MV10H330-11Y-1348 | Schmersal | Công tắc băng tải an toàn | Schmersal Việt Nam

MV10H330-11Y-1348

Schmersal Vietnam | Greentech Vietnam

12 tháng

MV10H330-11Y-1348 | Schmersal | Công tắc băng tải an toàn | Schmersal Việt Nam

M 330
Belt alignment switch
Metal enclosure

LIMITSWITCH
Công tắc giới hạn
ui 500V, ip 65, uimp 6KV ZS 335-11Z SCHMERSAL
PNEUMATIC ON/OFF VALVE
Cơ cấu đóng/mở van khí nén 
Pressure Conection: G1/8"
90⁰ Rotation
VT522 AirTorque
COALESCING FILTER
Bộ lọc hệ thống CEMS
Pmax= 4 bar, Nhiệt độ môi trường 150 độ C, trọng lượng 570g Model: 7F4759 ASE
Pressure Control valve
Bộ điều khiển áp suất khí điều khiển van
Pmax=784 kpa, P làm việc=40-60 kpa, nhiệt độ 0 đến 60 độ C, trọng lương 500 g Model: RU5-435 ASE
BELT TRACKING SWITCH
Công tắc chuyển đổi hệ thống nhiên liệu
Input: AC230V, NO ELAP-20N MATSUSHIMA
TRAVEL LIMIT SWITCH
Công tắc giới hạn
15-34 VDC/J=200 mA, EN 50 008-A23 sn 15mm 3RG40 24-0JB00- Siemens
TRAVEL LIMIT SWITCH
Công tắc giới hạn
AC 15 230V, 3A
IP66,67
3SE5 112-0CH51 Siemens
Limit switch
Công tắc giới hạn
AC 15 230V, 3A
IP66,67
3SE5 112-0CT011 Siemens
Under speed
Cảm biến giới hạn tốc độ
250VAC/5A. Speed 1399 RPM ESRDP-200KN MASUSHIMA
Trip wire switch 10A-125/250 VAC,1/2A- 125VDC ELAW-31 MASUSHIMA
LIMIT SWITCH
Công tắc giới hạn
AC 15, NC T2L-035-11Z-M20 SCHMERSAL
POSITION LIMIT SWITCH
Cảm biến giới hạn
120VA/W, max 3A
250VAC/DC
BN2011RZM16 SCHMERSAL
BELT TRACKING SWITCH
Công tắc giới hạn
  TM250-11Z-242 SCHMERSAL
Travel limitswitch
Công tắc giới hạn
ui 500V, ip 65, uimp 6KV, AC15 Z4V7H335-11Z-2272/2654 SCHMERSAL
http://www.greentechvn.com  
Schmersal VietNam TV. 015-11Y-M20 Greentech Vietnam
Schmersal VietNam AZM 161-STS30-04 Greentech Vietnam
Schmersal VietNam AZM 161-STS30-05 Greentech Vietnam
Schmersal VietNam AZM 161-STS30-06 Greentech Vietnam
Schmersal VietNam AZM 415-STS30-01 Greentech Vietnam
Schmersal VietNam BN 20-RZ-ST-2452 Greentech Vietnam
Schmersal VietNam TR 422-10Y-RMS-M20 Greentech Vietnam
Schmersal VietNam G 50-025-T33/33Y-M20 -1600-1 Greentech Vietnam
Schmersal VietNam TV7H 235-20ZZ-2138/2375 Greentech Vietnam
Schmersal VietNam ZV7H 235-11ZZ-2375 Greentech Vietnam
Schmersal VietNam T4VH 335-11Z-1172/1637/2444 Greentech Vietnam
Schmersal VietNam TK 335-11Z-M20-1087/1637 Greentech Vietnam
Schmersal VietNam TR 335-11Z-M20-1087/1637 Greentech Vietnam
Schmersal VietNam TR 335-11Z-M20-U90-1087/1637 Greentech Vietnam
Schmersal VietNam TS 335-11Z-M20-1087/1637 Greentech Vietnam
Schmersal VietNam T4V1H 335-11Z-M20-1087/1172/1637 Greentech Vietnam
Schmersal VietNam G 50-017-M44/44Y- M20 Greentech Vietnam
Schmersal VietNam T4V1H 335-11Z-M20-U180-1087/1172/1637 Greentech Vietnam
Schmersal VietNam BN 31-RZ-1978-4 Greentech Vietnam
Schmersal VietNam NWS...K/o.G. Greentech Vietnam
Schmersal VietNam ZV12H 235-11Z-M20- RMS-2252 Greentech Vietnam
Schmersal VietNam ASH 015L-11D/50X-M16 Greentech Vietnam
Schmersal VietNam G150-075-Z22/M33Y-M20 Greentech Vietnam
Schmersal VietNam TD 250-12Z-M25-R=2X45GR.-1276-2 Greentech Vietnam
Schmersal VietNam EFP ST-AS330 Greentech Vietnam
Schmersal VietNam EFP DT-AS330 Greentech Vietnam
Schmersal VietNam T4VH 335-11Z-1795/2444 Greentech Vietnam
Schmersal VietNam TL 461-22Y-K-UE-M20-1276-2/1801 Greentech Vietnam
Schmersal VietNam ZV7H 235-11Z-ST Greentech Vietnam
Schmersal VietNam G150-100-M44/44Y-M20 -1601-4 Greentech Vietnam
Schmersal VietNam G 50-017-M33/33Y-M20 -2281-6 Greentech Vietnam
Schmersal VietNam G150-075-Z11/11-M11/11Y-M20-1600-1 Greentech Vietnam
Schmersal VietNam AV 20LHE2X20U GB 215 Greentech Vietnam
Schmersal VietNam TESZ1102/5? Greentech Vietnam
Schmersal VietNam TJ 064-22Y-RMS Greentech Vietnam
Schmersal VietNam AV 15RBE4X15 O.A. Greentech Vietnam
Schmersal VietNam AZM 170SK-02ZRI B5-2197 24VAC/DC Greentech Vietnam
Schmersal VietNam AZM 415-11/02ZPKF 48VAC/ DC Greentech Vietnam
Schmersal VietNam UVH 434Y-M20 Greentech Vietnam
Schmersal VietNam TA 130-13Y-R=2X45GR.-M25 Greentech Vietnam
Schmersal VietNam TS 015-02Y-M20 Greentech Vietnam
Schmersal VietNam G 50-017-M44/44Y- M20-1601-8 Greentech Vietnam
Schmersal VietNam TZF.NEM.CH3?24VDC Greentech Vietnam
Schmersal VietNam AZM 170CC-02ZRKA 24VAC/DC Greentech Vietnam
Schmersal VietNam AV 15LKB2H105X45R 45 GR. N Greentech Vietnam
Schmersal VietNam T3K 236-11Z-M16-U90 Greentech Vietnam
Schmersal VietNam Z3K 236-02Z-M20-1297 Greentech Vietnam
Schmersal VietNam Z4VH 335-11Z-M20-RMS-1172/1699 Greentech Vietnam
Schmersal VietNam SE-PR CA-Primer 5ml Greentech Vietnam
Schmersal VietNam TV1H 255-11Z Greentech Vietnam
Schmersal VietNam ZSM 241-01XR-L 3,0M Greentech Vietnam
Schmersal VietNam ZSM 241-01XR-R 3,0M Greentech Vietnam
Schmersal VietNam T1K 355-11ZUE-M20 Greentech Vietnam
Schmersal VietNam AZ 3350-12ZUEK-U270 Greentech Vietnam
Schmersal VietNam MONTAGEPLATTE MP AZ 3350 LACK. Greentech Vietnam
Schmersal VietNam MONTAGEPLATTE MP AZM 415-01 LACK. Greentech Vietnam
Schmersal VietNam MONTAGEPLATTE MP AZ 415-01 LACK. Greentech Vietnam
Schmersal VietNam MONTAGEPLATTE MP AZ 3350-B30 LACK. Greentech Vietnam
Schmersal VietNam AZ 3350-12ZUEK-U90 Greentech Vietnam
Schmersal VietNam G150-075-Z44/44Y-M20 -FL1-1368-2/1600-1 Greentech Vietnam
Schmersal VietNam AV 18LHKE1X30L 45 GR.N Greentech Vietnam
Schmersal VietNam MV8H 330-11Y-1361-5 Greentech Vietnam
Schmersal VietNam BNS 303-11ZG-ST Greentech Vietnam
Schmersal VietNam G 50-035-Z44/44Y- M20-1368-2/1600-1 Greentech Vietnam
Schmersal VietNam STERNGRIFF MIT VKT.8 BEST-NR. 2009135.00-00000 Greentech Vietnam
Schmersal VietNam MONTAGEPLATTE KPL. MP AZ 3350 Greentech Vietnam
Schmersal VietNam T1R 255-11Z Greentech Vietnam
Schmersal VietNam TK 255-20Z Greentech Vietnam
Schmersal VietNam TK4 255-20ZH Greentech Vietnam
Schmersal VietNam MONTAGEPLATTE KPL. MP AZ 3350-B30 Greentech Vietnam
Schmersal VietNam TS 255-11ZUE Greentech Vietnam
Schmersal VietNam MONTAGEPLATTE KPL. MP TG-01 Greentech Vietnam
Schmersal VietNam TV12H 255-20Z Greentech Vietnam
Schmersal VietNam Z1R 255-11Z Greentech Vietnam
Schmersal VietNam ZV14H 255-02Z Greentech Vietnam

 

http://www.greentechvn.com
Schmersal Vietnam AZM 161SK-12/12RK-024
(Type: AZM 161SK-12/12rk-024-2201)
Schmersal Solenoid Interlocks Only
Schmersal Vietnam AZM 161SK-12/12RKN-024
AZM161SK-12/12RKN-024
Safety door switch with interlocks 2NC 1NO,
Schmersal Vietnam AZM 161SK-12/12RK-024    -2201
101187276
Schmersal Vietnam AZM 161SK-12/12RK-024-2097101188636
Schmersal Vietnam AZM 161SK-12/12RK-024-   1637
101193048
Schmersal Vietnam AZM 161SK-12/12RK-024    -2449
101193730
Schmersal Vietnam AZM 161SK-12/12RK-024-   M20-2630
101195534
Schmersal Vietnam AZM 161SK-12/12RK-024 M16  
101164207
(Ordering details
Product type description AZM 161SK-12/12RK-024
Article number 1164207
EAN code 4030661205144)
Schmersal Vietnam Code: 101154221
AZ 16-12ZVRK-M16
AZ16-12ZVRK ( M16)
101153566
Schmersal Vietnam AZ15/16-B2
corrected BETAETIGER  AZ 15/16-B2 KPL.
101095558
Schmersal Vietnam Schmersal sealed Lead micro switch
Model: M2S 660-11-K-Y (M2S660-11-K-Y)
Code: 101055373
4A- 250V
Schmersal Vietnam TVH 335-01/01Z-RMS
101108766
Schmersal Vietnam TVH 335-01/01Z-M20
101161382
Schmersal Vietnam TVH 335-01/01Z-RVA
101194752
Schmersal Vietnam TVH 335-01/01Z-1172
101196312
Schmersal Vietnam TVH 335-01/01Z-RMS
101108766
Schmersal Vietnam TVH 335-01/01Z-M20
101161382
Schmersal Vietnam TVH 335-01/01Z-RVA
101194752
Schmersal Vietnam TVH 335-01/01Z-1172
101196312
Schmersal Vietnam TVH 335-01/01Z
Schmersal Vietnam Correct: ML 441-11Y-M20
Code: 101170496
(ML441-11YT-M20)
Schmersal Vietnam Model: ML 441-11Y-T-M20 (ML441-11YT-M20)
Code: 101170498
Schmersal Vietnam Type: TV8H 330-11Y-1903
Code: 101099849
(TV8H-330-11Y-1903-100 nos)
Schmersal Vietnam Safety Switch
Code: 101152725
Type: AZ 16-12ZVK-M16
(Type: AZ 16-12zvk)
Schmersal Vietnam Type: TZG02.110 (TZG 02.110)
Code: 101024377
Schmersal Vietnam Part No: BN 20-11RZ-M16 (BN20-11RZ-M16)
Code: 101165310
(C1165310
250 VAC/DC(0.48A) –IP67)
Schmersal Vietnam Correct: FWS 1205 A
Code: 101170053
(Control-logic
Model: FWS 1205)
Schmersal Vietnam Correct: FWS 1205 BCode: 101170054(Control-logicModel: FWS 1205)
Schmersal Vietnam Correct: FWS 1205 C
Code: 101170056
(Control-logic
Model: FWS 1205)
Schmersal Vietnam Correct: FWS 1205 C-2201
Code: 101176532
(Control-logic
Model: FWS 1205)
Schmersal Vietnam Correct: FWS 1205 B
Code: 101170054
(Control-logic
Model: FWS 1205)
Schmersal Vietnam Switch
Code: AZ415-11/11ZPK-M20
1154000   
Schmersal Vietnam AZ 16-12 ZVRK -M16
Schmersal Vietnam Type: Z1R 236-11Z-M20
Code: 101156129
(type: Z1R 236-11Z)
Schmersal Vietnam AZ 16-12 ZVRK -M16
Schmersal Vietnam Replaced by: ZQ 700-11         
(Limit Switch
Model: ZS7110/1S   
71.1.41.9.03)
Schmersal Vietnam Type: Z4VH 335-11Z-M20-RMS
Code: 101166367
(A600 TYPE 1 Z4VH 335-11Z-M20-RMS
IEC 60947-5-1  IP67
Ui 500V
Uimp 6KV
AC-15)
Schmersal Vietnam CODICE SAP: 101195691
Description: Z4V7H 335-11Z-RVA-2272
Product Reihe: 03400500
Schmesal Vietnam Type: AZM 161SK-12/12RK-024
Code: 1164207
(AZM16SK-12/12RK-024)
Schmersal Vietnam SAFETY SWITCH
AZM 170-11ZRK-ST-2111-1/2197
Note: Please confirm the code
Schmersal Vietnam Model: SCM101170996         
BNS 33 STW-AS
Schmersal Vietnam Safety switch with actuator
Model: AZ15ZVK-M16
Schmersal Vietnam Art no.: 101172882
Code: BN 20-10Z-M16
Schmersal Vietnam Art no.: 101156136
Code: ZS 336-11Z-M20
Schmersal Vietnam Code: IFL 15-30-10/01YG
Art No.: 101056906
Schmersal Vietnam 101170049
AES 1235
Schmersal Vietnam 101172219
AES 2285
Schmersal Vietnam 101170049
AES 1235
Schmersal Vietnam 101172219
AES 2285 
Schmersal Vietnam 101170840
SRB 402EM
Schmersal Vietnam  
101195504
SRB324ST 24V (V.3)
Schmersal Vietnam 101195505
SRB324ST/R V.3
Schmersal Vietnam 101175474
SRB324ST/W 24VAC/DC
Schmersal Vietnam Art no.: 101172893Code: BN 20-2RZ-M16

 

  http://greentechvn.com/
  Schmersal VietNam TV. 015-11Y-M20
  Schmersal VietNam AZM 161-STS30-04
  Schmersal VietNam AZM 161-STS30-05
  Schmersal VietNam AZM 161-STS30-06
  Schmersal VietNam AZM 415-STS30-01
  Schmersal VietNam BN 20-RZ-ST-2452
  Schmersal VietNam TR 422-10Y-RMS-M20
  Schmersal VietNam G 50-025-T33/33Y-M20 -1600-1
  Schmersal VietNam TV7H 235-20ZZ-2138/2375
  Schmersal VietNam ZV7H 235-11ZZ-2375
  Schmersal VietNam T4VH 335-11Z-1172/1637/2444
  Schmersal VietNam TK 335-11Z-M20-1087/1637
  Schmersal VietNam TR 335-11Z-M20-1087/1637
  Schmersal VietNam TR 335-11Z-M20-U90-1087/1637
  Schmersal VietNam TS 335-11Z-M20-1087/1637
  Schmersal VietNam T4V1H 335-11Z-M20-1087/1172/1637
  Schmersal VietNam G 50-017-M44/44Y- M20
  Schmersal VietNam T4V1H 335-11Z-M20-U180-1087/1172/1637
  Schmersal VietNam BN 31-RZ-1978-4
  Schmersal VietNam NWS...K/o.G.
  Schmersal VietNam ZV12H 235-11Z-M20- RMS-2252
  Schmersal VietNam ASH 015L-11D/50X-M16
  Schmersal VietNam G150-075-Z22/M33Y-M20
  Schmersal VietNam TD 250-12Z-M25-R=2X45GR.-1276-2
  Schmersal VietNam EFP ST-AS330
  Schmersal VietNam EFP DT-AS330
  Schmersal VietNam T4VH 335-11Z-1795/2444
  Schmersal VietNam TL 461-22Y-K-UE-M20-1276-2/1801
  Schmersal VietNam ZV7H 235-11Z-ST
  Schmersal VietNam G150-100-M44/44Y-M20 -1601-4
  Schmersal VietNam G 50-017-M33/33Y-M20 -2281-6
  Schmersal VietNam G150-075-Z11/11-M11/11Y-M20-1600-1
  Schmersal VietNam AV 20LHE2X20U GB 215
  Schmersal VietNam TESZ1102/5?
  Schmersal VietNam TJ 064-22Y-RMS
  Schmersal VietNam AV 15RBE4X15 O.A.
  Schmersal VietNam AZM 170SK-02ZRI B5-2197 24VAC/DC
  Schmersal VietNam AZM 415-11/02ZPKF 48VAC/ DC

GREENTECH Việt Nam - Công ty TNHH TM DV GREENTECH là nhà XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng tự động, thiết bị điện và điện công nghiệp,.... Bên cạnh đó chúng tôi là nhà thực hiện các giải pháp tích hợp trong công nghiêp, dân dụng, xây dựng,... Chúng tôi đáp ứng mọi xu hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay

 

Liên hệ cho chúng tôi để  thông tin mà Quý khách CẦN.

Email ] nhan@greentechvn.com | sales@greentechvn.com | ltnhan.gh@gmail.com
Online contact========

Yahoo: nhan.luongthe
Skype: luongthenhan 

 ===================

Greentech Trading Service Company Limited

Main Office   ] 104/15 Street 18, Binh Hung Hoa Ward, Binh Tan Dist, HCMC, Viet Nam

Brand Office ] 92/8 Huynh Thuc Khang Street, Tam Ky City, Quang Nam Province, Viet Nam

Tel & Fax ]  + 84 (0) 8 3620 4585 
Website ] 
http://greentechvn.com | http://greentechvn.net

[ Face Page ] https://www.facebook.com/greentechvietnam/

-------------------------------

Ø Flow, pressure and level measurement | Temperature and humidity measurement | Position measurement | Force measurement

Ø Optical and acoustic measurement | Electrical measurement  | Hydraulics – Pneumatic

Ø Valve - Pipes, tubes and fittings

Ø Building Management System

Ø Smarthome

µ FAST - FLEXIBLE - FLASH µ

 

-------------------------------------------------------------------

Kikusui Vietnam | Wenglor Vietnam | Sprecher Schuh Vietnam | Pelco Vietnam | Solvac Vietnam | Citizen Vietnam | Pizzato Elettrica Vietnam | Renishaw Vietnam | Di-soric Vietnam | Nemicon Vietnam | Moog Vietnam | DSTI Vietnam | Boll & Kirch Vietnam | Euchner Vietnam | Samson Vietnam | Lafert Vietnam | Sunon Vietnam | Mc Donnell Miller Vietnam | NSD Vietnam| Hitrol Vietnam | LS Vietnam | TDE Macno Vietnam | Parker Vietnam | Metrix Vietnam | SMC Vietnam | Gems Sensor & Control Vietnam | Bacharach Vietnam | Asco Vietnam | Showa Denki Vietnam | Sauter Vietnam Land Ametek Vietnam | Vaisala Vietnam | Optris Vietnam | Tetra-K Electronic Vietnam | Bionics Vietnam | Bionics Instrument Vietnam | Puls Vietnam | Hager Vietnam | Kava Vietnam | Mitsubishi Vietnam | Siemens Vietnam | Omron Viet Nam | TPM Vietnam | Tecsis Vietnam | Wise Control Vietnam | Micro Process Controls Vietnam | Wika Vietnam | Asahi Gauge Vietnam | TemPress Vietnam | Itec Vietnam | Konics Vietnam | Ashcroft Vietnam | Ametek Vietnam – Afriso Vietnam | LS Industrial Vietnam | RS Automation Vietnam | Balluff Vietnam | Baumer Vietnam | Kuppler Vietnam | Pulsotronics Vietnam | Leuze Vietnam | Microsonic Vietnam | AST Vietnam | Tempsen Vietnam | STS Vietnam | Micro Dectector Vietnam | Proxitron Vietnam | Microsens Vietnam | Towa Seiden Vietnam | Promesstec Vietnam | Ski Vietnam | Eltra Vietnam | Hohner Vietnam | Posital Vietnam | Elap Vietnam | Beisensors Vietnam | Newall Vietnam | Dotech Vietnam | Watlow Vietnam | Bihl Weidemann Vietnam | Prosoft Vietnam | ICP DAS Vietnam | Beckhoff Vietnam | Keller M S R Vietnam | IRCON Vietnam | Raytek Vietnam | Kimo Vietnam | YSI Vietnam | Jenco Vietnam | Tekhne Vietnam | Atago Vietnam | E Instrument Vietnam | IMR Vietnam | Netbiter Viêt Nam | FMS Vietnam | Unipulse Vietnam | Migun Vietnam | Sewha Vietnam | HBM Vietnam | Pilz Vietnam | Dold Vietnam | EBMpapst Vietnam | Puls Vietnam | Microsens Vietnam | Controller Sensor Vietnam | Mark|10 Vietnam | Schmidt Vietnam | Bernstein Vietnam | Celduc Vietnam | Univer Vietnam | Waicom Vietnam | Aignep Vietnam | Top Air Vietnam | Burket Vietnam | Gemu Vietnam | JJ Automation  Vietnam | Somas Vietnam | Delta Elektrogas Vietnam | Pentair Vietnam | Auma Vietnam | Sipos Artorik Vietnam | Flowserve Vietnam | Sinbon Vietnam | Setra Vietnam | Yottacontrok Vietnam | Sensor Tival Vietnam | Vaisala Vietnam | Crouzet Vietnam | RheinTacho Vietnam | Cityzen Seimitsu Vietnam | Flowserve Vietnam | Greatork Vietnam | PS Automation Vietnam | Bettis Vietnam | Sinbon Vietnam  | Setra Vietnam | Laurel Vietnam | Datapaq Vietnam | EE Electronik Vietnam | Banico Vietnam | Sinfonia Vietnam | Digmesa Vietnam | Alia Vietnam | Flowline Vietnam | Brook Instrument Vietnam | Dakota Instrument Vietnam | Diehl Metering Vietnam | Stego Vietnam | Rotronic Vietnam | Hopeway Vietnam | Beko Vietnam | Matsui Vietnam | Westec Vietnam | Sometech Vietnam | Offshore Vietnam | DCbox Vietnam | Fanuc Vietnam | KollMorgen Vietnam | Endress & Hauser Vietnam | Metso Automation Vietnam | MKS Instruments Vietnam | Teledyne Instruments Vieatnam | Badger Meter Vietnam | Hirschmann Vietnam | Servo Mitsubishi Vietnam |  SCR SA Việt Nam | Biotech Flow Meter Việt Nam | Thermo Electric Việt Nam | Siko Việt Nam | Klinger Việt Nam | HK Instrument Việt Nam | Magnetrol Viet Nam | Lika Viet Nam | Setra Viet Nam | Kistler Viet Nam | Renishaw Viet Nam | Mindmen Vietnam | Airtac Vietnam | Gimatic Vietnam | Monarch Instrument  Vietnam | Stauff  Vietnam | Burster Vietnam | SDT International Vietnam | MTI Instrument Vietnam | Zhuzhou CRRC Vietnam | Sensorex Vietnam | TWK Elektronik Vietnam | ASC Vietnam | Ronds Vietnam | Klaschka Vietnam | Hubner Vietnam | Hainzl Vietnam | Labom Vietnam | Siko Vietnam | Rittmeyer Vietnam | TR Electronic Vietnam | AK Industry Vietnam | Precizika Metrology Vietnam | Dis Sensor Vietnam | Elap Vietnam | Wachendorff Automation  Vietnam | Foxboro Vietnam | Fireray Vietnam | Fiessler Elektronik Vietnam | Watt Drive Vietnam

 

Bình luận

Sản phẩm cùng loại

Hổ trợ trực tuyến

Tech. Support - 0935041313 - Ltnhan.gh@gmail.com

Tech. Support - 0935041313 - Ltnhan.gh@gmail.com - nhan@greentechvn.com

Sales Support

Sales Support - sales@greentechvn.com

--------------------Sales---------------------

--------------------Sales---------------------

Ms. Thủy - 0121 6640303

Ms. Thủy - 0121 6640303 - thuy@greentechvn.com

Ms. Hạnh

Ms. Hạnh - myhanh@greentechvn.com

Mr. Tân - Campuchia Branch +855 712 756 738

Mr. Tân - Campuchia Branch +855 712 756 738 - tan@greentechvn.com

Danh mục sản phẩm

Tin tức cần biết

Sản phầm bán chạy

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 83
  • Hôm nay 5,562
  • Hôm qua 11,229
  • Trong tuần 58,331
  • Trong tháng 237,757
  • Tổng cộng 6,700,719

Đối tác 1

Đối tác 2

Đối tác 3

Merry Christmas
Thông tin_Technical
Happy New Year
Thông tin_Sale

Top

   (0)