Thiết bị đóng/cắt

mỗi trang
MU163A | Hager MU163A | MCB 1P 63A 6KA - MU163A | Cầu dao tự động | Hager Vietnam Call

MU163A | Hager MU163A | MCB 1P 63A 6KA - MU163A | Cầu dao tự động | Hager Vietnam

MU163A | Hager MU163A | MCB 1P 63A 6KA - MU163A | Cầu dao tự động | Hager Vietnam

.
MU150A | Hager MU150A | MCB 1P 50A 6KA - MU150A | Cầu dao tự động | Hager Vietnam Call

MU150A | Hager MU150A | MCB 1P 50A 6KA - MU150A | Cầu dao tự động | Hager Vietnam

MU150A | Hager MU150A | MCB 1P 50A 6KA - MU150A | Cầu dao tự động | Hager Vietnam

.
MU125A | Hager MU125A | MCB 1P 25A 6KA - MU125A | Cầu dao tự động | Hager Vietnam Call

MU125A | Hager MU125A | MCB 1P 25A 6KA - MU125A | Cầu dao tự động | Hager Vietnam

MU125A | Hager MU125A | MCB 1P 25A 6KA - MU125A | Cầu dao tự động | Hager Vietnam

.
MU110A | Hager MU110A | MCB 1P 10A 6KA - MU110A | Cầu dao tự động | Hager Vietnam Call

MU110A | Hager MU110A | MCB 1P 10A 6KA - MU110A | Cầu dao tự động | Hager Vietnam

MU110A | Hager MU110A | MCB 1P 10A 6KA - MU110A | Cầu dao tự động | Hager Vietnam

.
MU106A | Hager MU106A | MCB 1P 6A 6KA - MU106A | Cầu dao tự động | Hager Vietnam Call

MU106A | Hager MU106A | MCB 1P 6A 6KA - MU106A | Cầu dao tự động | Hager Vietnam

MU106A | Hager MU106A | MCB 1P 6A 6KA - MU106A | Cầu dao tự động | Hager Vietnam

.
HLF399S | Hager HLF399S | MCB 3P 125A 10KA - HLF399S | Cầu dao tự động | Hager Vietnam Call

HLF399S | Hager HLF399S | MCB 3P 125A 10KA - HLF399S | Cầu dao tự động | Hager Vietnam

HLF399S | Hager HLF399S | MCB 3P 125A 10KA - HLF399S | Cầu dao tự động | Hager Vietnam

.
HLF390S | Hager HLF390S | MCB 3P 100A 10KA - HLF390S | Cầu dao tự động | Hager Vietnam Call

HLF390S | Hager HLF390S | MCB 3P 100A 10KA - HLF390S | Cầu dao tự động | Hager Vietnam

HLF390S | Hager HLF390S | MCB 3P 100A 10KA - HLF390S | Cầu dao tự động | Hager Vietnam

.
HLF380S | Hager HLF380S | MCB 3P 80A 10KA - HLF380S | Cầu dao tự động | Hager Vietnam Call

HLF380S | Hager HLF380S | MCB 3P 80A 10KA - HLF380S | Cầu dao tự động | Hager Vietnam

HLF380S | Hager HLF380S | MCB 3P 80A 10KA - HLF380S | Cầu dao tự động | Hager Vietnam

.
HLF299S | Hager HLF299S | MCB 2P 125A 10KA - HLF299S | Cầu dao tự động | Hager Vietnam Call

HLF299S | Hager HLF299S | MCB 2P 125A 10KA - HLF299S | Cầu dao tự động | Hager Vietnam

HLF299S | Hager HLF299S | MCB 2P 125A 10KA - HLF299S | Cầu dao tự động | Hager Vietnam

.
HLF280S | Hager HLF280S | MCB 2P 80A 10KA - HLF280S | Cầu dao tự động | Hager Vietnam Call

HLF280S | Hager HLF280S | MCB 2P 80A 10KA - HLF280S | Cầu dao tự động | Hager Vietnam

HLF280S | Hager HLF280S | MCB 2P 80A 10KA - HLF280S | Cầu dao tự động | Hager Vietnam

.
HXD065H| Hager HXD065H | Interlocking wire type H400-H630 | Khoá liên động | Hager Vietnam Call

HXD065H| Hager HXD065H | Interlocking wire type H400-H630 | Khoá liên động | Hager Vietnam

HXD065H| Hager HXD065H | Interlocking wire type H400-H630 | Khoá liên động | Hager Vietnam

.
HXA004H | Hager HXA004H | Shunt trip x160-x250 200-240VAC | Cuộn ngắt từ xa | Hager Vietnam Call

HXA004H | Hager HXA004H | Shunt trip x160-x250 200-240VAC | Cuộn ngắt từ xa | Hager Vietnam

HXA004H | Hager HXA004H | Shunt trip x160-x250 200-240VAC | Cuộn ngắt từ xa | Hager Vietnam

.
HNG160U | Hager HNG160U | MCCB 3P 160A 50KA - HND160U | Cầu dao tự động | Hager Vietnam Call

HNG160U | Hager HNG160U | MCCB 3P 160A 50KA - HND160U | Cầu dao tự động | Hager Vietnam

HNG160U | Hager HNG160U | MCCB 3P 160A 50KA - HND160U | Cầu dao tự động | Hager Vietnam

.
HNG063U | Hager HNG063U | MCCB 3P 63A 50KA - HND631U | Cầu dao tự động | Hager Vietnam Call

HNG063U | Hager HNG063U | MCCB 3P 63A 50KA - HND631U | Cầu dao tự động | Hager Vietnam

HNG063U | Hager HNG063U | MCCB 3P 63A 50KA - HND631U | Cầu dao tự động | Hager Vietnam

.
HND631U | Hager HND631U | MCCB 3P 250A 40KA - HND631U | Cầu dao tự động | Hager Vietnam Call

HND631U | Hager HND631U | MCCB 3P 250A 40KA - HND631U | Cầu dao tự động | Hager Vietnam

HND631U | Hager HND631U | MCCB 3P 250A 40KA - HND631U | Cầu dao tự động | Hager Vietnam

.
HNB250Z | Hager HNB250Z | MCCB 3P 250A 40KA - HNB250Z | Cầu dao tự động | Hager Vietnam Call

HNB250Z | Hager HNB250Z | MCCB 3P 250A 40KA - HNB250Z | Cầu dao tự động | Hager Vietnam

HNB250Z | Hager HNB250Z | MCCB 3P 250A 40KA - HNB250Z | Cầu dao tự động | Hager Vietnam

.
HNB200Z | Hager HNB200Z | MCCB 3P 200A 40KA - HNB200Z | Cầu dao tự động | Hager Vietnam Call

HNB200Z | Hager HNB200Z | MCCB 3P 200A 40KA - HNB200Z | Cầu dao tự động | Hager Vietnam

HNB200Z | Hager HNB200Z | MCCB 3P 200A 40KA - HNB200Z | Cầu dao tự động | Hager Vietnam

.
HNA160Z | Hager HNA160Z | MCCB 3P 160A 40KA - HNA160Z | Cầu dao tự động | Hager Vietnam Call

HNA160Z | Hager HNA160Z | MCCB 3P 160A 40KA - HNA160Z | Cầu dao tự động | Hager Vietnam

HNA160Z | Hager HNA160Z | MCCB 3P 160A 40KA - HNA160Z | Cầu dao tự động | Hager Vietnam

.
HNA125Z | Hager HNA125Z | MCCB 3P 80A 40KA - HNA125Z | Cầu dao tự động | Hager Vietnam Call

HNA125Z | Hager HNA125Z | MCCB 3P 80A 40KA - HNA125Z | Cầu dao tự động | Hager Vietnam

HNA125Z | Hager HNA125Z | MCCB 3P 80A 40KA - HNA125Z | Cầu dao tự động | Hager Vietnam

.
HNA080Z | Hager HNA080Z | MCCB 3P 80A 40KA - HNA080Z | Cầu dao tự động | Hager Vietnam Call

HNA080Z | Hager HNA080Z | MCCB 3P 80A 40KA - HNA080Z | Cầu dao tự động | Hager Vietnam

HNA080Z | Hager HNA080Z | MCCB 3P 80A 40KA - HNA080Z | Cầu dao tự động | Hager Vietnam

.
HNA050Z | Hager HNA050Z | MCCB 3P 50A 40KA - HNA050Z | Cầu dao tự động | Hager Vietnam Call

HNA050Z | Hager HNA050Z | MCCB 3P 50A 40KA - HNA050Z | Cầu dao tự động | Hager Vietnam

HNA050Z | Hager HNA050Z | MCCB 3P 50A 40KA - HNA050Z | Cầu dao tự động | Hager Vietnam

.
HNA040Z | Hager HNA040Z | MCCB 3P 40A 40KA - HNA040Z | Cầu dao tự động | Hager Vietnam Call

HNA040Z | Hager HNA040Z | MCCB 3P 40A 40KA - HNA040Z | Cầu dao tự động | Hager Vietnam

HNA040Z | Hager HNA040Z | MCCB 3P 40A 40KA - HNA040Z | Cầu dao tự động | Hager Vietnam

.
HNA032Z | Hager HNA032Z | MCCB 3P 32A 40KA - HNA032Z | Cầu dao tự động | Hager Vietnam Call

HNA032Z | Hager HNA032Z | MCCB 3P 32A 40KA - HNA032Z | Cầu dao tự động | Hager Vietnam

HNA032Z | Hager HNA032Z | MCCB 3P 32A 40KA - HNA032Z | Cầu dao tự động | Hager Vietnam

.
HHB251Z | Hager HHB251Z| MCCB 4P 250A 25KA - HHB251Z | Cầu dao tự động | Hager Vietnam Call

HHB251Z | Hager HHB251Z| MCCB 4P 250A 25KA - HHB251Z | Cầu dao tự động | Hager Vietnam

HHB251Z | Hager HHB251Z| MCCB 4P 250A 25KA - HHB251Z | Cầu dao tự động | Hager Vietnam

.
HHB201Z | Hager HHB201Z| MCCB 4P 200A 25KA - HHB201Z | Cầu dao tự động | Hager Vietnam Call

HHB201Z | Hager HHB201Z| MCCB 4P 200A 25KA - HHB201Z | Cầu dao tự động | Hager Vietnam

HHB201Z | Hager HHB201Z| MCCB 4P 200A 25KA - HHB201Z | Cầu dao tự động | Hager Vietnam

.
HHA161Z | Hager HHA161Z | MCCB 4P 160A 25KA - HHA161Z | Cầu dao tự động | Hager Vietnam Call

HHA161Z | Hager HHA161Z | MCCB 4P 160A 25KA - HHA161Z | Cầu dao tự động | Hager Vietnam

HHA161Z | Hager HHA161Z | MCCB 4P 160A 25KA - HHA161Z | Cầu dao tự động | Hager Vietnam

.
HHA126Z | Hager HHA126Z | MCCB 4P 125A 25KA - HHA126Z | Cầu dao tự động | Hager Vietnam Call

HHA126Z | Hager HHA126Z | MCCB 4P 125A 25KA - HHA126Z | Cầu dao tự động | Hager Vietnam

HHA126Z | Hager HHA126Z | MCCB 4P 125A 25KA - HHA126Z | Cầu dao tự động | Hager Vietnam

.
HHA125Z | Hager HHA125Z | MCCB 3P 125A 25KA - HHA125Z | Cầu dao tự động | Hager Vietnam Call

HHA125Z | Hager HHA125Z | MCCB 3P 125A 25KA - HHA125Z | Cầu dao tự động | Hager Vietnam

HHA125Z | Hager HHA125Z | MCCB 3P 125A 25KA - HHA125Z | Cầu dao tự động | Hager Vietnam

.
HHA101Z | Hager HHA101Z | MCCB 4P 100A 25KA - HHA101Z | Cầu dao tự động MCCB 4P 100A 25KA - HHA101Z Call

HHA101Z | Hager HHA101Z | MCCB 4P 100A 25KA - HHA101Z | Cầu dao tự động MCCB 4P 100A 25KA - HHA101Z

HHA101Z | Hager HHA101Z | MCCB 4P 100A 25KA - HHA101Z | Cầu dao tự động MCCB 4P 100A 25KA - HHA101Z

.
HHA050Z | Hager HHA050Z | MCCB 3P 50A 25KA - HHA050Z | Cầu dao tự động MCCB 3P 50A 25KA - HHA050Z Call

HHA050Z | Hager HHA050Z | MCCB 3P 50A 25KA - HHA050Z | Cầu dao tự động MCCB 3P 50A 25KA - HHA050Z

HHA050Z | Hager HHA050Z | MCCB 3P 50A 25KA - HHA050Z | Cầu dao tự động MCCB 3P 50A 25KA - HHA050Z

.
HHA040Z | Hager HHA040Z | MCCB 3P 40A 25KA - HHA040Z | Cầu dao tự động MCCB 3P 40A 25KA - HHA040Z Call

HHA040Z | Hager HHA040Z | MCCB 3P 40A 25KA - HHA040Z | Cầu dao tự động MCCB 3P 40A 25KA - HHA040Z

HHA040Z | Hager HHA040Z | MCCB 3P 40A 25KA - HHA040Z | Cầu dao tự động MCCB 3P 40A 25KA - HHA040Z

.
HHA025Z | Hager HHA025Z | MCCB 3P 25A 25KA - HHA025Z | Cầu dao tự động MCCB 3P 25A 25KA - HHA025Z Call

HHA025Z | Hager HHA025Z | MCCB 3P 25A 25KA - HHA025Z | Cầu dao tự động MCCB 3P 25A 25KA - HHA025Z

HHA025Z | Hager HHA025Z | MCCB 3P 25A 25KA - HHA025Z | Cầu dao tự động MCCB 3P 25A 25KA - HHA025Z

.
HDA161Z | Hager HDA161Z | MCCB 4P 160A 18KA - HDA161Z | Cầu dao tự động MCCB 4P 160A 18KA - HDA161Z Call

HDA161Z | Hager HDA161Z | MCCB 4P 160A 18KA - HDA161Z | Cầu dao tự động MCCB 4P 160A 18KA - HDA161Z

HDA161Z | Hager HDA161Z | MCCB 4P 160A 18KA - HDA161Z | Cầu dao tự động MCCB 4P 160A 18KA - HDA161Z

.
HDA126Z | Hager HDA126Z | MCCB 4P 125A 18KA - HDA126Z | Cầu dao tự động MCCB 4P 125A 18KA - HDA126Z Call

HDA126Z | Hager HDA126Z | MCCB 4P 125A 18KA - HDA126Z | Cầu dao tự động MCCB 4P 125A 18KA - HDA126Z

HDA126Z | Hager HDA126Z | MCCB 4P 125A 18KA - HDA126Z | Cầu dao tự động MCCB 4P 125A 18KA - HDA126Z

.
HDA101Z | Hager HDA101Z | MCCB 4P 100A 18KA - HDA101Z | Cầu dao tự động MCCB 4P 100A 18KA - HDA101Z Call

HDA101Z | Hager HDA101Z | MCCB 4P 100A 18KA - HDA101Z | Cầu dao tự động MCCB 4P 100A 18KA - HDA101Z

HDA101Z | Hager HDA101Z | MCCB 4P 100A 18KA - HDA101Z | Cầu dao tự động MCCB 4P 100A 18KA - HDA101Z

.
HDA099Z | Hager HDA099Z | MCCB 2P 100A 18KA - HDA099Z | Cầu dao tự động MCCB 2P 100A 18KA - HDA099Z Call

HDA099Z | Hager HDA099Z | MCCB 2P 100A 18KA - HDA099Z | Cầu dao tự động MCCB 2P 100A 18KA - HDA099Z

HDA099Z | Hager HDA099Z | MCCB 2P 100A 18KA - HDA099Z | Cầu dao tự động MCCB 2P 100A 18KA - HDA099Z

.

Hổ trợ trực tuyến

Tech. Support - 0935041313 - Ltnhan.gh@gmail.com

Tech. Support - 0935041313 - Ltnhan.gh@gmail.com - nhan@greentechvn.com

Sales Support

Sales Support - sales@greentechvn.com

--------------------Sales---------------------

--------------------Sales---------------------

Ms. Thủy - 0121 6640303

Ms. Thủy - 0121 6640303 - thuy@greentechvn.com

Ms. Hạnh

Ms. Hạnh - myhanh@greentechvn.com

Mr. Tân - Campuchia Branch +855 712 756 738

Mr. Tân - Campuchia Branch +855 712 756 738 - tan@greentechvn.com

Danh mục sản phẩm

Tin tức cần biết

Sản phầm bán chạy

Fanpage Facebook

Thống kê

 • Đang online 154
 • Hôm nay 6,653
 • Hôm qua 12,420
 • Trong tuần 75,787
 • Trong tháng 182,059
 • Tổng cộng 7,669,486

Đối tác 1

Đối tác 2

Đối tác 3

Merry Christmas
Thông tin_Technical
Happy New Year
Thông tin_Sale

Top

   (0)