta Elektrogas Vietnam | Pentair Vietnam | Auma Vietnam | Sipos Artorik Vietnam | Flowserve Vietnam | Sinbon Vietnam | Setra Vietnam | Yottacontrok Vietnam | Sensor Tival Vietnam | Vaisala Vietnam | Crouzet Vietnam | RheinTacho Vietnam | Cityzen Seimitsu Vietnam | Flowserve Vietnam | Greatork Vietnam | PS Automation Vietnam | Bettis Vietnam | Sinbon Vietnam  | Setra Vietnam | Laurel Vietnam | Datapaq Vietnam | EE Electronik Vietnam | Banico Vietnam | Sinfonia Vietnam | Digmesa Vietnam | Alia Vietnam | Flowline Vietnam | Brook Instrument Vietnam | Dakota Instrument Vietnam | Diehl Metering Vietnam | Stego Vietnam | Rotronic Vietnam | Hopeway Vietnam | Beko Vietnam | Matsui Vietnam | Westec Vietnam | Sometech Vietnam | Offshore Vietnam | DCbox Vietnam | Fanuc Vietnam | KollMorgen Vietnam | Endress & Hauser Vietnam | Metso Automation Vietnam | MKS Instruments Vietnam | Teledyne Instruments Vieatnam | Badger Meter Vietnam | Hirschmann Vietnam | Servo Mitsubishi Vietnam |  SCR SA Việt Nam | Biotech Flow Meter Việt Nam | Thermo Electric Việt Nam | Siko Việt Nam | Klinger Việt Nam | HK Instrument Việt Nam | Magnetrol Viet Nam | Lika Viet Nam | Setra Viet Nam | Kistler Viet Nam | Renishaw Viet Nam | Mindmen Vietnam | Airtac Vietnam | Gimatic Vietnam | Monarch Instrument  Vietnam | Stauff  Vietnam | Burster Vietnam | SDT International Vietnam | MTI Instrument Vietnam | Zhuzhou CRRC Vietnam | Sensorex Vietnam | TWK Elektronik Vietnam | ASC Vietnam | Ronds Vietnam | Klaschka Vietnam | Hubner Vietnam | Hainzl Vietnam | Labom Vietnam | Siko Vietnam | Rittmeyer Vietnam | TR Electronic Vietnam | AK Industry Vietnam | Precizika Metrology Vietnam | Dis Sensor Vietnam | Elap Vietnam | Wachendorff Automation  Vietnam | Foxboro Vietnam | Fireray Vietnam | Fiessler Elektronik Vietnam | Watt Drive Vietnam | Murr Elektronik Vietnam | Zander Vietnam | Elgo Vietnam | Measurex Vietnam | Saia Burgess Control Vietnam | Cabur Vietnam | Castel Vietnam | Elettromeccanica CDC Vietnam | Piab Vietnam | Coval Vietnam | Fipa Vietnam | Zimmer Vietnam | Vmeca Vietnam | Anver Vietnam | Pentair Vietnam | Aignep Vietnam | Festo Vietnam | Keyence Vietnam | Gessmann Vietnam | Balluff Vietnam | Wohner Vietnam | Wieland Vietnam | Weidmuller Vietnam | Tempatron Vietnam | Telco Sensor Vietnam | TeknoMega Vietnam | Synatel Vietnam | Turck Vietnam | Condor VietNam | SmartScan VietNam | Knick Vietnam | Sera Vietnam | Sera Seybert + Raheir Vietnam | Finder Vietnam | Speck Pumpen Vietnam | Promesstec Vietnam | Infranor Vietnam | Parker SSD Parvex | Pees Component Vietnam | Danfoss VietNam | Ropex Vietnam | Lenord + Bauer Vietnam | Herion Vietnam | Helukabel Vietnam | Burkert Vietnam | Chetronics Vietnam | Megger Vietnam | Systron Donner Vietnam| Waycon Vietnam | Spohn & Burkhardt Vietnam | TRElectronic Vietnam | TWK Elektronik Vietnam | Electro Sensor Vietnam | TRumeter Vietnam | Atek Vietnam | Magnescale Vietnam | Lenord Bauer Vietnam | IPF Electronic Vietnam | Italsensor Vietnam | Nidec Vietnam | Scancon Vietnam | Celesco Vietnam | Carroll & Meynell Vietnam | Suco Vietnam | ADFWeb Vietnam | Dynisco Vietnam | TWK Vietnam

 

-----------------------------------------------

 

Đánh giá sản phẩm

Bình chọn sản phẩm:

Bình luận

Sản phẩm cùng loại

Hổ trợ trực tuyến

Sales Support - Mr. Nhân: 0935041313

Sales Support - Mr. Nhân: 0935041313 - sales@greentechvn.com

Tech. Support - Mr. Nhân: 0935041313

Tech. Support - Mr. Nhân: 0935041313 - nhan@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Hạnh: 0905405433

HCM Sale - Ms. Hạnh: 0905405433 - hanh@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Bình: 0979646562

HCM Sale - Ms. Bình: 0979646562 - sale01@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Nhựt: 0906092324

HCM Sale - Ms. Nhựt: 0906092324 - sale02@greentechvn.com

CN Quảng Nam - Mr. Hân: 0912635379

CN Quảng Nam - Mr. Hân: 0912635379 - han@greentechvn.com

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn,com

Danh mục sản phẩm

Tin tức cần biết

Sản phầm bán chạy

Fanpage Facebook

Thống kê

 • Đang online 34
 • Hôm nay 7,505
 • Hôm qua 14,214
 • Trong tuần 57,409
 • Trong tháng 202,110
 • Tổng cộng 15,883,199

Đối tác 1

Đối tác 2

Đối tác 3

Merry Christmas
Thông tin_Technical
Happy New Year
Thông tin_Sale

Top

   (0)